Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗначення і завдання аналізу чисельності працівників на підприємстві
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  3. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  4. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  5. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  6. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
  7. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  8. Аналіз руху працівників на підприємстві
  9. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  10. Валютні системи: поняття, структура, призначення

Метою аналізу є виявлення внутрішніх резервів економії робочої сили в зв’язку з більш раціональним розміщенням працюючих, їхнім завантаженням і використанням відповідно до отриманої професії, спеціальності та кваліфікації.

Основними задачами аналізу чисельності та складу працівників є:

Ø дослідження чисельності і складу за статтю, віком, спеціальністю, посадою і рівнем класифікації;

Ø визначення ступеня забезпеченості підприємства кадрами;

Ø перевірка даних про використання робочого часу;

Ø вивчення форм, динаміки і причин руху працівників, стану дисципліни праці;

Ø визначення чисельності і динаміки зайнятих ручною, малокваліфікованою і важкою фізичною працею;

Ø розробка заходів, спрямованих на поліпшення забезпеченості підприємства кадрами, вдосконалення їхньої структури і використання.

Результати господарської діяльності підприємств передусім визначаються забезпеченістю та ефективністю використання живої праці, трудовою діяльністю з виробництва та випуску продукції – найактивнішого фактора процесу виробництва.

Тому аналіз показників чисельності працівників на підприємстві виступає одним з основних напрямків економічної роботи на підприємстві і включає вивчення і характеристику кількісного складу працівників підприємства, аналіз забезпеченості підприємства робочою силою в абсолютному та відносному вираженні з урахуванням процента виконання плану випуску продукції, динаміки чисельності зайнятих на підприємстві, показників руху робочої сили, показників ступеня інтенсивності використання кадрів.

 

 

12.2.2. Джерела інформації для планування і аналізу складу та чисельності робочої сили

Джерелом інформації для планування і аналізу складу та чисельності робочої сили на підприємстві є:

1. Форми статистичної звітності:

Ø ф. № 1-ПВ „Звіт з праці” (місячна), розділ І. Кількість працівників та фонд оплати праці;

Ø ф. № 1-ПВ „Звіт з праці” (квартальна), розділ ІУ. Рух робочої сили;

Ø ф. № 6 – ПВ „Звіт про кількість працівників, їхній склад та професійне навчання” (річна): Розділ 1. Кількість працівників за якісним складом на 31 грудня звітного року; Розділ П. Підготовка кадрів; Розділ Ш. Підвищення кваліфікації.2. Штатний розклад.

3. Дані табельного обліку.

4. Матеріали вибіркових обстежень використання робочого часу, фотографій робочого дня, анкетування працівників.

Як джерело інформації для аналізу трудових показників використовують можуть бути притягнуті оперативні розробки відділу праці та зарплати підприємства по плануванню і розміщенню трудових ресурсів, матеріали спеціальних спостережень і анкетування працівників.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты