Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТактика ціноутворення.
Читайте также:
  1. В практической деятельности специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, тактика бесконфликтного поведения
  2. Виды переговоров и тактика их ведения.
  3. Выявление признаков преступления, тактика проверочных действий, возбуждение уголовного дела
  4. Глава 3 Тактика следственного осмотра
  5. Глава 37. Тактика следственного эксперимента
  6. Глава 4. Тактика обыска и выемки
  7. Глава 5 Тактика допроса и очной ставки
  8. Глава 6 Тактика предъявления для опознания
  9. Глава 8 Тактика назначения судебной экспертизы
  10. Глава вкладка Тактика

Тактика ціноутворення включає страхування ціни та психологічні ціни.

Страхування ціни -заходи з метою зменшення ризиків. Воно припускає три групи заходів:

- застереження про підвищення

- ціни (hausse) - будь-яке підвищення ринкової ціни приводить до підвищення ціни, зафіксованої в контракті;

- застереження про пониження ціни (baisse) - будь-яке пониження ринкової ціни приводит до пониження ціни, зафіксованої в контракті;

- застереження про будь-яку зміну ціни (hausse-baisse).

Ситуації, в яких підприємство може ініціювати зниження цін:

Ø частка ринку підприємства під тиском конкурентів скоротилася;

Ø ринкова ситуація вказує на те, що ціна завищена порівняно з цінністю товару для споживачів;

Ø витрати знизилися і є реальна можливість знизити їх ще більше за рахунок „ефекту кривої досвіду”;

Ø виробничі потужності завантажені не повністю;

Ø існує реальна загроза затоварювання;

Ø визначення як пріоритетної цілі збільшення обсягу продажу і відповідно частки ринку за рахунок споживачів, чутливих до ціни;

Ø бажання випередити появу нового конкурента, який з метою завоювання ринку може встановити низькі ціни.

Ситуації, в яких підприємство може ініціювати підвищення цін:

Ø інфляція;

Ø надмірний попит на продукцію підприємства або збільшення глобального попиту на товар;

Ø збільшення витрат і, як результат, зменшення прибутку;

Ø якщо цінність товару виявилася вища за ціну;

Ø якщо пріоритетною метою є збільшення прибутку навіть за умов

Психологічні ціни:

- підвищення ціни;

- встановлення ціни в межах цінової психологічної сітки;

- використання розпродажів;

- утворення штучного дефіциту;

- поширення виробником рекомендаційних цін, які вище за ціну, ніж у роздрібних продавців тощо.

 

Питання для контролю:

1. Що таке маркетингова цінова політика?

2. Назвіть суть і значення ціни товару.

3. З яких етапів складається процес ціноутворення? Які ви можете назвати фактори ціноутворення?

4. Які ціни розрізняють в залежності від попиту та ЖЦТ? Поясніть кожен вид.

5. Подайте загальну класифікацію цін.6. Коли виникає необхідність зниження ціни? Поясніть ці випадки.

7. Що розуміють під стратегією ціноутворення? Які відомі стратегії ціноутворення па нові та унікальні вироби ви знаєте?

8. Які є види цінових стратегій і в чому їхвідмінність?

9. Назвіть і охарактеризуйте цінові стратегії на нові товари.

10. Назвіть і охарактеризуйте цінові стратегії на удосконалені, модернізовані товари.

11. Назвіть і охарактеризуйте цінові стратегії на традиційні товари/

12. Перерахуйте чинники, під впливом яких формується ціна.

13. Які ви знаєте методики ціноутворення?

14. Що належить до методів непрямого ціноутворення? Охарактеризуйте ці елементи.

15. Дайте характеристику методів розрахунку цін на підставі витрат на виробництво та реалізацію продукції. Назвіть їх переваги та недоліки.

16. Охарактеризуйте методику встановлення цін на підставі суб’єктивної оцінки споживачами цінності товару.

17. Поясніть сутність підходу до встановлення цін на підставі умов конкуренції. Охарактеризуйте різновиди цього методу.

18. Охарактеризуйте метод встановлення цін у рамках товарної номенклатури.

19. Поясніть сутність розрахунку цін за географічним принципом. Охарактеризуйте різновиди цього методу.20. Дайте характеристику методів розрахунку цін, виходячи з узаконених умов ціноутворення.

21. Встановлення яких цін передбачає визначення кінцевої ціни?

22. Чи завжди зниження фірмою ціни на продукцію викликає підвищення на неї попиту в покупців? Назвіть випадки коли це не так.

Теми рефератів:

1. Вплив на діяльність фірми цінової еластичності.

2. Поясніть, чому розробка ціни на нові та унікальні товари відрізняється від ціни на існуючі товари?

3. Вплив зовнішніх факторів маркетингового середовища на ціну товару фірми.

4. Особливості ціноутворення вітчизняних підприємств.

5. Особливості ринкових методів ціноутворення.

6. Вибір методів ціноутворення на підприємстві.

7. Цінова еластичність попиту, сутність, методи визначення.

8. Споживачі як ціноутворюючий фактор маркетингу: сутність та характеристика.

9. Роль маркетингової цінової політики на різних типах ринку.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 40; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты