Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонфіденційні обставини
Читайте также:
  1. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
  2. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність
  3. Стаття 6. Конфіденційність відомостей про стан психічного здоров'я особи та надання психіатричної допомоги

Як керівник, Ви, імовірно, маєте доступ до інформації, закри- тої для Вашого персоналу. Розміри окладів, заробітна плата, дані про приватну власність і особисте оподатковування – приклади інформації подібного типу. Надання подібної інформації не тим, кому належить, може мати досить руйнівні наслідки для організа- ції. Наприклад, інформація про заробітну плату повинна зберіга- тися в секреті. Якщо Ваші конкуренти одержать у свої руки деякі секретні технології, на розробку яких Ваша організація багато часу і грошей, це може завдати великої шкоди Вашій орга- нізації. Незважаючи на те, що Ваш персонал може цікавитися по- дібними питаннями, Вам належить залишати завдання, пов’язані з інформацією такого роду, собі.

Як делегувати? Л. Зайверт пропонує 20 критеріїв правильного делегування [6]:

1. Делегуйте завчасно! Рішення про те, що і кому Ви хочете або повинні доручити, приймайте відразу після складання робочо- го плану.

2. Делегуйте у відповідності до здібностей і можливостей своїх співробітників.

3. Делегуйте з урахуванням необхідності мотивації та стимулю- вання своїх співробітників.

4. Делегуйте завдання або роботу за можливістю повністю, а не у вигляді часткових ізольованих завдань.

5. Пояснюйте співробітнику, про що йде мова: про окремий випадок чи довготривале делегування.

6. Однорідні завдання делегуйте за можливістю одному і тому ж співробітнику.

7. Переконайтеся, чи може і хоче відповідний співробітник взятися за завдання.

8. Не доручайте для надійності одну й ту ж роботу двом спів- робітникам, які не знають про це.

9. Передавайте співробітнику разом з робочим завданням повно- важення і компетенцію, необхідні для його виконання.

10. Давайте співробітнику якомога повні та точні інструкції, інформацію про його завдання. Впевніться в тому, що делеговане доручення зрозуміли правильно.

11. Пояснюйте значення та мету завдання (мотивація і ціле- установка).

12. Значні і важливі завдання доручайте наказовим шляхом, якщо необхідно – в письмовій формі.

13. Про нові і складні завдання повідомляйте за п’ятиступе- невим методом:

а) підготувати співробітника; б) пояснити завдання;

в) показати, як виконувати роботу;

г) довірити співробітнику подальше виконання завдання під наглядом і коригувати його;
ередати співробітнику роботу цілком і здійснювати конт- роль тільки за виконанням.14. Надавайте співробітнику можливість подальшого профе- сійного навчання з метою кращого виконання доручених йому відповідальних завдань.

15. Забезпечуйте співробітнику доступ до будь-якої необхідної інформації.

16. Уникайте того, щоб без вагомих причин втручатися в ро- бочий процес і таким чином «перекреслювати» делегування.

17. Надайте співробітнику впевненість у тому, що у випадку виникнення труднощів і проблем він завжди може попросити у Вас поради й підтримки.

18.Вимагайте від співробітника звіту через встановлені проміж- ки часу про те, як просувається справа.

19. Контролюйте кінцеві результати дорученої справи і термі- ново інформуйте співробітника про результати контролю.

20. Конструктивно хваліть успіхи і критикуйте недоліки в роботі. Дозволяйте співробітнику представляти у вищі інстанції доручене йому завдання як його роботу або брати участь у її пред- ставленні на відповідному рівні.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты