Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обговорення головних теоретичних положень. На цьому етапі заняття важливо продовжити об'єктивацію теоре­тичних знань на підставі особистого досвіду студентів
На цьому етапі заняття важливо продовжити об'єктивацію теоре­тичних знань на підставі особистого досвіду студентів. Доцільно здійсни­ти перевірку засвоєння теоретичного матеріалу як мікровикладання, використовуючи опорні конспекти (ОК). Розшифрування можна здійснити за текстом розділу 2 цього підручника. Студенти, які працю­ють із групою в ролі педагога, отримують завдання — допомогти «уч­ням» усвідомити сутність питання й переконатися, що матеріал засвоє­но. Чотири групи експертів після закінчення відповідей висловлюють свою думку щодо спрямованості, професійної компетентності, вияву здібностей, розвитку педагогічної техніки того, хто виступив у ролі вчи­теля.

Визначення педагогічної майстерності (вставте пропущене)

ПМ — комплекс..... , що забезпечує ... високого рівня професійної

діяльності на ... основі.

Властивості особистості педагога-майстра: гуманістична спрямованість професійна компетентність педагогічні здібності педагогічна техніка


ПМ — самоорганізована система:

спрямованість — стрижень розвитку педагогічної майстерності (ПМ)

компетентність — ґрунт, підвалина ПМ

здібності — каталізатори удосконалення ПМ

техніка — засоби гармонізації елементів ПМ

Самоорганіза- спрямованість учителя à вибір мети àвибір спо-

ція (управлін- собів àрезультат педагогічної діяльності àпотреба

ня на рефлек- в нових знаннях (компетенції), розвинутих здібно-

сивній основі) стях, уміннях (техніці) à…

А. Макаренко про педагогічну майстерність і можливості її розвитку в учителя.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 126; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты