Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДинаміка поступального руху. Рівняння руху матеріальної точки (другий закон Ньютона):
Читайте также:
  1. Динаміка автомобільного колеса
  2. Динаміка економічного розвитку та його чинники
  3. Динаміка капі галізації акцій
  4. Динаміка коливального руху
  5. Динаміка обертального руху
  6. Динаміка обертового руху
  7. Динаміка поступального руху
  8. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУП РОЗРОБЛЮВАЧІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ШТОРМ, НОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ.
  9. Динаміка руху автомобіля

Рівняння руху матеріальної точки (другий закон Ньютона):

d /dt = , або m = ,

- векторна сума сил, що діють на матеріальну точку,

m – маса,

- прискорення,

= m- імпульс,

N – число сил, діючих на точку.

Сили в механіці:

Fnp = - kx - сила пружності,

k – коефіцієнт жорсткості,

х – абсолютна деформація,

F = G. m1. m2/r2 – сила гравітаційної взаємодії двох точкових мас,

G = 6,67.10-11 Н.м2/кг2 – гравітаційна стала,

m1, m2 - маси взаємодіючих тіл,

r – відстань між тілами;

Fтр = . N – сила тертя ковзання,

- коефіцієнт тертя ковзання,

N – сила нормального тиску.

Закон збереження імпульсу:

= const, якщо система замкнена, (векторна сума зовнішніх сил дорівнює нулю).

Для замкненої системи імпульс може бути представлений:

= m. ,

де m – сумарна маса системи,

- швидкість центра мас системи,

= m. = const – це означає, що центр мас замкненої системи рухається прямолінійно та рівномірно, або лишається нерухомим.

Робота змінної сили:

A =

Інтегрування ведеться вздовж траєкторії l.

Кінетична енергія (енергія тіла, що рухається):

Ек = m.V2/2,

DЕк = А – зміна кінетичної енергії дорівнює виконаній роботі.

Потенціальна енергія та сила, що діє на тіло пов'язані співвідношенням:

= - grad En = - ( . Ep/ x + . Ep/ y + . Ep/ z),

, , - одиничні вектори (орти).

Потенціальна енергія пружно деформованого тіла:

Ep = kx2/2

Потенціальна енергія гравітаційної взаємодії:

En = - G.m1.m2 /r

Потенціальна енергія тіла, що знаходиться в однорідному полі сил тяжіння:

Ep = mgh,

де h – відстань від рівня, потенціальна енергія якого приймається рів-ною нулю, до рівня, на якому знаходиться тіло.

Закон збереження енергії в механіці:

Ек + En = const,

якщо у системі діють тільки консервативні сили (пружності та гравітаційні).

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты