Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура вторинного законодавства
Типові акти: постанови, рішення, директиви, рекомендац та висновки

Нетипові (спеціальн) акти ЄС: акти про внутрішню роботу інституцій; ухвали (рішення) Ради ЄС або Парламенту та Ради стосовно програми ЄС; програми загальної гармонізації законодавства;
договори (угоди) про асоціацію з третіми країнами; загальні декларації та змішані (міжінституційні) угоди; акти, ухвалені в рамках стовпів, не пов’язаних із Європейськими Співтовариствами;
зовнішні джерела, серед яких угоди, укладені Співтовариством, угоди, що “пов’язують Співтовариство та загальне між нар право

Односторонні акти інституцій ЄС: акти про призначення; інші акти ЄС: повідомлення, Зелена книга;Біла книга

 

26. Феномен м’якого права в ЄС (“білі книги”, “зелені книги”, керівні принципи, послання, декларації та ін.)

З теорії міжнародного права концепція м’якого права поширюється в праві Європейського Союзу. Класичне визначення м’якого права в ЄС дав у 1994 р. Френсіс Снайдер., який описує м’яке право, як «правила поведінки, які, в принципі, не мають юридично зобов’язуючої сили, але, попри це, можуть мати практичні наслідки», тобто головною ознакою актів м’якого права є те, що всі вони не є офіційно зобов’язуючими, хоча й можуть містити нормативні приписи.

До таких актів слід відносити акти, видані поза межами інституційного механізму Євросоюзу, наприклад, акти Євромбудсмана, акти Євроюсту чи інших агентств Євросоюзу,які можуть набувати форми заключень, резолюцій, декларацій тощо. Такі акти не входять в системуправовихактів. Також до нетипових актів слід віднести акти інститутів, що видаються в непередбаченій в установчому договорі формі. Відповіднодо Резолюції Європейського Парламенту 2007 року до категорії актів «м’якого» права слід віднести повідомлення (сommunication), білі та зелені книги, кодекси поведінки, резолюції тощо.

В доктрині права Євросоюзу намітилися течія визнання «м’якого» права, під яким узагальнено прийнято вважати сукупність правил поведінки, які містяться в актах, що наділені необов’язковою (рекомендаційною) юридичною силою, однак мають певний опосередкований правовий ефект, мають на меті та призводять до практичних наслідків. Практика свідчить, що «м’яке» право в Євросоюзі відіграє важливу роль, розвиває правопорядок об’єднання, заповнює існуючі прогалини, а також слугує інструментом перспективного розширення компетенції Євросоюзу. явищу.

БІЛА КНИГА ЄС книга під назвою "Формування внутрішнього ринку", прийнята Комісією ЄС у 1985 р. з метою відродити рух за економічний союз європейських країн. Б.к. містить 300 рекомендацій) для ліквідації наявних бар'єрів. Ці рекомендації згруповано у три категорії: фізичні, технічні та фіскальні. ЗЕЛЕНА КНИГА ЄС документ ЄС, що містить технічні вимоги до здійснення політики, проголошеної у Білій книзі ЄС.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты