Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНадайте загальну характеристику легкої промисловості.
Читайте также:
  1. Видатки бюджету на загальну освіту
  2. ВЛИЯНИЕ НАСАДКОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКУ СПЛОШНЫХ СТРУЙ
  3. Влияние способов подвода и отвода рабочей среды на гидравлическую характеристику секции.
  4. Влияние температуры на вольт-амперную характеристику p-n-перехода
  5. Вопрос 12. Дайте характеристику основным формам трудовой деятельности человека
  6. Дайте краткую характеристику основных трудов Д. Рикардо.
  7. Дайте характеристику народній формі культури.
  8. Дайте характеристику Общего акта о мирном разрешении международных споров 1928 г.
  9. Дайте характеристику понятию защитного заземления, приведите соответствующую схему.
  10. Дайте характеристику понятию защитного зануления, приведите соответствующую схему.

Легка промисловість займає одне з важливих місць у виробництві валового національного продукту і грає значну роль в економіці країни. Легка промисловість здійснює як первинну обробку сировини, так і випуск готової продукції. Вона забезпечує населення наший країни взуттям, одягом, трикотажними виробами, тканинами і іншими предметами народного споживання. На легку промисловість України доводиться близько 50% від всього випуску непродовольчих товарів народного споживання. В умовах орієнтації економіки на соціальні потреби населення, саме цій галузі належить провідна роль в підвищенні рівня життя населення за рахунок його забезпечення непродовольчими товарами високої якості. Вона забезпечує приблизно 150 тис. робочих місць. Цей соціально вагомий сектор економіки орієнтований на кінцевого споживача. Потенційні можливості підприємств легкої промисловості дозволяє проводити широкий спектр товарів, здатних задовольнити весь попит внутрішнього ринку. На підприємствах галузі, розташованих у всіх регіонах України, зосереджено близько 7% загальної чисельності промислово-виробничого потенціалу промисловості і 2,4% виробничих фондів. У галузі легкої промисловості функціонують понад 10 тис. підприємств, з них в текстильній промисловості - близько 2,5 тис., по виробництву готового одягу і хутра - близько 6 тис., шкір і шкіряного взуття - близько 1,5 тис.

Практично всі підприємства легкої промисловості приватизовані, а що знаходяться в державній власності складають менше 1%. Галузь складається з 17 підгалузей, має могутній виробничий потенціал, здатний проводити широкий спектр товарів широкого вживання і промислового призначення. В той же час легка промисловість пов'язана з багатьма суміжними галузями і обслуговує весь господарський комплекс країни. Підприємства легкої промисловості проводять також продукцію виробничо-технічного і спеціального призначення. Ця продукція використовується в меблевій, авіаційній, автомобільній, хімічній, електротехнічній, харчовій і інших галузях промисловості, в сільському господарстві, в силових відомствах, на транспорті і в охороні здоров'я. І тому легка промисловість тісно взаємозв'язана з іншими галузями промисловості України. Сільське господарство забезпечує її окремими видами сировини, машинобудування необхідним устаткуванням, хімічна промисловість - спеціальними хімічними волокнами.Легка промисловість - це комплексна галузь, що включає майже 17 підгалузей, які можуть бути об'єднані в три групи:

Текстильна, зокрема, бавовняна, льняна, шерстяна, шовкова, трикотажна. Сюди входить первинна обробка льону, шерсть і ін., виробництво нетканих матеріалів, в'яже сіток, виробництво текстильної галантереї і др.;

Швейна;

Шкіряна і хутряна.

 

С Википедии:

Легка промисловість — це галузь виробничої сфери, яка спеціалізується на виробництві товарів народного споживання і частково продукції промислового призначення. У легкій промисловості практично повне переозброєння найновішим обладнанням для випуску нових товарів народного вжитку, які були б конкурентоспроможними за ціною і мали б високу якість. Впровадження гнучкішого механізму швидкої зміни асортименту відповідно до вимог моди, забезпечення переходу на нові джерела сировинних ресурсів. Традиційно в Україні до легкої промисловості відносять — виробництво тканини та нетканих матеріалів, в’язаних сіток, корду, технічних волокон, текстильної галантереї, первинна обробка сировини (льону, шерсті тощо);Текстильна промисловість;

Швейна промисловість;

Шкіряно-взуттєва промисловість;

Хутрова промисловість;

Галантерейна промисловість;

Трикотажна промисловість;

Часом під легкою промисловістю розуміють взагалі усі галузі, які займаються виробництвом товарів народного споживання на противагу галузям, які виготовляють промислову продукцію.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 40; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты