Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСистема інтегральних та узагальнюючих статистичних індикаторів рівня життя населення
Читайте также:
  1. ERP система
  2. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  5. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  6. IV. УМСТВЕННЫЙ ТРУД КАК СИСТЕМА
  7. SCADA-система
  8. VI. Половая система
  9. А. Общество как динамическая равновесная система четырех динамических равновесных систем
  10. Абсолютный идеотизм и философская система Гегеля.
Інтегральні показники Узагальнюючі показники
Компонентні індикатори Соціально-економічні індикатори Соціальні макроіндикатори
1. Здоров’я. 2. Харчування. 3. Житло. 4. Домашнє майно. 5. Послуги населенню. 6. Культурний рівень. 7. Умови праці. 8. Умови відпочинку. 9. Соціальне забезпечення. 10.Соціально-побутовий стан. 1.Споживання матеріальних благ та послуг. 2. Поточне забезпече-ння рівня життя. 3.Фонд задоволення особистих потреб. 4.Індекс людського розвитку. 1. Індекс динаміки рівня життя населення. 2.Індекс порівняльного рівня життя населення (при міжнародних зіс-тавленнях). 3.Індекс рівня добробуту населення.

 

 

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ:

 

І. Узагальнюючи показники: критерій рівня життя; індекс вартості життя; валовий національний продукт у розрахунку на душу населення.

П. Часткові показники,які характеризують:

2.1. Доходи населення:реальні загальні доходи; реальні наявні доходи; сукупні доходи населення; особисті доходи населення;особисті наявні доходи; грошові доходи населення; середній дохід і середня заробітна плата працівників; середня реальна заробітна плата; середній розмір пенсій, допомог, стипендій.

2.2. Споживання та видатки: загальний обсяг споживання населенням матеріальних благ та послуг; грошові витрати населення; споживчі витрати населення; споживання населенням основних продуктів харчування; купівельна спроможність середньої заробітної плати; купівельна спроможність середньої пенсії.

2.3. Грошові заощадження.

2.4.Накопичене майно: вартість накопиченого домашнього (особистого) майна; наявність та характеристика предметів тривалого користування у власності населення; житлові умови населення.

2.5. Соціальна диференціація населення: розподіл населення за розміром середньодушового сукупного доходу; споживання основних продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг; структура споживчих витрат населення з різним рівнем середньодушового дохода; динаміка вартості фактичного й нормативного споживчого кошика; індекс концентрації доходів; децільні коефіцієнти диференціації доходів; співвідношення середніх значень дохода та споживання в межах верхнього й нижнього децилів; частка квінтельних груп населення за рівнем середньодушового доходу в сукупному доході суспільства.2.6. Малозабезпечені прошарки населення: прожитковий мінімум (поріг бідності); мінімальний споживчий бюджет; мінімальна заробітна плата; мінімальний розмір пенсій; купівельна спроможність МЗП; купівельна спроможність мінімальної пенсії; коефіцієнт (рівень ) бідності; дефіцит дохода; зона бідності; соціальний портрет бідності.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты