Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні вказівки по підбору матеріалу, написанню та захисту контрольних робіт
В процесі вивчення курсу “Логіка” кожен студент заочної та дистанційної форми навчання повинен виконати одну контрольну роботу (к/р), яка є свідченням того, що він розібрався у тому матеріалі, який вивчається.

Тема контрольної роботи визначається сумою трьох останніх цифр номера залікової книжкистудента. Наприклад, якщо номер залікової книжки 001563, то номер к/р – 5+6+3=14.

Перед написанням к/р радимо дотримуватися таких рекомендацій:

1. Ознайомитися із запропонованою літературою.

2. Скласти детальний план к/р у відповідності з опорним планом.

3. Дати відповіді на запитання до захисту к/р.

При написанні к/р пам’ятайте, що послідовність викладення матеріалу має відповідати плану та рекомендаціям до нього.

Контрольна робота включає: вступ, теоретичне викладення питань, висновки. Якщо в к/р використовуються цитати, таблиці, цифрові дані чи Інтернет публікації необхідно робити посилання на відповідні джерела. Наприклад. Визначаючи специфіку поняття як форми абстрактного мислення Г. Гегель відмічає: “Понятие целиком конкретно, потому что отрицательное единство с собой как определенность в себе и для себя, которая есть единичность, само составляет свое отношение с собой, всеобщность” [2, c. 347]. (Тут 2 означає номер джерела у списку використаної літератури, а 347 – номер сторінки.)

Контрольна робота має бути виконана грамотно і акуратно, чітким розбірливим почерком. Якщо к/р набирається на комп’ютері слід дотримуватися таких вимог щодо оформлення:

· Розмір основного тексту – 14 пунктів.

· Розмір заголовків – 16 пунктів.

· Інтервал між строчками абзацу – полуторний.

· Відступ першої строчки абзацу – 1,25 см.

Об’єм роботи – 12-18 сторінок.

Оформлення контрольної роботи

Титульний аркуш

Державний вищий навчальний заклад

“Запорізький національний університет”

Міністерства освіти і науки України

кафедра філософії

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Логіка”

на тему: “Предмет і значення логіки”

Виконав: Іванов Петро Васильович

спеціальність ________

курс _______________

шифр ______________

варіант к/р___________

Запоріжжя 2014

Перша сторінка

Контрольна робота з логіки

Тема: Предмет і значення логіки

План

Вступ

1. Мислення як предмет формальної логіки.

2. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення.

3. Теоретичне та практичне значення логіки.

Висновки

Структура контрольної роботи

Вступ

текст вступу (1-2 сторінки).

Мислення як предмет формальної логіки

текст 1-го розділу.

Логіка як наука про закони і форми правильного мислення

текст 2-го розділу.

Теоретичне та практичне значення логіки

текст 3-го розділу.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 74; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты