Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Якість та конкурентоспроможність товару
Якість – це сукупність властивостей і характеристик товару, які зумовлюють його спроможність задовольняти конкретні особові чи виробничі потреби відповідно до свого призначення.

Таблиця 3 Показники якості продукції

№ з/п Показники
Призначення - продуктивність, швидкість, потужність.
2. Надійності - безвідказність, довговічність.
3. Ергономічні - враховують гігієнічні, фізіологічні, антропометричні та психологічні властивості людини.
4. Естетичні - відповідність стилю, моді, кольоровій гамі, ретельності оздоровлення та інші.
5. Технологічності - трудомісткість і собівартість виготовлення виробу.
6. Транспортабельності - середня тривалість і трудомісткість підготовки продукції до транспортування.
7. Стандартизації та уніфікації - коефіцієнти повторюваності, використання, стандартизації.
8. Патентно-правові - патентний захист і чистота.
9. Екологічні - вміст шкідливих домішок, що викидаються у навколишнє середовище.
10. Безвідмовності - стійкість ізоляції тощо.

 

Система забезпечення якості продукції («петля якості») повинна охоплювати такі етапи: дослідження ринку (1); проектування і розробка продукції (2); підготовка та розробка виробничих процесів (3); виробництво (4); упаковка і збереження (5); реалізація і розподіл продукції (6); контроль, проведення випробувань і обстежень (7); монтаж і експлуатація (8); технічна допомога та обслуговування (9); утилізація після використання (10). Вплив на кожен етап «петлі якості» повинен здійснюватися в трьох напрямах: забезпечення якості, управління якістю, поліпшення якості.

 

Рис. 1. «Петля якості» в маркетингу

Конкурентоспроможність— це відносна величина, адже товар даного рівня якості може бути цілком конкурентоспроможний на одному ринку (українському) і неконкурентоспроможний на іншому (наприклад на німецькому). Якість — абсолютний показник, результат праці; вона охоплює характеристики, які об'єктивно закладені в даний товар у процесі його розроблення і виробництва.

Конкурентоспроможність продукції — це її здатність бути виділеною споживачем з аналогічних товарів, які пропонуються на ринку фірмами-конкурентами

Найпоширенішими є такі методи оцінювання конкурентоспроможності товарів.

Метод групових експертиз, тобто аналітична оцінка конкурентоспроможності товарів висококваліфікованими фахівцями. Цей метод є особливо результативним щодо високотехнічних товарів, товарів-новинок, а також товарів виробничо-технічного призначення.

Опитування споживачів під час виставок, ярмарок, презентацій, пілотного продажу тощо. Цей метод дає змогу визначити конкурентоспроможність споживчих товарів, широко відомих споживачам, накреслити напрямки їх удосконалення.

Система показників оцінки конкурентоспроможності включає:

1. Одиничні показники конкурентоспроможності (індивідуальні, параметричні індекси) за параметрам, які мають кількісну оцінку

2. Групові показники конкурентоспроможності (параметричні індекси)

3. Інтегральний показник, який дає численну характеристику конкурентоспроможності товару

В практиці існують наступні групи параметрів, які характери­зують конкурентоспроможність товарів:

1. технічні (параметри застосування, нормативні, естетичні т. д.);

2. економічні (ціна споживання);

3. організаційні (система знижок, умови сплати і доставки, комплектність доставки, строки і умови гарантії тощо).

До технічних параметрів, які використовують при аналізі конкурентоспроможності товарів належать:

® класифікаційні параметри (трактори з двигунами від 65 до 75 к. с);

® нормативні (відповідність нормам, стандартам, відпрацювання кількості тонокілометрів, мотогодин);

® суб'єктивні (фізіологічні, гігієнічні, відповідність товару всім влас­тивостям людини);

® конструктивні (автомашини різної вантажопідйомності і т. д.);

® естетичні (рівень оглядового образу).

Товар привабливий для споживачів низькою ціною споживання, навіть тоді, коли він дорожчий за товари конкурентів.

 

Рис.2. Економічні показники (ціна споживання)

 

 

Таблиця 1. Якісні показники конкурентоспроможності товарів

Група показників Конкретні показники (значення)
Функціональні Універсальність застосування. Досконалість виконання основних функцій. Досконалість виконання допоміжних функцій.
Надійності у споживанні та використанні Безвідмовність, довготривалість застосування, ремонтоздатність, збереженість.
Ергономічні Гігієнічні, фізіологічні, психологічні психофізіологічні.
Естетичні Художня виразність, раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виконання, стабільність товарного вигляду.
Екологічні Рівень забрудненості у місці застосування, перевищення забрудненості над відтворення.» чистоти середовища.
Безпеки Рівень травматизму і нещасних випадків, динаміка випадків порушення норм безпеки, попередження виробничого травматизму.
Патентно-правові Наявність авторських прав. Нормативно-правова документація.
Взаємозалежності Контрактні угоди, їх кількість та якісне оформлення, програми спільних дій.

 

Загальна оцінка рівня конкурентноспроможності товару визначається за допомогою інтегрального показника К.

С – кількість показників технічного і економічного напряму, які характеризують даний товар.

Р – кількість показників параметрам яких відповідає даний товар.

Якщо К = 0,9-1, то високий рівень конкурентноспроможності продукції.

 

Рис.3.Оцінка конкурентоспроможності продукції

 

Питання для контролю:

1. Дайте визначення концепції життєвого циклу товарів (ЖЦТ)

2. Які ви знаєте криві ЖЦТ? Яка між ними різниця?

3. Назвіть основні стадії ЖЦТ та проаналізуйте їх характерні риси

4. Перелічіть головні атрибути товару.

5. Визначте поняття "марка", "марочна назва", "марочний знак", "товарний знак", "бренд". Надайте пояснення та визначіть різницю між ними.

6. Розкрийте сутність, види, значення товарної (торговельної) марки в маркетингу. Які рішення приймають відносно товарної марки?

7. Розкрийте сутність та необхідність упакування, її функції. Визначте необхідність прийняття рішення відносно упакування товару.

8. Розкрийте сутність і види сервісу. В чому полягають його задачі?

9. Що таке конкурентоспроможність товару? Поясніть сутність концепції.

10. Якими показниками оцінюється конкурентоспроможність товару?

11. Розкрийте алгоритм оцінки конкурентоспроможності товару.

12. Як Ви розумієте якість товару в маркетингу та його споживчу цінність?

13. Назвіть і охарактеризуйте методи оцінки конкурентоспроможності товарів.

14. Чи правильне твердження: «товарний знак і сам може бути товаром»? В яких випадках це відбувається?

15. Чому провідні фірми-товаровиробники значну увагу приділяють упаковці товару? Який психологічний вплив має упаковка товару на покупця?


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты