Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДинаміка обертального руху
Читайте также:
  1. Динаміка автомобільного колеса
  2. Динаміка економічного розвитку та його чинники
  3. Динаміка капі галізації акцій
  4. Динаміка коливального руху
  5. Динаміка обертового руху
  6. Динаміка поступального руху
  7. Динаміка поступального руху
  8. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУП РОЗРОБЛЮВАЧІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ШТОРМ, НОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ.
  9. Динаміка руху автомобіля

Для виводу основного рівняння динаміки обертального руху ско­ристаємося позначеннями що пояснюються рисунком 1.2.2.

 

Рисунок 1.2.2

 

= - момент сили відносно точки (початку координат),

- радіус-вектор точки А відносно початку координат (т.о.),

- радіус-вектор точки А відносно осі (радіус-вектор сили),

|| осі (в площині паралельній осі),

| осі (в площині перпендикулярній осі),

= - момент сили відносно осі, чисельно дорівнює проекції на вісь.

= - момент імпульсу відносно початку координат.

= d /dt – основний закон динаміки обертального руху.

Якщо система замкнена (тобто сума моментів зовнішніх сил до­рівнює нулю), то закон збереження моменту імпульсу має вигляд:

d /dt = 0; L0 = const

= d(I. )/dt = I.d /dt = I. - основне рівняння динаміки обертального руху.

I = - момент інерції тіла, міра інертності в обертально­му русі.

Робота при обертальному русі:

dA = M.d

Кінетична енергія тіла, що обертається:

Ek = I. /2

Теорема Штейнера: момент інерції тіла відносно довільної осі:

I = I0 + m.a2

I0 – момент інерції тіла відносно осі, що проходить через центр мас,

a – відстань між осями.

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 17; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты