Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Читайте также:
  1. ДОДАТОК В. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ЗАПИТАННЯ
  3. ЗАПИТАННЯ
  4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  8. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.
  9. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ
1. Розкрийте сутність політики доходів.
2. Визначте основні напрямки політики доходів.
3. Яке призначення політики доходів?
4. Які функції виконує політика доходів?
5. Розкрийте сутність розподільчої функції політики доходів?
6. Розкрийте сутність нормотворчої функції політики доходів?
7. Розкрийте сутність мобілізуючої функції політики доходів?
8. Розкрийте сутність консолідуючої функції політики доходів?
9. Розкрийте сутність функціонального розподілу доходів.
10. Розкрийте сутність особистого розподілу доходів.
11. Розкрийте сутність категорії „Доходи населення”.
12. Наведіть класифікацію доходів населення за формою вираження.
13. Наведіть класифікацію доходів населення за речовинною формою.
14. Дайте структуру грошових доходів.
15. Дайте структуру натуральних доходів.
16. Що Ви розумієте під наявними доходами домогосподарства?
17. Дайте визначення категорії „Рівень життя населення.
18. Охарактеризуйте загальнодержавні чинники впливу на рівень життя населення.
19. Охарактеризуйте територіальні чинники впливу на рівень життя населення.
20. Охарактеризуйте локальні чинники впливу на рівень життя населення.
21. Які абсолютні показники рівня життя населення Ви знаєте?
22. Які середні показники рівня життя населення Ви знаєте?
23. Які компонентні індикатори рівня життя населення Ви знаєте?
24. Які соціально-економічні індикатори рівня життя населення Ви знаєте?
25. Які соціальні макроіндикатори рівня життя населення Ви знаєте?
26. Наведіть систему показників рівня життя населення.
27. Скільки рівнів життя населення Ви знаєте і охарактеризуйте кожний із них?
28. Розкрийте сутність поняття „Споживчий бюджет”.
29. Які види споживчого бюджету Ви знаєте?
30. Наведіть класифікацію нормативного споживчого бюджету?
31. Розкрийте сутність споживчого бюджету високого достатку.
32. Розкрийте сутність раціонального споживчого бюджету.
33. Розкрийте сутність мінімального споживчого бюджету.
34. Розкрийте сутність фактичного споживчого бюджету.
35. Що Ви розумієте під прожитковим мінімумом?
36. Які існують підходи до побудови прожиткового мінімума?
37. Охарактеризуйте нормативний підхід до побудови прожиткового мінімума.
38. Охарактеризуйте статистичний підхід до побудови прожиткового мінімума.
39. Охарактеризуйте нормативно-статистичний підхід до побудови прожиткового мінімума.
40. Бідність це стан чи характеристика?
41. Які види бідності Ви знаєте і охарактеризуйте кожну із них.
42. Дайте визначення абсолютної межі бідності.
43. Дайте визначення відносної межі бідності.
44. Дайте визначення суб’єктивної межі бідності.
45. Як розраховують рівень бідності?
46. Що характеризує рівень бідності?
47. Як розраховують середню глибину бідності?
48. Що характеризує середню глибину бідності?
49. Як розраховують глибину бідності?
50. Що характеризує глибина бідності?
51. Фактори формування вартості робочої сили.
52. Фактори, що підвищують вартість робочої сили.
53. Дайте визначення категорії „Вартість робочої сили”.
54. Які елементи включає вартість робочої сили?
55. Які витрати включає роботодавець у витрати на робочу силу?
56. Які чинники впливають на ціну робочої сили?
57. Охарактеризуйте чинники ринкового характеру, що впливають на ціну робочої сили.
58. Охарактеризуйте чинники неринкового характеру, що впливають на ціну робочої сили.

 ТЕМА 12. АНАЛІЗ І ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ12.1. Аналіз використання робочого часу та його планування.

12.1.1. Значення і завдання використання робочого часу. Джерела інформації для аналізу робочого часу.

12.1.2. Баланс робочого часу як складова частина плану з праці. Планування витрат робочого часу.

12.1.3. Показники використання робочого часу.

12.2. Аналіз чисельності працюючих на підприємстві.

12.2.1. Значення і завдання аналізу чисельності працівників на підприємстві.

12.2.2. Джерела інформації для планування і аналізу складу та чисельності робочої сили.

12.2.3. Система показників аналізу чисельності працюючих.

12.3. Планування продуктивності праці.

12.3.1. Недоліки методу планування зростання продуктивності праці за факторами.

12.3.2. Сутність методу розрахунку продуктивності праці за «нормативною базою на початок планового періоду» і основні фактори, що використовуються при цьому.

12.4. Аналіз і планування заробітної плати на підприємстві

12.4.1. Джерела інформації аналізу і планування заробітної плати на підприємстві.

12.4.2. Планування оплати праці: форми і системи.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты