Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІ)10) Основні властивості невизначених інтегралів.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  5. Види й властивості інформації
  6. Види колізійних норм та основні формули прикріплення.
  7. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  8. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  9. Виникнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і права на території сучасної України.
  10. Випробування риштувань і помостів. Основні принципи розрахунку риштувань.

1. Похідна не визначеного ò = підінтегральній ф-ції, а диференціал від невизначеного ò = підінтегральному виразу.

2. Не визнач ò від диференц. ф-ції = тій самій ф-ції + постійний доданок. òdF(x)=òf(x)dx=F(x)+c.

3. Постійний множник можна виносити за знак невизначеного ò.

4. Не визнач ò від алгебраїчної суми декількох ф-цій = тій самій сумі від заданих ф-цій.

 

ІІ)11) Методи інтегрування.

1. Метод безпосереднього інтегрування: а)_введення під знак ò постійного множника і постійного доданку; б)_введення частини підінтегральної ф-ції.

2. Метод підстановки (заміни змінної): òf(x)dx=òf(j(t))j’(t)dt

3. Метод інтегрування частинами: òudv=u*v-òv*du.

 

Інтегрування виразів з квадратним тричленом.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты