Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема: ЛЕКЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЖАНР АКАДЕМІЧНОГО КРАСНОМОВСТВА
Читайте также:
  1. Банковская система: структура, цели и основные функции
  2. Двухуровневая банковская система: Центральный и коммерческие банки.
  3. До якої форми красномовства належить наведений текст?
  4. До якої форми красномовства належить текст?
  5. До якої форми красномовства належить текст?
  6. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
  7. З історії становлення методики читання. Основний метод навчання дітей читанню
  8. Информационная система: определение, классификация, структура.
  9. Командно-административная система: предпосылки возникновения, этапы формирования, структура и цели.
  10. Лекция 2 Тема: Экологические факторы. Правила Ю. Либиха и В. Шелфорда.

Говори з переконанням – слова й вплив

на слухача прийдуть самі собою.

І. Гете

І. Питання для теоретичного опрацювання:

1. Різновиди лекцій: власне наукові, науково-методичні, науково-популярні.

2. Підготовка до лекції:

Ø вибір теми;

Ø ґрунтовне вивчення питання;

Ø складання плану;

Ø збирання, нагромадження інформаційних матеріалів (інвенція);

Ø обмірковування, структурування, коментар (диспозиція);

Ø словесне оформлення думки, остаточна редакція тексту (елокуція);

Ø запам’ятовування, обдумування невербальних засобів впливу на аудиторію (меморія).

3. Структура лекції: завдання вступу, основної частини і висновків.

 

ІІ. Завдання для практичного виконання:

1. Проаналізувати подані назви лекцій; з’ясувати, які з них сформульовано найбільш вдало:

Ø Риторика в освітній системі (ретроспектива і перспектива).

Ø Передумови виникнення риторики в Давній Греції.

Ø Біблія як джерело риторичних засобів.

Ø Античний риторичний ідеал.

Ø Вчення про риторичні фігури.

Ø Гуманістичне спрямування сучасної риторики.

Ø Теорія і практика мовної комунікації.

2. З’ясувати, які можна додати вимоги до формулювання теми лекції:

Ø тема має бути цікавою для аудиторії, актуальною, містити елемент новизни;

Ø назва лекції повинна відображати зміст лекції;

Ø назва лекції повинна бути чіткою, зрозумілою…

3. Дібрати необхідну літературу (укласти бібліографію), скласти розгорнутий план, подати невеликий словник термінів до однієї з поданих тем лекції:

Ø Діалектична єдність красномовства і фахової майстерності.

Ø Основні закони риторики.

Ø Давньогрецькі риторичні школи.

Ø Проповідь як основний жанр церковної риторики.

Ø Риторичне вчення Феофана Прокоповича.

Ø Український риторичний ідеал.

Ø Мовленнєвий етикет в риториці.

4. Опрацювати за підручником Г. Сагач «Риторика» один із зазначених нижче розділів, записати основні тези:

Ø Аристотель «Риторика» (С. 301-307).

Ø Плутарх «Про Демосфена і Цицерона» (С. 314-319).

Ø М. Сперанський «Про вигляд оратора» (С. 431-433).Ø О. Мерзляков «Коротка риторика» (С. 433-435).

5. Враховуючи всі вимоги до лекції та її структури, підготувати лекцію на тему: «Значення риторики для сучасного українського суспільства».

6. Підготувати тези статті Павлюк С. Основні ознаки та мовно-структурна організація публічного виступу // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 6.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 36; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты