Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбговорення головних теоретичних положень. На цьому етапі заняття важливо продовжити об'єктивацію теоре­тичних знань на підставі особистого досвіду студентів

Читайте также:
  1. Методика проведення теоретичних та практичних уроків
  2. Обговорення головних теоретичних положень
  3. Обговорення головних теоретичних положень
  4. Обговорення головних теоретичних положень
  5. Обговорення головних теоретичних положень
  6. Обговорення головних теоретичних положень
  7. Обговорення головних теоретичних положень
  8. Обговорення головних теоретичних положень
  9. Обговорення головних теоретичних положень
  10. Обговорення головних теоретичних положень

На цьому етапі заняття важливо продовжити об'єктивацію теоре­тичних знань на підставі особистого досвіду студентів. Доцільно здійсни­ти перевірку засвоєння теоретичного матеріалу як мікровикладання, використовуючи опорні конспекти (ОК). Розшифрування можна здійснити за текстом розділу 2 цього підручника. Студенти, які працю­ють із групою в ролі педагога, отримують завдання — допомогти «уч­ням» усвідомити сутність питання й переконатися, що матеріал засвоє­но. Чотири групи експертів після закінчення відповідей висловлюють свою думку щодо спрямованості, професійної компетентності, вияву здібностей, розвитку педагогічної техніки того, хто виступив у ролі вчи­теля.

Визначення педагогічної майстерності (вставте пропущене)

ПМ — комплекс..... , що забезпечує ... високого рівня професійної

діяльності на ... основі.

Властивості особистості педагога-майстра: гуманістична спрямованість професійна компетентність педагогічні здібності педагогічна техніка


ПМ — самоорганізована система:

спрямованість — стрижень розвитку педагогічної майстерності (ПМ)

компетентність — ґрунт, підвалина ПМ

здібності — каталізатори удосконалення ПМ

техніка — засоби гармонізації елементів ПМ

Самоорганіза- спрямованість учителя à вибір мети àвибір спо-

ція (управлін- собів àрезультат педагогічної діяльності àпотреба

ня на рефлек- в нових знаннях (компетенції), розвинутих здібно-

сивній основі) стях, уміннях (техніці) à…

А. Макаренко про педагогічну майстерність і можливості її розвитку в учителя.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 10; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВИТОКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ | ОК 2. Структура особистості вчителя-майстра
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты