Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКласифікація цін.
Читайте также:
  1. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  2. Бюджетна система та бюджетна класифікація
  3. Бюджетні трансферти, їх класифікація та характеристика
  4. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  5. Відбитки, їх класифікація
  6. Державні позики, їх класифікація
  7. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація
  8. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація
  9. Джерела формування та класифікація фінансових ресурсів підприємств
  10. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків

Ціна як економічна категорія– це грошове вираження вартості товару, виміряне величиною суспільне необхідного робочого часу, витраченого на йо­го виробництво.

Ціна в маркетингу– оцінка споживчої вартості з погляду того, хто виробляє або обмінює товар/

Ціна на товар може змінюватися: зміна цін може бути ініційована самою фірмою, а також ініціатором зміни цін можуть бути конкуренти.

Види цін

Залежно від обороту, який обслуговується:

- оптові;

- роздрібні.

Залежно від впливу держави:

- фіксовані:

- регульовані;

- вільні.

Залежно від особливостей комерційного контракту:

- рухома;

- тверда;

- ковзна;

- ціни з подальшою фіксацією.

Залежно від сфери діяльності:

- оптово-відпускні ціни на промислову продукцію;

- закупівельні ціни;

- ціни на будівельну продукцію;

- транспортні тарифи.

Залежно вів порядку відшкодування транспортних витрат:

- єдині ціни з включенням витрат з доставки;

- зональні ціни;

- ціна базисного пункту.

 

- 3 - Етапи процесу ціноутворення.

Ціноутворення – процес формування цін на товари і послуги.

Принципи маркетингового ціноутворення:

1.Науковість обґрунтування цін

2.Цільова спрямованість

3.Безперервність процесу

4.Єдність процесу ціноутворення і контролю за дотриманням цін.

Етапи ціноутворення:

1 етап - визначення цілей ціноутворення. Цілі можуть бути пов'язані з прибутком, обсягом продажу, конкуренцією, виживанням. До основних цілей відносяться:

ü забезпечення виживаності;

ü максимізація поточного прибутку;

ü завоювання лідерства на частці ринку;

ü завоювання лідерства за якістю товару.

2 етап- аналіз попиту на товар. Визначення обсягу продажу та залежність між попитом та ціною дає відповідь на запитання скільки товарів фірма може продати за різними цінами. Маркетологи повинні визначити, наскільки чутливий попит до зміни ціни. З'ясувати реакцію покупців на зниження цін можна, аналізуючи значення показника, що називається "ціновою еластичністю". Цінова еластичність попиту визначає чутливість споживачів до зміни цін з точки зору попиту на товари, які вони купують.

3 етап - аналіз витрат. При цьому визначають точку беззбитковості (ТБЗ), тобто кількість товарів, при якій надходження від продажу (доход) дорівнює повним витратам (повній собівартості, валовим витратам), В.де ТБЗ— точка беззбитковості; Ц — ціна за одиницю продукції; ЗВ — змінні витрати на одиницю продукції; ФВ — фіксовані витрати.

4 етап - аналіз цін конкурентів.

5 етап - вибір методу ціноутворення.

6 етап - вибір цінової стратегії.

7 етап - встановлення остаточних цін. Приймаючи рішення про встановлення ціни, кожна фірма обирає одну з двох стратегій — стратегію єдиних цін або стратегію дифе­ренційованих цін.

8 етап - коригування рівня цін. Для цього можуть використовуватись: • знижки; • надбавки; • визначення цін залежно від місцезнаходження клієнта. Цінове стимулювання збуту є формою коригування прейскурантних цін. Варіанти цінового стимулювання збуту:

o ціна “збиткового лідера”, ціна-приманка;

o ціни спеціальних заходів;

o низькі ставки кредиту;

o гарантійні умови про технічне обслуговування;

o психологічна модифікація;

o купони;

o безплатні зразки;

o премії;

o упаковки за пільговими цінами;

o розпродаж.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 36; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты