Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаExcel-де активті ұяшық жоқ . Учебно-практическое пособие
Читайте также:
  1. Excel-де активті ұяшық жоқ .
  2. IX-тарау. Радиоактивті ластанудың көздері
  3. Аумақтың радиоактивті ластануы
  4. Беттік активті заттардың құрылымын, жіктелуін сипаттаңыз
  5. Е) дұрыс жауап жоқ.
  6. Есептеулер жүріп жатқан ұяшық.
  7. Есептеулер жүріп жатқан ұяшық.
  8. ЖЕРДІҢ РАДИОАКТИВТІК ЛАСТАНУЫ
  9. Ойындар теориясы туралы тҥсінік. Қосындысы нөл болатын екі жақтың ойыны. Шешуші нҥктесі жоқ ойындарды шешу

Учебно-практическое пособие

 

 

Подписано к печати:

Тираж:

Заказ №

Есептеулер жүріп жатқан ұяшық.

Курсор меңзейтін ұяшық.

Яшықтың ішіндегісі формулалар жолында бейнеленетін ұяшық.

Экрандағы кез келген ұяшық.

Excel-де активті ұяшық жоқ .

216. MS Excel 2007. Диаграммалар тобы келесi астарлы бетте орналасқан:

1. <Главная>.

2.+<Вставка>.

3. <Разметка страницы>.

4. <Ссылки>.

5. <Вид>.

217. MS Excel. А2 ұяшығында 10% мәні жазылған. В2 ұяшығына жазылған санның берілген

пайызын есептеу формуласын көрсетіңіз:

1.+=B2*A2.

2. =B2*A2*0.1.

3. =B2/100*10.

4. =B2*А2*10%.

5. =B2*0.10.

218. MS Excel. СУММ(С7:С10) формуласындағы қате:

1. Аргументтер жетіспейді.

2. Ұяшықтардың дұрыс емес диапазоны берілген.

3.+Формула " = " белгісінен басталып тұрған жоқ.

4. Мұндай функция жоқ.

5. СУММ функциясының жанында тағы бір жақша жетіспейді.

219. "####" символдарының ұяшықта шығуының мәні:

1.+Оның ішіндегі сан өте үлкен және де ол толық бейнеле алмайды.

2. Формулада қате бар.

3. Мәтін ұяшыққа симайды.

4. Ұяшықтың ішіндегісі жасырулы.

5. Ұяшық қорғалған.

220. =ПРОИЗВЕД(F8: F9) формуласы келесі әрекеттердің қайсысын орындайды?

1. F8 және F9 ұяшықтардағы мәндерді қосады.

2. +F8 және F9 ұяшықтардағы мәндерді көбейтеді.

3. Мұндай формула жоқ деп береді.

4. F8 және F9 ұяшықтардағы мәндерді бөледі.

5. Жақшадағы аргументтерді көбейтеді.

221. Excel -дегі салыстырмалы адрес, бұл:

1. Ұяшықтағы мәліметтер типіне тәуелді адрес.

2.+Формуланы бір ұяшықтан басқаға көшіргенде өзгеретін адрес.3. Формулада меңзеуге болмайтын адрес.

4. Құрамында циклдік сілтемесі бар адрес.

5. Бұндай адрес жоқ.

222. Excel -дегі абсолютті адрес, бұл:

1. Ұяшықтағы мәліметтер типіне тәуелді адрес.

2. Формулада меңзеуге болатын адрес.

3.+Формуланы бір ұяшықтан басқаға көшіргенде өзгермейтін адрес.

4. Тұрақтылары бар ұяшық адресі.

5. Бұндай адрес жоқ.

223. MS Excel. $A2 адресіндегі абсолютті ... болады:

1. Жол нөмері.

2.+Бағана атауы.

3. Жол нөмері мен баған атауы.

5. Ешқайсысы.

6. Диапазон атауы.

224. MS Excel. $A$2 абсолютті адрестің белгіленуі:

1. Жол нөмері.

2. Бағана атауы.

3.+ Жол нөмері мен баған атауы.

5. Ешқайсысы.

6. Диапазон атауы.

225. MS Excel. Диаграммадағы берілгендер маркерінің атауын көрсететін диаграмма элементі:

1. Файл.

2.+Аңыз.

3. Түр.

4. Команда.5. Формат.

226. MS Excel. 5-ші жолдың 1-ші және 2-ші баған арасындағы ұяшықтардың ең кіші мәнін есептейтін формула:

1. =МИН(А5:А1)

2. =МИН(А1.В5)

3. =МИН (А1:А1)

4.+=МИН(А5:В5)

5. =МИН(А5.А5)

227. MS Excel. Логикалық функцияларды көрсетіңіз:

1. МАКС, МИН, SІN.

2. УАҚЫТ, ЖЫЛ, КҮН.

3.+ЕГЕР, АҚИҚАТ, ЖАЛҒАН.

4. АПЛ, БС, КПЕР.

5. ДЛСТР, ІЗДЕУ, МӘТІН.

228. MS Excel. Математикалық функцияны көрсетіңіз:

1. АПЛ, БС, КПЕР.

2. ЖЫЛ, КҮН, УАҚЫТ.

3. АҚИҚАТ, ЖАЛҒАН, ЕГЕР.

4.+LOG, COS, EXP.

5. ДЛСТР, ІЗДЕУ, МӘТІН.

229. MS Excel. Статистикалық функцияны көрсетіңіз:

1. АПЛ, БС.

2. ЖЫЛ, КҮН.

3. АҚИҚАТ, ЖАЛҒАН.

4. LOG, EXP.

5.+ДИСП, КОРРЕЛ.

230. MS Excel. Жұмыс кітабында парақты қорғау командасы:

1.+Рецензирование – Парақты қорғау.

2. Негізгі (Главная) –Парақты қорғау.

3. Бетті белгілеу (Разметка страницы) - Парақты қорғау.

4. Деректер - Парақты қорғау

5. Түр - Парақты қорғау.

231. MS Excel. Қорғалған ұяшықтарды жасырып қою:

1.+Негізгі – Ұяшықтар – Пішім - Қорғау – Формулаларды жасыру.

2. Формулалар – Ұяшықтар – Пішім – Формулаларды жасыру.

3. Бетті белгілеу – Ұяшықтар – Қорғау – Формулаларды жасыру.

4. Кірістіру – Ұяшықтар – Қорғау – Формулаларды жасыру.5. Түр – Ұяшықтар – Қорғау – Формулаларды жасыру.

232. MS Excel. Ерекшеленген мәліметтер бойынша автоматты түрде диаграмма тұрғызу

пернесі:

1. F1.

2. F2.

3. F5.

4. F8.

5.+F11.

233. MS Excel. Формула жолағының үшінші бөлігінде ... көрсетіледі:

1.+Ұяшық мазмұны.

2. Символдар.

3. Сандар.

4. Формула.

5. Ұяшық адресі.

234. MS Excel. АВS функциясы қай функция категориясына жатады?

1. Логикалық.

2. Қаржылық.

3. Статистикалық.

4.+Математикалық.

5. Мәтіндік.

235. MS Excel. Парақты толық көшіріп алу үшін келесідей командалар тізімі орындалады:

1.+Көшірілетін парақ белгішесі – Жанама мәзір/ парақ көшірмесін алу – Көшірмесін құру – ОК.

2. Вставка – Парақтың көшірмесін алу – Көшірмесін құру – ОК.

3. Вид – Кірістіру / көшірмесін алу – Көшірмесін құру – ОК.

4. Разметка страницы – Парақтың көшірмесін алу – Көшірмесін құру – ОК.

5. Көшірілетін парақ белгішесі – Орнын ауыстыру / көшірмесін алу – Көшірмесін құру – ОК.

236. MS Excel. Жұмыс кітабын сақтау үшін қолданылатын пернелер комбинациясы:

1. SHІFT+F1.

2.+SHІFT+F12.

3. SHІFT+F9.

4. SHІFT+F10.

5. SHІFT+F4.

237. MS Excel. Диаграммалар шеберінің бірінші қадамында тағайындалатын параметр:

1.+Диаграмма түрін таңдау.

2. Диаграмма құру үшін деректер көзінің ауқымын енгізу.

3. Диаграммаға қосымшы элементтер мен аңыздар және т.б. енгізу.

4. Диаграмманы орналастыру орнын таңдау.

5. Деректер көзін таңдау.

238. MS Excel. Диаграммалар шеберінің екінші қадамында тағайындалатын параметр:

1. Диаграмма түрін таңдау.

2.+Диаграмма құру үшін деректер көзінің ауқымын енгізу.

3. Диаграммаға қосымшы элементтер мен аңыздар және т.б. енгізу.

4. Диаграмманы орналастыру орнын таңдау.

5. Сызықтың түрін көрсету.

239. MS Excel. Диаграммалар шеберінің үшінші қадамында тағайындалатын параметр:

1. Диаграмма түрін таңдау.

2. Диаграмма құру үшін деректер көзінің ауқымын енгізу.

3.+Диаграммаға қосымшы элементтер мен аңыздар және т.б. енгізу.

4. Диаграмманы орналастыру орнын таңдау.

5. Деректер қорын қосу.

240. MS Excel. Диаграммалар шеберінің төртінші қадамында тағайындалатын параметр:

1. Диаграмма түрін таңдау.

2. Диаграмма құру үшін деректер көзінің ауқымын енгізу.

3. Диаграммаға қосымшы элементтер мен аңыздар және т.б. енгізу.

4.+Диаграмманы орналастыру орнын таңдау.

5. Сызықтың түрі көрсету.

241. MS Excel 2007. Кестені жиектеу келесідей командалар көмегімен орындалады:

1. Главная-Формат ячеек–Граница- Ячейки Формат.

2.+Главная- Ячейки Формат-Формат ячеек-Граница.

3. Главная- Формат ячеек-Формат- Ячейки-Граница.

4. Главная- Формат-Граница-Ячейки-Формат ячеек.

5. Главная- Ячейки-Формат-Граница-Формат ячеек.

242. MS Excel. Сақиналық диаграмма қолданылады:

1. Әртүрлі категориядағы мәндерді бейнелеу үшін.

2.+Деректер қатарының бірнешеуін бейнелеу үшін.

3. Мән жұптарын салыстыру үшін.

4. Гистограмманы цилиндр түрінде бейнелеу үшін.

5. Деректерді бейнелеу үшін.

243. MS Excel. Қарапайым гистограмма қолданылады:

1.+Әртүрлі категориядағы мәндерді бейнелеу үшін.

2. Берілгендер қатарының бірнешеуін бейнелеу үшін.

3. Мән жұптарын салыстыру үшін.

4. Гистограмманы цилиндр түрінде бейнелеу үшін.

5. Диаграмманы бейнелеу үшін.

244. MS Excel. Ағымдағы күнді енгізу үшін келесі функцияны қолданамыз:

1. =ТДАТА().

2. =ДАТА().

3. ТЕКУЩДАТА().

4.+=СЕГОДНЯ()

5. ТСЕГОДНЯ().

245. MS Excel. Excel-де формуланың дұрыс жазылуы:

1. А3*100/В3.

2. =А3*100:В3.

3.+= А3*100/В3.

4. А3!*100/В3.

5. = А3!*100/В3.

246. MS Excel. А1 ұяшығында 5 саны, В1 ұяшығында = А1*2 формуласы жазылған. Егер С1ұяшығында = А1+В1 формуласы жазылған болса, оның нәтижесі неге тең?

1. 25.

2.+15.

3. 20.

4. 10.

5. 5.

247. MS Excel. Формула құру үшін ... шеберін қолданамыз.

1.+Функция.

2. Пішім.

3. Диаграмма.

4. Сурет салу.

5. Есеп беру.

248. Excel-де құрылған құжат:

1. Файл.

2. Құжат.

3.+Жұмыс кітабы.

4. Жұмыс құжаты.

5. Парақ.

249. MS Excel. В2:В10 ұяшықтар диапазонына мына сандар енгізілген 44, 64, 52, 37, 82, 52, 32, 93, 48. Есептеңіз МЕДИАНА(В2:В10):

1. 32

2.+52

3. 93

4. 9

5. 56

250. MS Excel. В2:В10 ұяшықтар диапазонына мына сандар енгізілген 44, 64, 52, 37, 82, 52, 32, 93, 48. Есептеңіз МОДА(В2:В10):

1. 37

2.+52

3. 42

4. 32

5. 10

251. MS Excel. В2:В10 ұяшықтар диапазонына мына сандар енгізілген 44, 64, 52, 37, 82, 52, 32, 93, 48. Есептеңіз СЧЕТ(В2:В10):

1. 32

2. 52

3. 93

4.+9

5. 56

252. MS Excel. В2:В10 ұяшықтар диапазонына мына сандар енгізілген 44, 64, 52, 37, 82, 52, 32, 93, 48. Есептеңіз СЧЕТЕСЛИ(В2:В10;"<48"):

1.+3

2. 5

3. 2

4. 9

5. 1

253. В2:В10 ұяшықтар диапазонына мына сандар енгізілген 44, 64, 52, 37, 82, 52, 32, 93, 48. Microsoft Excel –де МАКС(В2:В10) есептеңіз:

1. 32.

2. 52.

3.+93.

4. 9.

5. 56.

254. В1:В10 ұяшықтар диапазонына мына сандар енгізілген 32, 44, 37, 52, 48 , 52, 37, 40, 44, 37. Microsoft Excel –де МИН(В1:В10) есептеңіз:

1.+32.

2. 52.

3. 42.

4. 37.

5. 40.

255.MS Excel 2007. Беттерді белгілеу (разметка страницы) астарлы бетiнде төмендегі командалардың қайсысы жоқ:

1. Темалар.

2. Тізімге кіргізу (Вписать).

3. Парақ параметрлері.

4. Бет параметрлері.

5.+Беттер.

256.MS Excel 2007. Төменде келтірілген жылдам ену тақтасының (Панель быстрого доступ1. бастапқысында (изначально) орналасатын «тиімді» командалар кіреді, тек екеуінен БАСҚАСЫ:

1. Сақтау.

2.+Бет параметрлері.

3. Болдырмау.

4. Қайтару.

5.Символ.

257.MS Excel 2007. Office батырмасының қызметі:

1.+Осы терезедегі жалғыз мәзірді ашады.

2. Құралдар тақтасын ашады.

3. Құжатты қарап шығудың әр түрлі нұсқаларын ашады.

4. Құжаттағы бет белгілерін құрады және өзгертеді.

5. Құжатты тексеруді іске қосады және комментарилер қосады.

258.MS Excel. Төменде келтірілген электронды кестеде формула құрамына кіреді, тек біреуінен БАСҚАСЫ:

1. Ұяшық аттары.

2. Сандар.

3.+Мәтін.

4. Арифметикалық амалдар белгілері.

5. Парақ аттары.

259.Жұмыс парағындағы ұяшықтар диапазоның белгілеу үшін, төмендегі әрекеттердің қайсысын орындайсыз:

1. Тышқанның оң жақ пернесін басып, Ерекшелеу командасын таңдау.

2.+Тышқан көрсеткішін ерекшеленетін диапазонның бір бұрышынан келесі бұрышына апару.

3. Тышқан көрсеткішін алға және кері бағытқа апару.

4. Түзету => Тазарту => Барлығын командасын орындау.

5. Тышқан көрсеткішін экранның сол жағындағы жол нөмірлері бойымен жүргізу.

260.Жұмыс парағының соңғы ұяшығына ауысу үшін не істейсіз:

1.<Ctrl+Home> пернелер комбинациясын басасыз.

2. < Ctrl+төменге қараған бағыттағыш> пернелер комбинациясын басасыз.

3.+<Ctrl+End> пернелер комбинациясын басасыз.

4. Офис-Жабу командасын басасыз.

5. <Төменге қараған бағыттағыш> пернесін соңғы ұяшыққа жеткенше басып тұрасыз.

261.Excel-де жолды жою үшiн келесi команданы орындау керек:

1. Жолды ерекшелеп, <Delete> пернесін басу.

2. Жолды ерекшелеп, Негізгі => Жою командасын орындау.

3. Жолды ерекшелеп, Түзету => Қиып алу командасын орындау.

4.+Жолды ерекшелеп, тышқанның оң жақ пернесін басып ашылған жанама мәзірден Жою командасын тандау.

5. Жолды ерекшелеп, Болдырмау тырмасын басу.

262.MS Excel. Дата сандық форматы үшін мүмкін болатын нұсқалар,

томендегиден баска:

1.+30/32/1996.

2. 14/03/1999.

3. Январь 29, 1994.

4. 05.12.1996.

5. Май 03, 2000.

263.MS Excel.Қате жойылған парақты қалпына келтіру үшін... орындау керек.

1.Түзету – әрекетті болдырмау командасын.

2.Файлдан өзгерісті сақтамай шығущды.

3.Формат =>Парақ=>Көрсету

4.Кірістіру – Парақ

5.+Қате жойылған парақты қалпына келтіруге болмайды.

264. MS Access. Кестелік түрдегі деректер жазбалары нені еске салады?

1. Сұраныстың қарапайым жолдық түрін.

2.+Деректер қорының қарапайым кестелік түрдегі сұраныс пен кестесін.

3. Деректер қорын.

4. Деректер жиынын.

5. Деректер қорынан ақпаратты графикалық түрде алуды.

265. MS Access. Үндеместік бойынша, мәтіндік өрістің ұзындығын таңдаңыз:

1.+50 белгі.

2. 55 белгі.

3. 5 белгі.

4. 15 белгі.

5. 500 белгі.

266. MS Access. «Өріс өлшемі» қасиеті бойынша ... болады:

1.+Мәтіндік өрістің көлемін ұлғайтуға және азайтуға.

2. Мәтіндік өрісті жоюға.

3. Мәтіндік өрістің көшірмесін алуға.

4. Мәтіндік өрісті сақтауға.

5. Мәтіндік өріс қосуға.

267. MS Access. Деректердің «Санауыш» типі ... арналған.

1.+Жаңа жазбалардың нөмірiн автоматты түрде кездейсоқ немесе тiзбектелген сандар

ретiнде қою үшiн.

2. Сәйкес мәндердi енгiзу үшiн.

3. Мәтiндiк ақпаратты сақтау үшiн.

4. Математикалық есептеулерде қолданылуға болатын сандық деректердi сақтау үшiн.

5. Гиперсiлтеменi сақтау үшiн.

268. MS Access. Бастапқы кілттік өрісті құру үшін кестеге жаңа баған қосылып, деректердің

қандай түрі орнатылады?

1.+Санауыш.

2. Сандық.

3. Қаржылық.

4. Мәтіндік.

5. Гиперсілтеме.

269. MS Access. МЕМО өрісі ... тұрады.

1.+65 536 белгіден.

2. 65 белгіден.

3. 650 белгіден.

4. 65 000 белгіден.

5. 65 0000 белгіден.

270. MS Access. Мерзім немесе уақыттың нақты форматы келесі қасиет бойынша

орнатылады:

1.+Өріс пішімі.

2. Өріс өлшемі.

3. Өріс аты.

4. ТIME режимі.

5. Индекстелген өріс арқылы.

271. MS Access. Кестенің сыртқы түрін ... сұқбаттық терезесі арқылы өзгертуге болады:

1.+Кесте пішімі.

2. Өзгерісті құру.

3. Баптау.

4. Іске қосу параметрі.

5. Арнайы қою.

272. MS Access. Байланысқан өрістер дегеніміз:

1.+Аттары әртүрлі, бірақ берілгендер типі бірдей өрістер.

2. Аттары және берілгендер типтері әртүрлі өрістер.

3. Аттары бірдей, бірақ берілгендер типі әртүрлі өрістер.

4. Бір файл, бірақ берілгендер типі әртүрлі өрістер.

5. Екі файл, бірақ берілгендер типі әртүрлі өрістер.

273. MS Access. MS Access 2003 және 2007 бағдарламасындағы файл кеңейтілуі:

(2 дұрыс жауабын таңдаңыз)

1.+.mdb.

2. +.ассdb

3. .bmp.

4. .exe.

5. .bat.

274. MS Access. MS Access бағдарламасы:

1. Жүйелік.

2.+Қолданбалы.

3. Қызметтік.

4. Оқытатын.

5. Қауашық.

275. MS Access. Аccess кестесі ....құралады:

1. Өрістен

2. Жазбадан

3. Жолдан

4. +Өріс пен жазбадан

5. Өріс, жазба және жолдан

276. MS Access. Access-те сүзгілердің келесі түрлерін қолдануға болады:

1.+Сүзгі ... үшін, ерекшелеп барып қойылған сүзгісі, қарапайым сүзгі, кеңейтілген сүзгі.

2. Сүзгі ... үшін, ерекшелеп барып қойылған сүзгі, қиылысқан сүзгі, кеңейтілген сүзгі.

3. Қиылысқан сүзгі, ерекшелеп барып қойылған сүзгі, сүзгі.

4. Қиылысқан сүзгі.

5. Қиылысқан сүзгі, ерекшелеп барып қойылған сүзгі.

277. MS Access. Сүзгі әрекетін қайтарып, кестенің бастапқы түріне келтіру:

1. Жазбалар мәзірі – Сүзгі – Сүзгіні жою.

2.+Жазбалар мәзірі – Сүзгіні жою.

3. Сүзгіні жою.

4. Сервис мәзірі – сұрыптау.

5. Сервис мәзірі – Өсуі бойынша сұрыптау.

278. MS Access. Құрылған сүзгіні ... түрінде сақтауға болады:

1.+Сұраныс.

2. Объект.

3. Бұйрық.

4. Параметр.

5. Терезе.

279. MS Access. Жазбаларды іріктеу:

1.+Жазбалар мәзірі – Сүзгі – Ерекшелеп барып қойылған сүзгі.

2. Сервис мәзірі – Сүзгі – Ерекшелеп барып қойылған сүзгі.

3. Сервис мәзірі – Сүзгі.

4. Ерекшелеп барып қойылған сүзгі.

5. Фильтр мәзірі.

280. MS Access. Мәтіндік түрдегі өрістерді өсуі бойынша сұрыптау мәзірі:

1.+Жазбалар мәзірі – Сұрыптау – Өсуі бойынша сұрыптау.

2. Сервис мәзірі – Сұрыптау – Өсуі бойынша сұрыптау.

3. Сервис мәзірі – Сұрыптау.

4. Өсуі бойынша сұрыптау.

5. Сұрыптау мәзірі.

281. MS Access. Мәтіндік түрдегі өрістерді кемуі бойынша сұрыптау:

1.+Жазбалар мәзірі – Сұрыптау – Кемуі бойынша сұрыптау.

2. Сервис мәзірі – Сұрыптау – Кемуі бойынша сұрыптау.

3. Сервис мәзірі – Сұрыптау.

4. Кемуі бойынша сұрыптау.

5. Сұрыптау мәзірі.

282. MS Access. Access-те қолданылмайтын деректер типі:

1.+Нақты.

2. Сандық.

3. Логикалық.

4. Қаржылық.

5. Мәтіндік.

283. MS Access. Таңдама шарттарын құруда немесе өзгерткен кезде қолданылатын

стандартты логикалық операторлар:

1.+Null, Not, Like.

2. And, Or, Not, Like.

3. Null, Or.

4. Null, And.

5. Null, Like.

284. MS Access. Кеңейтілуі *.mdb болып келетін файл қандай бағдарламаға жатады?

1. Мiсrоsоft Word.

2.+Мiсrosоft Access2003.

3. Adobe PhotoShop.

4. WordPad.

5. Мiсrosоft Excel.

285. MS Access. Құрылған кестенің құрылымын өзгерту үшін:

1.+Конструктор режиміне кіру керек.

2. Кесте шеберін қолдану қажет.

3. Кестені ашып, өрістердің атын өзгерту керек.

4. Қайтадан жаңа кесте құру қажет.

5. Кесте режиміне кіру қажет.

286. MS Access. Жоғарғы оқу орнында оқитын студенттерді есепке алу деректер қорын

құруда қолданылмайтын өріс:

1. Аты-жөні.

2.+Оқу бөлмелерінің саны.

3. Мекен жайы, үй телефоны.

4. Жасы.

5. Ата-анасы туралы мәлімет.

287. MS Access. Деректер қорын басқару жүйесі ... жатады:

1. Операциялық жүйеге.

2. Аппараттық жабдықтамасына.

3. Программалау жүйесіне.

4. Бірегей программалық жабдықтамасына.

5.+Қолданбалы программалық жабдықтамасына.

288. MS Access. Бір бағанның ұяшықтарындағы мәліметтер ... болуы керек:

1.+Бір типті.

2. Бір мәнді.

3. Тең.

4. Тең емес.

5. Кез-келген.

289. MS Access. Деректер өрістерінің аты – бұл:

1.+Құрылатын кесте бағандарының аттары.

2. Кесте аты.

3. Деректер қорының аты.

4. Жолдың аты.

5. Файл аты.

290. MS Access. Кесте ұяшықтарына деректерді енгізу келесі түрде орындалады:

1.+Ұяшықты ағымды етіп, пернелер тақтасынан енгізу арқылы.

2. Функция шеберінің көмегімен.

3. Өрнекті құрушының көмегімен.

4. Меншіктеу арқылы.

5. Автоенгізудің көмегімен.

291. MS Access. Деректер қорындағы жазбаларға қолданылатын амал:

1. Болжамдау.

2. Жобалау.

3.+Сұрыптау.

4. Эксплуатациялау.

5. Кілт бойынша іздеу.

292. MS Access. Деректер қорын басқару жүйелері дегеніміз:

1. Арнайы пішімді мәтіндік файлдармен жұмыс істеуге арналған арнайы

программалық құралдар.

2.+Берілген түрде құрылымдалған ақпараттан тұратын арнайы пішімді файлдармен

жұмыс істеуге арналған арнайы программалық құралдар.

3. Берілген түрде құрылымдалған ақпараттан тұратын графиктік файлдармен жұмыс

істеуге арналған арнайы программалық құралдар.

4. Арнайы ақпарат.

5. Арнайы пішімді мультимедиалы файлдармен жұмыс істеуге арналған арнайы

программалық құралдар.

293. MS Access. Access-те кесте жолдары ... деп аталады:

1.+Жазбалар.

2. Өрістер.

3. Бағандар.

4. Ұяшықтар.

5. Формалар.

294. MS Access. Access-те кесте бағандары ... деп аталады:

1.+Өрістер.

2. Бағандар.

3. Ұяшықтар.

4. Формалар.

5. Жазбалар.

295. MS Access. Кестеге деректерді енгізу немесе деректерді көрнекі түрде көру үшін

арнайы қызмет ететін объектіні атаңыз:

1. Сұраныс.

2. Макрос.

3.+Форма.

4. Есеп беру.

5. Модуль.

296. MS Access. Жазбаны жою:

1.+Түзету – Жазбаны жою.

2. Файл – Жазбалар – Жою.

3. Жазбаны ерекшелеп Shift пернесін басу.

4. Басқа жазбаны ашу.

5. Жазбаны өңдеу.

297. MS Access. Access-те есеп беру объектісі ... қолданылады:

1.+Деректердің баспа түріндегі пішімін көру үшін.

2. Деректерді енгізу үшін.

3. Кестелерден деректерді алу үшін.

4. Байланыс құру үшін.

5. Деректер қорын сақтау үшін.

298. MS Access. Access-те кестелер арасында байланыс орнату үшін орындалады:

1.+Сервис – Деректер схемасы (Схема данных).

2. Файл – Деректер схемасы.

3. Түр – Деректер схемасы.

4. Кірістіру – Сұраныстар – Деректер схемасы.

5. Түзету – Деректер схемасы.

299. MS Access. Объектіні құруға немесе оның құрылымын өзгертуге болатын Microsoft

Access объектісі терезесінің жұмыс режимі:

1. Оперативті режим.

2.+Құрастырушы (Конструктор).

3. Құрылым.

4. Кесте.

5. Макет.

300. MS Access. Деректер типі:

1.+Сандық.

2. Циклдік.

3. Символдық.

4. Есептік.

5. Графикалық.

301. MS Access. Параметрлі сұраныстардың басқа сұраныстардан ерекшелігі:

1.+Жазбаларды таңдау шартының параметрін енгізуге шақыратын сұхбат терезесі

шығады.

2. Экранға жазбалардың статистикалық есебін шығарылады.

3. SQL тіліндегі сұраныстың нұсқауын көру мүмкіндігіне өту болатындығында.

4. Бағдарламадан шығу мүмкіндігі.

5. Бағдарлама <Конструктор> режиміне ауысады.

302. MS Access. Тұрақты мәндердi салыстыру үшiн салыстыру операторлары

қолданылады. Логикалық Not операторын келесі сұрыптауларда қолданады:

1.+Мәндері сәйкес келмейтiн жазбаларды таңдағанда.

2. Мәндері сәйкес келетiн жазбаларды таңдағанда.

3. Сәйкесi келетін сұраныстарды таңдағанда.

4. Сәйкес келетін файлды таңдағанда.

5. Бiрiншi символдары сәйкес келгенде.

303. MS Access. Шарт жолында Not «Т» өрнегiнiң мәнi берiлсе, нәтижесінде өрiстен

(мысалы, аты-жөнi):

1.+«Т» әрiпiмен басталмайтын жазбалар таңдалынады.

2. Құрамында «Т» әрiпi бар жазбалар таңдалынады.

3. «Т» әрiпiнен басталатын жазбалар таңдалынады.

4. «Т» әрiпiмен аяқталатын жазбалар таңдалынады.

5. Құрамында «Т» әрiпi жоқ жазбалар таңдалынады.

304. MS Access. Шарт жолында Like «С*» өрнегiнiң мәнi берiлсе, нәтижесінде өрiстен

(мысалы, аты-жөнi):

1. «С» әрiпiмен басталмайтын жазбалар таңдалынады.

2. Құрамында «С» әрiпi бар жазбалар таңдалынады.

3. +«С» әрiпiнен басталатын жазбалар таңдалынады.

4. «С» әрiпiмен аяқталатын жазбалар таңдалынады.

5. Құрамында «С» әрiпi жоқ жазбалар таңдалынады.

305. MS Access. Шарт жолында Like [В-Д] өрнегiнiң мәнi берiлсе, нәтижесінде өрiстен

(мысалы, аты-жөнi):

1. «В» әрiпiмен тасымалданатын жазбалар таңдалынады.

2. Құрамында «Д» әрiпi бар жазбалар таңдалынады.

3.+«В» әрiпiнен басталып, «Д» әрiпiмен аяқталатын жазбалар таңдалынады.

4. «Д» әрiпiнен басталып, «В» әрiпiмен аяқталатын жазбалар таңдалынады.

5. Құрамында «В» әрiпi жоқ жазбалар таңдалынады.

306. MS Access. Access-те "*" (жұлдызша) белгісі ... білдіреді:

1.+Жаңа жазбаны.

2. Жаңа өрісті.

3. Жаңа бағанды.

4. Жаңа файлды.

5. Жаңа нөмірді.

307. MS Access. Access деректер қорының "Код" өрісіндегі "Санауыш"-тың қызметі:

1.+Нөмірлердің тізбегін автоматты түрде енгізу.

2. Жазбалар нөмірлерінің қосындысын табу.

3. Кестелерді нөмірлейді.

4. Формаларды нөмірлейді.

5. Формалар нөмірлерінің қосындысын табады.

308. MS Access. Өсу реті бойынша сұрыпталған жазбаларды анықтаңыз:

1. Ландыш, Роза, Гвоздика, Астра.

2. Яма, Тина, Овраг, Камень, Берег.

3.+$10, $25, $35, $50.

4. 10/12/96, 02/12/98, 02/11/97, 14/10/99.

5. 12, 144, 245, 53, 94.

309. MS Access. Кему реті бойынша сұрыпталған жазбаларды анықтаңыз:

1. Ландыш, Роза, Гвоздика, Астра.

2. +Яма, Тина, Овраг, Камень, Берег.

3. $10, $25, $35, $50.

4. 10/12/96, 02/12/98, 02/11/97, 14/10/99.

5. 12, 144, 245, 53, 94.

310. MS Access. Өріс типі тағайындалатын режим:

1.+Құрастырушы.

2. Форма.

3. Кесте.

4. Есеп беру.

5. Беттер.

311. Мәтіндік өріс қабылдай алатын белгілердің максималды саны:

1.+255.

2. 56.

3. 45.

4. 35.

5. 85.

312. MS Access. Бос орындарды қоса есептегенде өріс аты қабылдай алатын белгілер саны:

1.+64 белгі.

2. 4 белгі.

3. 6 белгі.

4. 10 белгі.

5. 50 белгі.

313. MS Access2003. "Кесте режимі" командасы ... менюінде орналасқан:

1.+Түр.

2. Түзету.

3. Сервис.

4. Терезе.

5. Жазбалар.

314. MS Access 2003. "Құрастырушы" командасы ... менюінде орналасқан:

1.+Түр.

2. Түзету.

3. Сервис.

4. Терезе.

5. Жазбалар.

315. MS Access. "Кесте атын өзгерту" :

1.+F2.

2. F1.

3. F4.

4. F5.

5. F6.

316. Delphi программасын іске қосатын әрекеттер тізбегі:

1. Іске қосу - Бағдарламалар - Қалыпталған - Delphi7.

2.+Іске қосу - Бағдарламалар - Borland Delphi7 - Delphi7.

3. Іске қосу - Қалыпталған - Бағдарламалар - Delphi7.

4. Іске қосу - Менің компьютерім - Borland Delphi7.

5. Менің компьютерім - Бағдарламалар - Borland Delphi7.

317. Delphi интерфейсi iске қосылғаннан кейiн қанша терезе көрiнедi:

1. 1.

2. 4.

3.+5.

4. 6.

5. 8.

318. Объектi қасиетiнiң мәндерiн өзгертетiн терезе:

1. Form1.

2. ObjectTreeView.

3.+ObjectInspector.

4. Delphi7.

5. Unit1.pas.

319. Негізгі терезеде өңделетін қосымшаларды дайындауды көрсететін терезе:

1.+ Form 1.

2. ObjectTreeView.

3. ObjectInspector.

4. Delphi 7.

5. Unit 1.Pas.

320. Қандай терезеде қолданылатын компоненттер тiзiмiн көруге болады:

1. Form1.

2.+ObjectTreeView.

3. Delphi7.

4. Unit1.pas.

5. ObjectInspector.

321. Программа кодының терезесi:

1. Form1.

2. ObjectTreeView.

3. ObjectInspector.

4. Delphi7.

5.+Unit1.pas.

322. Негiзгi терезе деп аталады:

1. Form1.

2. ObjectTreeView.

3. ObjectInspector.

4.+Delphi7.

5. Unit1.pas.

323. Формада мәтін енгiзудiң бiр жолдық компонентi қалай аталады:

1. Label.

2.+Edit.

3. ListBox.

4. Button.

5. BitBtn.

324. Формаға мәтін енгiзу үшiн қолданылатын компонент:

1.+Label.

2. Edit.

3. ListBox.

4. Button.

5. BitBtn.

325. Label компонентiнiң қай қасиетi мәтінді келесi жолға автоматты түрде тасымалдайды:

1. AutoSize.

2. ParentFont.

3.+WordWrap.

4. Caption.

5. Width.

326. Label компонентiнiң WordWrap қасиетi қанша мән қабылдайды:

1. 1.

2.+2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

327. Оқиғаны өңдеудiң атауы қай жерде орналасқан:

1. Объектi инспекторының Popep бетiнде.

2. Объектi инспекторының Properties бетiнде.

3.+Объектi инспекторының Events бөлiмiнде.

4. Өңдеу терезесiнде.

5. Негiзгi терезеде.

328. Қандай оқиға тышқан батырмасын шертумен сәйкес орындалады:

1. OnKeyPress.

2. OnDblClick.

3.+OnClick.

4. OnCreate.

5. OnEnter.

329. Қайдай перненің көмегімен форма терезесiнен программаны кодтау терезесiне өтуге

болады:

1. F2.

2. F3.

3. F9.

4. F11.

5.+F12.

330. Delphi жобасы - ... программалық бiрлiктердiң жиынтығы.

1.+Модульдер.

2. Форма.

3. Компонент.

4. Файлдар.

5. Процедура.

331. Программа компиляциясы - бұл :

1. Программа мәтіндерін құру.

2. Программада құрылған мәтіндердің өңделуі.

3. Программа мәтінін дискіге жазу.

4.+Программа мәтіндерінің трансляциясы.

5. Программаны дискіден жүктеу.

332. Turbo Pascal мәзiрiне кiру пернесі:

1. F9.

2. F1.

3. Ctrl+Alt.

4. Alt+M.

5.+F10.

333. Turbo Pascal-дан шығу пернесі:

1.+Alt+X.

2. F10.

3. Alt+F6.

4. Ctrl+E.

5. Esc.

334.Pascal-программысын тексеру (компиляция):

1. Esc.

2. Enter.

3. F8.

4. F9.

5.+Alt+F9.

335.Pascal-программасын орындалуға жіберу қай перне көмегімен іске асады:

1. Ctrl+Z.

2.+Ctrl+F9.

3. Enter.

4. Alt+F9.

5. Alt+X.

336.Қай перне көмегiмен Turbo Pascal-дан шығамыз:

1.+Alt+X.

2. F10.

3. Alt+F6.

4. Ctrl+E.

5. Esc.

337.Pascal-программасында айнымалылар бөлімінің идентификаторы болып табылады:

1. Label.

2. Type.

3.+Var.

4. Real.

5. Const.

338.Pascal-программасындағы операторлар бөлiмiн шектеушi:

1. Фигуралы жақша.

2. Квадрат жақша.

3. Рrogram...end көмекшi сөздерi.

4.+Begin...end көмекшi сөздерi.

5. & таңбасы.

339.Pascal-программасында операторлар бөлініп жазылады:

1. Нүктемен.

2. Үтірмен.

3. +Нүктелі-үтірмен.

4. Қос нүктемен.

5. Белгісіз ашық жермен.

340.Тұрақтыларды сипаттау бөлімінің құрылымында қолданылатын таңба:

1.+=.

2. :=.

3. :.

4. ,.

5. >.

341. Айнымалыларды сипаттау бөлімінің құрылымында қолданылатын таңба:

1. ..

2. <>.

3. =.

4. + :

5. :=.

342.Меншiктеу операторын бiлдiретiн таңба:

1. <>.

2. =.

3.+:=.

4. =:.

5. <.

343. Pascal-программасында комментарий қалай жазылады:

1. Квадрат жақшаға алынады.

2. Доғал жақшаға алынады.

3. Апострофқа алынады.

4. Тырнақшаға алынады.

5.+Фигуралық жақшаға алынады.

344. Сандардың экспоненциалды бөлiмiн бiлдiретiн әрiп:

1. F.

2. P.

3. Z

4.+E.

5. D.

345. Белгілі ғалым құрметіне берілген атпен жазылған айнымалы типі:

1. Литерлі.

2.+Логикалық.

3. Бүтін.

4. Жолдық.

5. Бұл типі көрсетілмеген.

346. Енгiзу-шығару операторларында қолданылатын көмекшi сөздердiң соңындағы

ln ненi бiлдiредi:

1.+Енгiзу-шығару аяқталғаннан кейiн курсор экранның жаңа жолына ауысады.

2. Енгiзу-шығарудың барлық жолдары экранда көрсетiледi.

3. Экранға шыққан жолдар пробелмен берiледi.

4. Енгiзу-шығарудан бұрын курсор экранның жаңа жолына ауысады.

5. Экранның ағымды жолында енгiзу-шығару көрсетiлмей.

347. Pascal-программасындағы бөлу таңбасы:

1. :.

2. \.

3.+/.

4. - .

5. ?.

348. Pascal тiлiнде дәрежеге шығару таңбасы:

1. =.

2. **.

3. *.

4.+Pascal-да ондай таңба жоқ.

5. (.

349. Pascаl-да операнданы квадраттау үшiн қолданылатын стандартты функция:

1.+Sqr(x).

2. Sqrt().

3. Gwadro(x).

4. Chr(x).

5. Ord(x).

350. Pascal тілінде операндыны кез-келген дәрежеде жазу үшін қолданылатын стандартты

функция:

1. Sqrt(x).

2.+Exp(x).

3. Ord(x).

4. Succ(x).

5. Chr(x).

351. Бүтiн санды бөлген кезде нәтиженiң бүтiн бөлiгiн көрсететiн операция:

1. mod.

2. int.

3. trunk.

4.+div.

5. set.

352. Pascal-да lg ондық логарифмдi есептеу үшiн қалай жазады:

1. lg(1..

2. ln10/ln(1..

3. ln(1./10.

4.+ln(1./ln(10).

5. Lga.

353. а=35, b=3 болғандағы a div b операциясының нәтижесi тең болады:

1.+11.

2. 12.

3. 2.

4. 5.

5. 3.

354. a=35, b=3 болғандағы а mod v операциясының нәтижесi тең болады:

1. 11.

2. 12.

3.+2.

4. 5.

5. 3.

355. PowerPoint программасының мүмкіндіктері:

1. Анимациялық мультфильмдер құру.

2. Гиперсілтемелер арқылы мәтіндік құжаттар құру.

3.+ Мультимедиялық және дыбыстық анимациялармен презентациялар құру.

4. Программалау тілінде жазылған презентациялар құру.

5. Телепрезентациялар құру.

356. MS PowerPoint. PowerPoint программасында презентациялар құру әдістері:

1. +Жаңа презентация;

2. +Автомазмұн арқылы презентация;

3. +Шаблон негізінде жаңа презентация.

4. Жаңа презентация программалау тілінде жазылған.

5. Телепрезентация.

357. MS PowerPoint. «X» нөмірлі слайдқа өту:

1. Номер+CTRL.

2. Номер+ALT.

3+Номер+ENTER.

4. Номер+ESC.

5. Номер+Бос орын

358. MS PowerPoint. Автоматты көрсетуді тоқтату немесе қайтадан бастау:

1.+S немесе ҚОСУ.

2. B немесе ҚОСУ.

3. W немесе ҚОСУ.

4. S немесе ҮТІР.

5. B немесе ҮТІР.

359. MS PowerPoint. Слайдтарды көрсетуді аяқтау:

1. +ESC, CTRL+BREAK немесе АЛУ.

2. ENTER, CTRL+BREAK немесе АЛУ.

3. ESC, ALT+BREAK немесе АЛУ.

4. ESC, CTRL+BREAK немесе ҚОСУ.

5. ESC, CTRL+TAB немесе АЛУ

360. MS PowerPoint. Слайдта бірінші немесе келесі гиперсілтемеге көшу:

1. +SHIFT+TAB.

2. CTRL+TAB.

3. ALT+TAB.

4. ESC+TAB.

5. SHIFT+ALT.

361. MS PowerPoint. Автомазмұн арқылы презентация құрудың 1- Қадамында таңдалады:

1. +Презентация түрі.

2. Презентацияны көрсету

3. Беру форматы.

4. Презентация тақырыбы.

5. Презентацияны сақтау.

362. MS PowerPoint. Автомазмұн арқылы презентация құрудын 2- Қадамында таңдалады:

1. Презентация түрі.

2. +Презентацияны шығару тәсілі.

3. Беру форматы.

4. Презентация тақырыбы .

5. Презентацияны баспаға шығару.

363. MS PowerPoint. Автомазмұн арқылы презентация құрудын 3- Қадамында енгізіледі:

1. Презентация түрі.

2. Презентацины көру .

3. Беру форматы.

4.+Презентация параметрлері.

5. Презентацияны сақтау .

364. MS PowerPoint. Автомазмұн арқылы презентация құрудын 4- Қадамында орындалады:

1. Презентация түрі.

2. Презентацияны көшіру.

3.+Дайын презентацияларды көру.

4. Презентация тақырыбы.

5. Презентацины сақтау.

365. PowerPoint бағдарламасындағы негізгі режимдер:

1. +Слайдтар режимі, құрылымдық режим.

2. Барлық режимдер.

3. Дыбыс жазу режимі.

4. Беттерді белгілеу режимі.

5. Баспаға шығару режимі.

366. PowerPoint бағдарламасында слайдтар режимі не үшін қолданылады:

1. +Презентацияның әрбір слайдын көріп шығуға ыңғайлы болу үшін.

2. Мәтін қою үшін.

3. Фондық түсті қою үшін.

4. Қосымша белгілерді қою үшін.

5. Ескерту қою үшін.

367. PowerPoint бағдарламасында құрылымдық режимі не үшін қолданылады:

1. Кестелер, суреттер және графикалық объектілер мен мәтін орналастыру үшін

2. +Презентациядағы мәтіннің мазмұнын көру үшін

3. Фондық түсті қою үшін.

4. Қосымша белгілерді қою үшін.

5. Фондық белгілерді қою үшін.

368. PowerPoint бағдарламасында сұрыптау режимі не үшін қолданылады:

1. Кестелер, суреттер және графикалық объектілер мен мәтін орналастыру үшін.

2. Мәтін қою үшін.

3. +Барлық слайдтарды ретімен орналастыру үшін.

4. Қосымша белгілерді қою үшін.

5. Ескерту қою үшін.

369. Power Point бағдарламасында белгілерге арналған беттің режимі не үшін қолданылады:

1. Кестелер, суреттер және графикалық объектілер мен мәтін

2. Мәтін қою үшін.

3. Фондық түсті қою үшін.

4. +Қосымша белгілерді қою үшін.

5. Слайдтқа нөмір қою үшін.

370. Power Point бағдарламасында слайдтарды көрсету режимі не үшін қолданылады:

1. Кестелер, суреттер және графикалық объектілер мен мәтін орналастыру үшін.

2. Мәтін қою үшін.

3. Фондық түсті қою үшін.

4. +Экранда слайдтарды көрсету үшін.

5. Диаграмма қою үшін.

371. MS PowerPoint. Слайдтарды безендіру элементтерін атаңыз:

1. Слайдтарды белгілеу.

2. +Түстік схема.

3. +Фон.

4. +Объектінің түстері.

5. Қалыпты.

372. MS PowerPoint. Бір слайдтан екінші слайдқа өту жылдамдығы:

1.+Баяу.

2.+Орташа.

3.+Жылдам.

4. Үзіліссіз.

5. Қалыпты.

373. MS PowerPoint. Бір слайдтан екінші слайдқа ауысу тәсілдері:

1. +Жалюз тәрізді.

2. +Тіктөртбұрыш.

3. +Шашка тәрізді.

4. Ағынды.

5. Жылдам.

374. MS PowerPoint. Анимациялық эффектілер дегеніміз:

1.+Мәтіннің жеке элементтеріне әр түрлі эффектімен шығатындай параметр тағайындау.

2. Объектінің жеке элементтеріне әр түрлі эффектілер енгізу.

3. Объектіге әр түрлі эффектімен шығатындай параметр тағайындау.

4. Слайдтарды тізбектеп қатар орналастыру.

5. Презентацияны көрсету.

375. MS PowerPoint. Анимациялық эффектілер қосу:

1. +Слайдты көрсету-Анимация қосу.

2. Жанама мәзірінен Анимацияны баптау.

3. Саймандар тақтасындағы Анимациялар эффектілері батырмасының көмегімен.

4. Құрылымдық режимге көшіп, Слайдты көрсету -Анимация қосу командасын орындау

арқылы.

5. Түзету-Орналастыру.

 

376. MS PowerPoint. Компакт дискіден жазба енгізу әрекеті қалай орындалады:

1. +Кірістіру-Дыбыс және Фильм-Компакт дискіден жазу.

2. Түр- Дыбыс және Фильм -Компакт дискіден жазу.

3. Түзету- Дыбыс және Фильм -Компакт дискіден жазу.

4. Файл- Дыбыс және Фильм -Компакт дискіден жазу.

5. Сервис- Дыбыс және Фильм -Компакт дискіден жазу.

377. MS PowerPoint. Презентацияны көрсету уақытын қалай қадағалауға болады:

1. +Слайдты көрсету – Уақытты баптау.

2. Уақытты қадағалау батырмасын шерту арқылы.

3. Слайдты көрсету – Анимацияны баптау.

4. Слайдты көрсету – Анимация эффектілері

5. Слайдты көрсету – Уақыт.

378. Түрлі объектілерден тұратын презентацияның құрылымды бөлігі қалай аталады:

1. +Слайд.

2. Парақ.

3. Кадр.

4. Сурет.

5. Фотосурет.

379. Бір файлда жинақталған слайдтардың жиынтығы:

1. Көрсету.

2.+Презентация.

3. Кадрлар.

4. Суреттер.

5. Парақтар.

380. Power Point 2007 бағдарламасында слайдқа макет таңдау:

1. +Кірістіру астарлы беті – Слайдтар тобы – Макет пиктограммасы.

2. Дизайн астарлы беті – Тақырып және Фон тобы.

3. Кірістіру– Слайдты көшіру.

4. Түзету– Арнайы кірістіру.

5. Пішім- Слайд макеті.

381. Power Point бағдарламасында презентацияға сурет орналастыру:

1.+Кірістіру астарлы беті – Иллюстрациялар тобы – Сурет пиктограммасы.

2. Кірістіру астарлы беті – Тақырып тобы – Сурет пиктограммасы.

3. Түр астарлы беті - Презентацияны көру режимі.

4. Анимация астарлы беті – Осы слайдқа өту тобы.

5. Негізгі астарлы беті – Шрифт тобы – Мәтін түсі

382. Power Point2007 бағдарламасында презентацияға диаграмма қосу командасы:

1. Түр астарлы беті – Презентацияны көру режимі.

2. Кірістіру астарлы беті - Иллюстрация тобы – Сурет пиктограммасы.

3. + Кірістіру астарлы беті – Иллюстрация тобы – Диаграмма пиктограммасы.

4. Пішім – Диаграмма.

5. Кірістіру - Фон.

383. Power Point бағдарламасында F5 функционалдық пернесінің қызметі:

1. Анықтама мәзірі.

2. Слайд қасиеті.

3. +Слайдтарды көрсету.

4. Анимацияны баптау.

5. Уақытты баптау.
384. Power Point бағдарламасында презентацияны көрсетуді тоқтату пернесі:

1. Enter.

2. Del.

3. Tab.

4.+Esc .

5. Alt.
385. Microsoft PowerPoint. Құрылған қарапайым презентация файлының кеңейтілуі:

1. +.рpt

2. .gif

3. .jpg

4. .pps

5. .doc

386.MS PowerPoint. Слайдтарды іріктеу не үшін қажет:

1. Слайдты демонстрациялау.

2. +Слайдтарды реттеу.

3. Слайд құру.

4. Слайдты жою.

5. Слайдтың орнын ауыстыру.

387 S PowerPoint. Слайдты көшіру (дублировать):

1. Пішім – Слайд құру.

2. Түзету – Слайд құру.

3. +Кірістіру – Көшірілген слайд.

4. Пішім– Көшірілген слайд.

5. Түзету – Көшірілген слайд.

388. PowerPoint. Презентацияда жаңа слайд қосу:

1. Пішім – Слайд құру.

2. Түзету– Слайд құру.

3. Файл – Слайд құру.

4. +Кірістіру – Слайд құру.

5. Түр– Слайд құру.

389.Power Point программасының қызметі:

1. Мәтінді өңдеу

2. Графикалық жұмыстарды өңдеу.

3. +Презентацияны дайындау және көрсету.

4. Кестені өңдеу.

5. Суреттерді өңдеу.

390. MS PowerPoint. Слайдты көшіру:

1. Ctrl+M.

2. Ctrl+X.

3. Ctrl+C.

4. +Ctrl+D.

5. Ctrl+A.

391. Интернет. Компьютерлік желі жұмысын басқарып, әрбір тұтынушыны қажетті интерфейспен қамтамасыз ететін құрылғылар қалай аталады:

1. Интерфейстер.

2. Хаттамалар.

3.+Адаптерлар.

4. Желілік техникалық құралдар.

5. Желі топологиясы.

392. Интернет. Желіге қосылған басқа компьютерлер пайдалана алатын файлдарды сақтауға арналған жоғарғы көлемді қатты дискісі бар дербес комп’ютер:

1. +Сервер.

2. Желілік интерфейстік тақша.

3. Модем.

4. Желілік операциялық жүйе.

5. Концентратор.

393. Интернет. Желілік операциялық жүйелер:

1.Windows, MS DOS, UNIX.

2. Norton Commander.

3. +Windows NT Server, Novell Netware.

4. MS Word.

5. MS Excel.

394. Интернет деген не:

1. Презентацияны даярлау мен безендіруге арналған әмбебап құрал.

2. Электрондық кесте.

3. Мәтіндік редактор.

4. Мәліметтер базасы.

5. +Бүкіләлемдік ауқымды желі.

395. Интернет.World Wide Web - :

1. Интернет.

2. Ақпараттық кеңістік.

3. Гиперсілтеме.

4. +Дүниежүзілік өрмек.

5. Жеке құжат.

396. Интернет.Web-беттерді көруге арналған программа қалай аталады:

1.Тегтер.

2. ГиперМәтін.

3. ГиперМәтіндік сілтеме.

4. +Браузер.

5. Web-серфинг.

397. Интернет. Тұтынушыға Мәліметтерді оқуға және жіберілетін пошталық хабарларды

құрастыруға мүмкіндік беретін программалар жиыны қалай аталады:

1.+Қолданушы агенті.

2. Тасымалдау агенттері.

3. Жеткізу агенті.

4. Мекен-жайы.

5. Домен.

398. Интернеттің Online режимінде тікелей сұхбаттасу формасы:

1. Хабарлама жолы.

2. Хост-компьютер.

3. +Чат.

4. Электрондық кітап.

5. Фильтр.

 

399. Интернет. FTP арқылы қызмет ететін арнаулы программасы бар желіге қосылған

компьютер қалай аталады:

1.Сервер.

2.+FTP-сервер.

3. Дербес компьютер.

4. FTP-компьютер.

5. Binary.

400. Интернет.Электронды поштамен жұмыс істеу программасы:

1. Windows, MS DOS, UNIX.

2. +Outlook Express.

3. Windows NT Server, Novell Netware.

4. MS Word.

5. Clipboard.

401. Интернет. Компьютерлер арасында желі арқылы ақпарат алмасудағы ережелер -:

1. +Хаттама.

2. Электрондық кесте.

3. Мәтіндік редактор.

4. Қызметтік программа.

5. Стандартты программалар.

402. Интернет. Жергілікті желі типтері:


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.493 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты