Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бюджет ЄС
1. Власні ресурси після запровадження спільного митного тарифу (стаття 201 ЄЕС)

2. Частка податків на додану вартість (ПДВ)

3. Внески держав-членів (макс. – 1,27% від ВВП)

4. Основні витрати:

• аграрна політика;

• політика регіонального розвитку;

• політика зближення.

5. Управління бюджетом покладене на Єврокомісію.

6. Боротьба зі зловживанням та шахрайством (інформаційна система “IRENE”)

Дохідна частина бюджету ЄС:

•надходження від застосування спільного зовнішнього митного тарифу.

•надходження від імпортного мита на сільськогосподарську продукцію.

•надходження від ПДВ (близько 1 % ПДВ). Частка цього джерела постійно зменшується і матимете таку тенденцію і в подальшому;

•надходження, що залежать від валового національного доходу (ВНД) країн-членів.

Витратна частина ЄС(2012р) млрд євро:

• Сталий розвиток 57,7

• Збереження та управління природними ресурсами 57,9

• Громадянство, свобода, безпека і справедливість 1,5

• ЄС як глобальний гравець 7,3

• Адміністрування 8,3

РАЗОМ 132,7

% від ВНД (Валовий національний дохід) 1,01 %

 

36. Механізми та інструменти виконання бюджету ЄС.

Бюджетний рік у ЄС – 1.01 – 31.12, тобто збігається із календарним роком. Безпосереднім виконанням бюджету займається ЄК. Контрольна ф-ія ЄК проявляється у тому, що вона аналізує стан справ у ЄС, для чого збирає і-ію та проводить перевірки, у тому числі перевірки виконання бюджету, її огляди й доповіді, систематизовані у звіті про виконання бюджету, направляються до ЄП, Ради міністрів ЄС, інших інститутів ЄС і урядів держав-членів ЄС. Рада міністрів ЄС також наділена важливими контрольними ф-іями, які виконує як самостійно, так і співпрацюючи з іншими інститутами. Рада міністрів ЄС направляє ЄП свої рекомендації щодо виконання бюджету й разом із цим перевіряє рахунки й фін декларації, щорічний звіт і будь-які інші спеціальні доповіді Палати аудиторів. За пропозицією ЄК й після консультації з ЄП, а також одержання висновку Палати аудиторів Рада міністрів ЄС вчиняє такі дії:

- Розробляє фін регламенти, визначаючи процедури складання й виконання бюджету, а також подання й перевірки звітності

- Визначає методи й процедури надання доходів бюджету у розпорядження ЄК й визначає заходи, до яких необхідно буде вдатися, щоб задовільнити її потреби в наявних коштах

ЄП контролює і розглядає проблеми, що виникають у процесі виконання бюджету. За його дорученням цим займається Комітет з контролю за бюджетом, Зовн-і ревізії використання ресурсів бюджету ЄС проводяться Палатою аудиторів і ЄП. Палата аудиторів перевіряє порядок дотримання порядку одержання бюджетних ресурсів і їхнього використання, дає висновки про стан управління фін ресурсами. ЄП контролює реалізацію пол.-и ЄС Єврокомісією, орієнтуючись у питаннях виконання бюджету на доповіді, підготовленої Палатою аудиторів. Після вивчення доповіді Палати аудиторів ЄП, керуючись рекомендаціями Ради ЄС, робить висновок про роботу ЄК щодо реалізації бюджету.

 

37. Компліментарна модель фінансування європейських проектів.

Компліментарна модель фінансування європейських проектів на цей час є найбільш ефективною формою співпраці, адже дозволяє залучати ресурси з різних джерел, у т.ч. з структурних фондів ЄС, національних бюджетів, бюджетів місцевих громад, недержавних фондів, а також місцевого бізнесу.

Наприклад, основу компліментарної моделі долання регіональних асиметрій в ЄС складає їх прозора ідентифікація, успішне функціонування структурних фондів ЄС і Фонду Згуртування та численних інструментів регіональної політики (інвестиційний грант, податкова знижка на амортизацію, субсидії, що пов'язані з використанням робочої сили).

Такий полі структурний підхід дає змогу максимально розширити коло учасників євро регіонального процесу і водночас звести до мінімуму споживацькі устремління певної частини установ, які розраховують на постійне надходження коштів з бюджету ЄС. Фінансування, яке передбачає створення компліментарних основ спільного бюджетування, випереджувального розвитку інноваційних систем, поглиблення інституалізації через функціональне розмежування сфер впливу та консолідації взаємодії між Радою євро регіону, агенціями регіонального та інноваційного розвитку, а також агенціями щодо залучення інвестицій.

 

38. Структурні фонди ЄС та фонд Згуртування.

Єдиний Європейський акт (1986 р.) визначив напрями політики згуртування (Cohesion Policy), яка й досі є пріоритетною. Уже в 1988 р. Рада ЄС у Брюсселі ухвалює рішення про здійснення операцій по лінії Фондів солідарності (нинішня назва - Структурні фонди), для чого бюджетом відводилося 68 млрд. екю. Останнє десятиріччя XX ст. характеризувалося подальшим удосконаленням політики регіонального розвитку. Зокрема, за Договором про ЄС, більш відомим під назвою"Маастрихтський" (1992 р.), було створено Фонд згуртування (Cohesion Fund) для підтримки проектів щодо транспортної системи й охорони навколишнього середовища, а вже Единбурзький саміт (грудень 1993 р.) Європейської Ради рекомендував Європарламенту виділити на реалізацію політики згуртування 200 млрд. екю, що становило третину всього бюджету ЄС.

Структурні фонди: Євр фонд регіонального розвитку, Євр соц.-ий фонд, євр фонд орієнтації і СГ гарантій. Цілі та умови фінансув-ня: 1) планування розвитку і приведення у відповідність структур в менш розвинутих регіонах. Обсяг фін підтримки <= від суми необхідних коштів, і має складати принаймні 50% від суми бюджетних видатків, передбачених на його реалізацію, для регіонів на периферії цей показник може становити 80-85%. 2) підтримка ек і сусп. Конверсії територій, які стикаються з структурними проблемами. 3) підтримка адаптації і модернізаційної політики і сист освіти, перекваліфікації та зайнятості. Макс рівень фін внеску 50% від заг суми, необхідної на реалізацію, однак не менше 25% від передбачених бюджетних видатків. Передумови надання фін допомоги через структурні фонди є рівень ВВП на душу населення за ост три роки, який має відповідати показнику <=75% від сер по ЄС. У такий спосіб побудоване фінансування регіонального розвитку ЄС сприяє забезпеченню фін стимулів і дозволяє досягти координації в ек політиці країн-членів. Фонд згуртування ставить за мету подальше зближення соц.-ек показників розвитку на регіональному рівні ЄС, фін-ня розвитку трансп-ї інфраструктури та екол-их проектів. Право на отримання фін-ня регіон-их проектів ЄС мають лише ті країни, рівень ВНП на душу населення яких становить менше 90% від середнього по ЄС, що свідчить про наявність дуже високого рівня «вирівнювання» регіонів ЄС. Фонд згуртування на 2007-2013 рр не функціонує незалежно, він став складовою мети конвергенції.

Політика вирівнювання сьогодні потрібна, як ніколи, відтак, вона має працювати ефективніше, ніж раніше. Політика вирівнювання охоплює близько половини населення ЄС і переважну більшість нових країн-членів.

 

39. Основні напрями бюджетної політики ЄС на 2007-2013 рр.

15-16 грудня 2005р. на засіданні ЄР держави-члени дійшли згоди щодо рамкового бюджету ЄС на 2007-2013 рр. Загальний обсяг довго строк-го бюджету становить 1,045% від нац. Валового доходу країн-членів ЄС. Пріоритети Рамкового фінансового документу на 2007-2013 рр.:

Підтримка сталого розвитку. Заповнення внутрішнього ринку та мобілізація різноманітних видів політики (економічної, соціальної, захисту довкілля). Сюди також відносяться такі цілі як конкурентноздатність, згуртованість, захист природних ресурсів та управління ними.

Наповнити змістом поняття Європейського громадянства, реалізовуючи сфери свободи, справедливості та безпеки, а також забезпечуючи доступ до основних груп товарів та послуг; Утвердження ролі Європи як глобального гравця.

Найбільше коштів йдуть на статтю сталий розвиток (конкурентоспр та зближення) – 385 млн євро.

На період 2007-2013 рр. інструменти фінансування цілей були

затверджені 5-ма постановами Ради ЄС та Європейського парламенту:

перед вступна допомога, зовнішня допомога, регіональна допомога, природні ресурси, програми ЄС

 

40. Фінансова перспектива ЄС на період 2014-2020.

У 2011 р ЄК були опубліковані пропозиції з приводу фін перспективи ЄС на 2014-2010 рр. Вона має на меті поєднати обмеження, спрямовані на упорядкування євр фінансів, з необхідністю змінити ек, соц. та екологічну модель ЄС відповідно до викликів 21ст. Дохідна частина запропонована ЄК:

-Створення 2 нових ресурсів: податок на фін транзакції та нова сист стягування ПДВ

-Модифікація внесків держав-членів відпов до рівня їх процвітання

Статті видатків залишаються ті ж самі що і в бюджетній політиці 2007-2013., зазнають змін лише пропорції витрат. Також було видозмінено назви двох перших пунктів ивдатків, що не мало впливу на цілі та мету фінансування цих статей. Тепер видатки виглядають наступним чином: 1) Інтенствне та всеохоплююче зростання(48%), 2) Сталий розвиток: природні ресурси(37%), 3) Безпека та громадянство(2%), 4) ЄС як глобальний гравець(6%), 5) Адміністрування (7%)

 

41. Сутність та класифікація політик Європейського Союзу.

Політика ЄС – сукупність інструментів та механізмів для здійснення тієї чи іншої стратегії інтеграційного угрупування через систему визначених на певний час (як правило на 7 років) пріоритетів, що відповідають загальним завданням відповідного документу Євросоюзу (приміром Agenda-2000).

Політика ЄС включає:

· правову базу;

· принципи;

· концепцію реалізації;

· механізми (як здійснюється реалізація?);

· інструменти (за допомогою чого?);

· паритетний розподіл коштів;

· моніторинг результатів;

· аудит витрачання коштів.

Політики ЄС поділ на :

- секторальні (САП, промислова. Наук-техн, енергетич, транспортна)

- горизонтальні (регіонал та локал розвитку; соціальна,податкова, конкурентна,екологічна)

- зовнішні ( торговельна, допомога з розвитку)

- політики щодо громадян (освітня, культурна, інформаційна…)

ЄС також вносить свій внесок у підвищення рівня життя громадян, намагається згладити відмінності у процвітанні між різними регіонами. ЄС демонструє зростаючий інтерес до захисту фіз.-ї безпеки та ек-х інтересів своїх громадян. Зростання даного інтересу є природним в умовах еволюції спільного ринку. Захист прав споживачів є не лише необхідним доповненням до таких спільних політик як СГ та рибальство, й важливим чинником формування сусп. Думки: невдоволеності або прихильності громадян.

 

42. Основні горизонтальні політики ЄС (соціальна, регіональна, конкурентна, екологічна).

Політика ЄС – сукупність інструментів та механізмів для здійснення тієї чи іншої стратегії інтеграційного угрупування через систему визначених на певний час (як правило на 7 років) пріоритетів,

Соціальна політика:

• долання економічних й соціальних дисбалансів;

• запровадження мінімальних соціальних стандартів;

• соціальний прогрес;

• флоридизація населення.

Європейський соціальний фонд (діє з 1958)

• скорочення безробіття;

• розвиток людських ресурсів;

• перепідготовка кадрів;

• професійне навчання.

Політика регіонального та локального розвитку:

• регіональна гомогенізація ЄС;

• конвергенція (соціально-економічна) регіонів;

• долання диспропорцій розвитку.

Європейський фонд регіонального розвитку (заснований у 1975 р.):

Конкурентна політиказачіпає4 цілі:

1.сприяння європейським фірмам в адаптації до нової ситуації глобалізації і конкурентної взаємозалежності

2.використання конкурентних переваг, пов’язаних з поступовим рухом до ек-и, заснованої на знанні

Цілі і завдання політики ЄС щодо навколишнього середовища: збереження, захист і поліпшення стану навколишнього середовища, турбота про захист здоров»я людей, досягнення раціонального використ прир. Ресурсів, сприяння на між нар рівні заходам спрямованим на вирішеня рег-х і глобальних проблем охорони навколишнього середовища.

 

43. Секторальні політики ЄС (САП, енергетична, технологічна, промислова).

Політика ЄС – сукупність інструментів та механізмів для здійснення тієї чи іншої стратегії інтеграційного угрупування через систему визначених на певний час (як правило на 7 років) пріоритетів.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 177; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты