Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунок балансу робочого часу одного середньооблікового робітника
Показники Очікувані результати
Звітний рік Плановий рік
1.Кількість календарних днів
2. Вихідні і святкові дні
3. Номінальний фонд робочого часу, дні
4. Неявки на роботу, дні
У тому числі:    
- чергові й додаткові відпустки
- відпустки на навчання 1,1 1,6
- відпустки в зв’язку з вагітністю і пологами 0,5 -
- по хворобі 6,9
- невиходи, дозволені законодавством
- невиходи з дозволу адміністрації
- прогули 0,5 -
- цілоденні простої -
- страйки -
5. Явочний фонд часу, дні
6. Середня тривалість робочого дня, год. 7,95 7,9
7. Втрати часу в зв’язку зі скороченням робочого дня, год. 0,35 0,3
8. Розрахункова тривалість робочого дня, год. 7,6 7,6

Приклад: На основі графіка відпусток на плановий рік отримана така інформація про тривалість відпусток робітників:

Тривалість відпустки, дні Кількість робітників, які мають відпустку відповідної тривалості, осіб.
Усього

Середня тривалість відпустки складе:

Робітникам, котрі навчаються у вищих і середніх навчальних закладах, відповідно до законодавства надаються додаткові відпустки для здачі екзаменів, заліків, підготовки і захисту дипломних робіт. Середня тривалість відпусток по навчанню визначається як частка від ділення загальної кількості люд.-днів відпустки робітників, які навчаються, на середньообліковий склад робітників.

Невиходи через хворобу планують, виходячи зі звітних даних за минулий період з урахуванням планових заходів щодо поліпшення умов праці й відпочинку працівників підприємства.

Відпустки в зв’язку з вагітністю і пологами, а також неявки на роботу, дозволені законом, звичайно планують на рівні звітного періоду.

Прогули, цілоденні простої і страйки не планують.

Явочний фонд часу у люд.днях розраховують як різницю між номінальним фондом часу і загальною кількістю люд.днів неявок на роботу: .

Втрати часу в зв’язку зі скороченням тривалості робочого дня визначають як сумму недопрацьованих годин робітниками, зайнятими на важких і шкідливих роботах (якщо це передбачається чинним законодавством), підліткам, матерям, котрі годують немовлят, і зменшенням тривалості дня в передсвяткові дні.

Внутрішньозмінні простої не плануються і відображаються тільки в звітних даних.

Середня розрахункова тривалість робочого дня визначається як різниця між прийнятою на підприємстві тривалістю робочого дня і втратами в зв’язку зі скороченням тривалості робочого дня в розрахунку на одного робітника:

Корисний фонд робочого часу одного робітника визначається шляхом множення явочного фонду робочого часу у днях на розрахункову тривалість робочого дня: .

Кількість інших категорій персоналу (керівників, фахівців, службовців), як правило, визначається аналітичним методом на основі вивчення фактичної завантаженості, ліквідації непродуктивних втрат робочого часу, впровадження рекомендацій наукової організації праці, робочого часу, впровадження рекомендацій наукової організації праці, нових інформаційних технологій, вдосконалення документообороту тощо.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 26; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты