Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКоефіцієнт контингенції та асоціації
Читайте также:
  1. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності
  2. Коефіцієнт
  3. Коефіцієнт використання маневрових локомотивів
  4. КОЕФІЦІЄНТ ЗВОЛОЖЕННЯ
  5. Коефіцієнт Пірсона та Чупрова
  6. Коефіцієнт потужності електропривода
  7. Коефіцієнти значущості підсистем оцінки стану управління фінансової стійкості
  8. Коефіцієнти, що характеризують народногосподарське значення населеного пункту
  9. Коли коефіцієнт структурних зрушень перевищує 3 %, можна говорити про істотну зміну структури населення.

За результатами проведеного аналітичного дослідження були отримані кількісні показники властивостей двох величин X таУ при 40 спостереженнях. Потрібно підтвердити чи спростувати гіпотезу, що була висунута на підставі змістовного аналізу - Њ0=”між X таУіснує тісний зв’язок”.

Х "НІ" "ТАК" СУМА
У
"НІ"
"ТАК"
СУМА

Властивості Xта Увизначаються за номінальною шкалою з варіантами відповідей "Так" і "Ні".

За даними таблиці

коефіцієнт контингенції: =0.45

коефіцієнт асоціації: =0.75

 

Обидва коефіцієнти Q і Φ в наданому прикладі приймають позитивні значення, тобто між величинами Xта У існує сильний позитивний зв'язок.

Індивідуальне завдання

Використовуючи основні процедури та методи системного аналізу продовжити самостійне дослідження системи, що була обрана для дослідження (індивідуальне завдання Тама №1) за наступним планом:

1. Перевірити наявність та силу зв’язку між досліджуваними величинами, використовуючи коефіцієнт Пірсона та Чупрова (за схемою типового прикладу).

2. Перевірити наявність та силу зв’язку між досліджуваними величинами, використовуючи коефіцієнт контингенції та асоціації (за схемою типового прикладу).

Поради до виконання індивідуального завдання

Для того, щоб визначитись які із змінних системи обрати для аналізу взаємної спряженості проведіть змістовний аналіз причинно-наслідкових зв’язків між показниками системи. Виберіть дві залежні (чи не залежні) змінні та знайдіть відповідні статистичні дані про них. Висуньте нульову гіпотезу, що до спряженості величин та перевірте її за допомогою відповідних коефіцієнтів.

Мінімальна кількість спостережень - 10, а мінімальна кількість інтервалів на ранговій чи кількісній шкалі - 3. Для розрахунків використовуйте електронні таблиці чи інший ППП.

В висновку дайте змістовний аналіз кількісним значенням отриманих коефіцієнтівта поясніть різницю між отриманими значеннями коефіцієнтів Пірсона і Чупровата контингенції і асоціації.

 

Теми для обговорення

1. Принцип цілісності в системі міжнародних відносин.

2. Показники сили та надійності зв’язку елементів соціальних систем.3. Якісна та кількісна оцінка зв’язку в системі міжнародних відносин.

Зразок тестових завдань

1. Системі міжнародних відносин притаманні:

a) функціональні зв'язки

b) статистичні зв'язки

c) стохастичні зв'язки


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 81; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты