Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДо якої форми красномовства належить текст? Українська Національна Рада волею тих, що її задумали, призначена на цю службу нашому народові, є носієм великої ідеї свободи і незалежності у всій її величі
Читайте также:
  1. V. Семинар. Тема 6. Формирование информационной среды общества
  2. VI этап. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов.
  3. VII этап. Формирование эффективных условий привлечения кредитов
  4. А. Особенности формирования древнерусской культуры
  5. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  6. Азиатская - в которой формированию государства способствовали климатические условия, повлиявшие на выполнение ирригационных и строительных работ.
  7. Алгоритм позиционирования товаров в рамках формирования товарной линии
  8. Анализ понятия «стоимость» и факторов, её формирующих
  9. Анализ состава, структуры и источников формирования имущества предприятий
  10. Анализ формирования и выполнения производственной программы

Українська Національна Рада волею тих, що її задумали, призначена на цю службу нашому народові, є носієм великої ідеї свободи і незалежності у всій її величі й чистоті. Тому в умовах вільного світу ми твердо стояли (і бу­демо твердо стояти у найтяжчих умовах) на сторожі інтересів свого наро­ду, як речники його самостійницьких прагнень, обстоюючи їх всюди і скрізь і за всяких обставин.

А в ситуації темряви, що нависла над нашою Батьківщиною, над мряковинням терору культивованої зради й витворюваної тяжкої депресії, наше призначення — бути маяком яскравим і непогасимим, маяком віри й рішеності, джерелом душевної наснаги для мільйонів.

Цьому служінню призначена Українська Національна Рада (Промова Го­лови Української Національної Ради достойного Івана Багряного при від­критті п'ятої сесії УНРади).

А Соціально-політичної.

Б Академічної.

В Соціально-побутової.

Г Судової.

Ґ Церковно-богословської.

5. Продовжте речення: «Ясність мовлення оратора — це...»:

А Насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами.

Б Смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, дос­тупність у засвоєнні.

В Уміння оратора спонукати слухачів до творчої діяльності.

Г Мелодійність, плавність, інтонаційна виразність.

Ґ Приховане глузування, засноване на називанні протилежних ознак.

6. Продовжте речення: «Гумор — це...»:

А Доброзичливе висміювання чиїхось вад.

Б Різке, принизливе висміювання.

В Особливо дошкульна викривальна насмішка.

Г Приховане глузування, засноване на називанні супротивного.

Ґ Застосування лексики художнього зображення.

7. Які три основоположні категорії класичної ритори­ки визначають як три важливі наукові критерії, успад­ковані й іншими філологічними (і не тільки) науками:

А Етос, топос, пафос.

Б Логос, топос, пафос.

В Топос, логос, етос.

Г Логос, етос, пафос.

8. Автором творів про Сократа та софістів «Горгій», «Софіст», «Федр» є:

А Демосфен.

Б Платон.

В Аристотель.

Г Цицерон.

9. Підготовка до виступу починається з:

А Добору і вивчення літератури.

Б Складання плану.

В Написання тексту виступу.

Г Моделювання аудиторії.

10. Першими сицилійськими риторами-логографами були:

А Сократ, Платон, Демосфен, Аристотель.Б Гіппій, Коракс, Лісій, Горгій.

В Сократ, Демосфен, Есхін, Платон.

Г Цицерон, Квінтіліан.

11. Жанр «філіппіки» започаткував:

А Аристотель.

Б Сократ.

В Квінтіліан.

Г Демосфен.

12. Правильне твердження подано в рядку:

А Оратор повинен вибрати одну людину в аудиторії і розповідати все їй.

Б Під час виступу краще дивитися в одну точку, щоб не збитися з думки.

В Під час виступу потрібно намагатися охопити по­глядом одночасно всіх слухачів.

Г Ораторові під час виступу краще орієнтуватися на 2-3 осіб в аудиторії.

13. Укажіть хибне твердження:

А Вступ потрібен для налагодження контакту з аудиторією і підготовки слухачів до сприйняття теми.

Б У вступі варто використати найцікавіші прикла­ди, щоб привернути увагу слухачів до проблеми.

В У вступі можна говорити про проблему, якій при­свячений виступ, сформулювати основні завдання, повідомити план, дати визначення ключових понять.

Г У вступі можна наголосити на актуальності теми, її значенні для цієї аудиторії, сформулювати мету ви­ступу.

14. Найбільш вдалим є таке розташування оратора в аудиторії:

А Оратор стоїть зліва (чи справа) аудиторії.Б Оратор ходить по аудиторії під час виступу.

В Оратор сидить перед слухачами.

Г Оратор стоїть перед слухачами.

15. Укажіть позицію, де зазначено неправильну ре­акцію оратора на запитання слухачів.

А Відповідати потрібно на всі запитання.

Б Оратор повинен виявити увагу й повагу до всіх, хто поставив запитання.

В Краща відповідь на запитання-капкан — гумор або іронія.

Г Якщо ви не знаєте відповіді на поставлене запи­тання, проігноруйте його.

16. Що з названого не є композиційним чи змісто­вим недоліком публічного виступу:

А Немає вступу або він надто затягнутий.

Б Не використано жодної цитати на підтвердження головної думки.

В Виклад матеріалу в основній частині не підпоряд­кований темі та головній думці виступу.

Г Немає висновків.

17. У розділі «Інвенція» розробляються:

А Методи викладу, аргументи, тези.

Б Риторичні фігури, тропіка.

В Інтонування, техніка дихання і мовлення.

Г Задуми, наміри, ідеї, гіпотеза майбутнього виступу.

18. Найкращими ораторами Давнього Риму вважають:

А Цицерона, Квінтіліана.

Б Сократа, Аристотеля.

В Горгія, Демосфена.

Г Платона, Гая Юлія Цезаря.

19. Промови повинні будуватися за такою схемою:

А Вступ, виклад суті справи, виклад системи доказів, висновки.

Б Виклад суті справи, риторичні звертання, висновок.

В Логічні і психологічні докази, висновки.

Г Вступ, докази, висновки.

20. Вислів «Красномовство є мистецтво управляти умами» належить:

А Демосфену.

Б Платону.

В Цицерону.

Г Сократу.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 38; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты