Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРЕГУЛЮВАННЯ КООРДИНАТ ЕЛЕКТРОПРИВОДА З АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ ЗМІНОЮ НАПРУГИ
Читайте также:
  1. А) Координаты, импульс и энергия могут быть заданы лишь приблизительно
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  5. АЯ И 2АЯ ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ СИС-МА КООРДИНАТ.
  6. В координатах дебит–депрессия
  7. В ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
  8. В.В какой координатной четверти пересекаются прямые и ?A) В четвёртой 1 страница
  9. В.В какой координатной четверти пересекаются прямые и ?A) В четвёртой 2 страница
  10. В.В какой координатной четверти пересекаются прямые и ?A) В четвёртой 3 страница

Зміна напруги живлення статора АД, дозволяє здійснювати в статичних і динамічних режимах регулювання координат з гарними показниками при простих схемах керування (мал. 7), а також забезпечує економічні режими роботи двигуна.

Рис. 7

Для регулювання координат АД між мережею змінного струму зі стандартною напругою U1ном і статором двигуна 2 включений регулятор напруги 1, вихідна напруга якого U1рег змінюється за допомогою малопотужного зовнішнього сигналу керування Uк у межах від значення напруги мережі U1ном і практично до нуля. При цьому частота напруги на двигуні не змінюється і дорівнює стандартній (50 Гц).

Регулювання напруги на статорі не приводить до зміни швидкості холостого ходу і не впливає на критичне ковзання sk, але суттєво змінює критичний момент Мк .

Зменшення Мк відбувається пропорційно квадрату зниження напруги. У результаті при U1рег = var штучні характеристики 3...6, побудовані відповідно при напругах (1; 0,8; 0,6 і 0,4) U , виявляються малопридатними для регулювання швидкості, тому що при зменшенні напруги різко знижуються критичний момент АД й тим самим його перевантажувальна здатність, а діапазон регулювання швидкості дуже малий. Розімкнута схема, наведена на мал. 7, використовується лише для впливу в перехідних процесах на момент АД, що може вимагатися, наприклад, для забезпечення заданого прискорення руху ЕП або регулювання натягу на виконавчому органі робочої машини.

Зміна напруги дозволяє також відповідно до здійснювати регулювання (обмеження) у перехідних режимах струму АД. Електромеханічні характеристики при цьому мають вигляд кривих, показаних на мал. 5, а.

Для регулювання напруги на статорі АД можуть використовуватися різні електротехнічні пристрої - автотрансформатори, магнітні підсилювачі, а також тиристорні регулятори напруги (ТРН), що одержали в цей час найбільше поширення через високий ККД, простоти обслуговування, легкості автоматизації роботи ЕП і великого їхнього асортиментів, що випускається промисловістю. ТРН дозволяють реалізовувати найрізноманітніші функції по керуванню й оптимізації режимів роботи ЕП з АД; на їхній основі будуються пристрої, що дозволяють формувати потрібним образом динамічні характеристики ЕП, вони дозволяють також реалізовувати режими роботи АД з найкращими енергетичними показниками при малих його навантаженнях. 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 41; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты