Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз руху працівників на підприємстві
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  3. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  4. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  5. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  6. Аналіз беззбитковості
  7. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  8. Аналіз господарської діяльністї
  9. АНАЛІЗ ДИСКРЕТНОІ САК
  10. Аналіз дитячих творів.
Показники 2008р. 2009р. Темп приросту, %
Середньооблікова кількість працівників +0,7
Прийнято -всього -4,6
Вибуло всього -3,2
З них : - за власним бажанням -4,1
- з порушення дисципліни +250,0
Коефіцієнт обороту з прийому, % 58,7 55,6 -3,1
Коефіцієнт обороту зі звільнення, % 60,5 58,2 -2,3
Коефіцієнт плинності, % 21,4 20,9 -0,5

 

На практиці при аналізі ступеня інтенсивності використання кадрів застосовують такі показники:

– коефіцієнт змінності робітників;

– коефіцієнт зайнятості активною роботою;

– коефіцієнт відволікання виконавців від основної роботи й т. ін.

Рівень забезпеченості підприємства робітниками окремих професій характеризується відповідністю фактичної кількості робітників з кожної професії окремо потребам у них відповідно до виробничої програми. Він виміряється у відсотках (відношення фактичної чисельності робітників до їхньої потреби і відхилення від плану). Такі дані показують недолік чи надлишок робітників певної професії і дозволяють уживати заходів щодо поліпшення комплектування підприємства трудовими ресурсами.

При оцінці виявлених змін у професійному складі працівників (робітників) необхідно враховувати постійний вплив науково-технічного прогресу на характер роботи, у результаті чого потреба підприємства в ряді професій може зменшитися чи зовсім зникнути, а в інші – зрости; крім того, можуть виникнути нові професії.

Узагальнюючим показником рівня кваліфікації робітників є середній тарифний розряд робітників ( ). Він визначається по професіях робітників у розрізі цехів і по підприємству в цілому, у більшості випадків за формулою, що рекомендується:

,

де: розряд робітника; — чисельність робітників визначеного розряду.

Відносна сталість чисельності nf якісного складу працівників підприємства виступає важливим фактором забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, раціонального їхнього використання, підвищення рівня організації виробництва і його середньооблікової чисельності.

 

Планування продуктивності праці

12.3.1. Недоліки методу планування зростання продуктивності праці за факторами

В умовах командно-адміністративної економіки показник продук­тивності праці довгий час був «директивним» і так званим «фондоутворюючим». Це значило, що він був обов'язковим до виконання і від темпів його зміни залежала величина «фондів економічного стиму­лювання». Крім того, порівняння темпів зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати використовувалося для контролю за правильним використанням останньої. Темпи зростання продук­тивності праці повинні були випереджати темпи зростання за­робітної плати.

Показник планового зростання продуктивності праці задавався порівняно з досягнутим рівнем минулого (звітного) року. Оскільки умови минулого року, особливо по позиціях «номенклатура й асорти­мент», «рівень кооперування» й інших, не співпадали з умовами пла­нового року, розрахунок здійснювався так званим «факторним методом».
Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты