Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИТОКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Мета:усвідомлення суті й структури педагогічної майстерності як характери­стики особистості вчителя, формування вміння бачити педагогічну ситуацію й педагогічну задачу, оволодіння логікою розв’язання педагогічної задачі, розвиток гуманістичного потенціалу майбутнього педагога

Обладнання:опорні конспекти, картки з питаннями для аналізу, тексти педа гогічних задач

Опорні поняття:педагогічна майстерність педагогічний талант, педагогічна тех­ніка, гуманістична спрямованість, соціальне перцептивні здібності, емпатія, рефлек­сія емоційна стабільність, креативність, динамізм, оптимістичне прогнозування, пе дагогічна ситуація педагогічна задача, педагогічна позиція

План заняття

1 Діагностування сформованості елементів педагогічної майстерності
на початку професійного навчання

2 Обговорення головних теоретичних положень

3 Аналіз педагогічних ситуацій

4 Моделювання педагогічної ситуації «Моє педагогічне кредо»


Завдання для студентів

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до обговорен-
ня питань Вибрати питання для роботи над ним на занятті

1 1 Поняття педагогічної майстерності

1 2 Структура особистості вчителя-майстра

1 3 Педагогічна задача й педагогічна ситуація

1 4 Майстерність учителя в розв'язанні педагогічних задач

2. Підготуватися до участі в «Поетичній хвилинці» на початку заняття (прочи­
тати напам'ять одну строфу улюбленого вірша) Сформулювати мету свого ви
ступу очікуваний результат, визначити засоби, якими будете реалізовувати свій
задум

3. Проаналізувати ситуації «Заспокоєння Іліко» (Ш Амонашвілі) і «Таранець»
(А Макаренко) за питаннями вправ 4, 5

4. Вибрати з «Педагогічної поеми» А Макаренка ситуацію, яка, на ваш погляд,
найбільше виявила педагогічну майстерність видатного вихователя

5. Сформулювати власне педагогічне кредо (символ віри, переконання), вико­
ристовуючи такий зачин «Для мене як педагога найголовнішим буде » Заноту
вати його

Список рекомендованої літератури

1 Педагогічна майстерність Підручник/ За ред І А Зязюна — К , 1997 —
С 27-44

2 Педагогічна майстерність Тексти — Полтава, 2001 — С 51—82

3 Моделирование педагогических ситуаций / Под ред Ю Н Кулюткина,
Г С Сухобской - М , 1981 - С 8-9 13-14, 18-20

4 Кузьмина Н В Очерки психологии труда учителя — Л , 1967 — С 54 — 62

5 Макаренко А С Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори
В7т -К 1954 -Т5 - С 214-215, 225-227

6 Макаренко А С Про мій досвід//Твори В7т — Т 5 — С 246 — 248

7 Макаренко А С Заявление в Центральный институт организаторов народ­
ного образования //Пед соч В 8т - М , 1983 -Т 1 - С 8-11

8 Словник термінології з педагогічної майстерності — Полтава, 1995 — 64 с


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 42; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты