Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ. 1. На сесії міської ради і сільської ради було прийнято рішення про об’єднання територіальної громади міста і територіальної громади сусіднього села в одну
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

 

1. На сесії міської ради і сільської ради було прийнято рішення про об’єднання територіальної громади міста і територіальної громади сусіднього села в одну територіальну громаду та створення спільних органів місцевого самоврядування. Міський прокурор подав протест до міської ради з вимогою скасувати незаконне рішення. У відповіді прокурору міський голова зазначив, що прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою належить до виключної компетенції сільських, селищних і міських рад.

Чи відповідають рішення міської та сільської ради вимогам законодавства? Як відбувається об’єднання територіальних громад ?

2.Громадянин України, який самовисунувся на посаду міського голови, звернувся із заявою про реєстрацію кандидатом на цю посаду до міської виборчої комісії. Виборча комісія відмовила у реєстрації на підставі того, що згідно з поданими документами громадянин не проживає і не працює на території виборчого округу, де він має бажання балотуватися, а отже не є членом територіальної громади і не має права голосу на місцевих виборах. На дії виборчої комісії громадянин подав скаргу до Центральної виборчої комісії, наголосивши, що порушено його виборче право, оскільки ценз осілості Конституцією України не передбачений.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Які особливості реалізації виборчого права на місцевих виборах передбачені чинним законодавством?

 

3.Сільська рада відмовила у наданні дозволу на створення вуличного комітету, мотивуючи своє рішення тим, що був порушений порядок ініціювання створення цього органу, оскільки на зборах жителів членом ініціативної групи, яка представляє інтереси учасників зборів, був обраний іноземний громадянин. Ініціативна група звернулася до суду з вимогою скасування рішення сільської ради у зв’язку із порушенням ст. 6 Конвенції про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні.

 

Чи відповідають рішення сільської ради вимогам законодавства?Як здійснюється формування органів самоорганізації населення?Яке рішення має прийняти суд?

4.Жителі багатоповерхового будинку звернулися до міського голови з вимогою розглянути на черговій сесії міської ради в порядку місцевої ініціативи питання про забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів, які мешкають у цьому будинку. Міський голова відмовив жителям, пояснивши, що для ініціювання членами територіальної громади розгляду питання в раді потрібно утворити ініціативну групу й попередньо провести громадські слухання.Прокоментуйте дії членів територіальної громади та міського голови. Як відбувається реалізація права членів територіальної громади на місцеві ініціативи?

5. Член територіальної громади міста обласного значення звернувся до секретаріату обласної ради з проханням потрапити на особистий прийом до голови обласної ради, щоб внести йому в порядку місцевої ініціативи питання про проведення консультативного опитування жителів області. Керуючий справами ради пояснив, що прийом громадян голова обласної ради не проводить у зв’язку із завантаженістю й рекомендував подати письмове звернення до міського голови.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії члена територіальної громади та керуючого справами ради вимогам законодавства?

 

Список нормативних актів і літератури 

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7 – 8. – Ст.162; 2005. – № 18 – 19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. - № 48. – Ст. 483; 2005. - № 49. – Ст. 519; 2006. - № 2-3. – Ст.35; 2006. - № 12. – Ст. 104; 2006. - № 9, № 10-11. – Ст. 96; 2006. - № 16. – Ст. 133.

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004 р. № 1667-IV // Відом. Верх. Ради України. – 2004. - № 30-31. – Ст. 382; 2005. - № 35-36. – Ст.446; 2006. - № 5-6. – Ст.75; 2006. - № 10-11. – Ст. 97; 2006. - № 33. – Ст. 284; 2007. - № 13. – Ст. 134.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (зі змін.) // Там же. – 1996. – № 47. – Ст. 256; 1999. – № 26. – Ст.219; 2005. – №11. – Ст. 200.

Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-III // Там же. – 2001. – № 48. – Ст. 254.Рішення Конституційного Суду України від 18.06.2002 р. № 12-рп/2002 (справа про об’єднання територіальних громад) // Офіц. вісн. України – 2002. – № 26. – Ст. 1233.

Рішення Конституційного Суду України від 23.10.2003 р. № 17-рп/2003 (справа про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) // Офіц. вісн. України – 2003. – № 46. – Ст. 2389.Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Моногр. – К.: „Ін Юре”, 2003.

Болдирєв С.В. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій, - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 72. – С. 22-27.

Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. – К.: МАУП, 2004.

Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обеспечение прав и свобод в местном самоуправлении: Учеб. пособ. – М.: Городец, 2004. – 352 с.

Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні // Право України. – 2001. – № 2. – С. 24-26.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.

Литвиненко І. Л. Особливості муніципально-правового статусу людини і громадянина в Україні // Держава і право: Зб. наук, праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 8. - К., 2000. - С. 175-182.

 

Тема 4. Організаційно – правові моделі муніципального управління. Нормотворчість суб’єктів місцевого самоврядування.

План

1. Типологія моделей муніципального управління.

2. Системно-структурна організація місцевого самоврядування в Україні.

3. Поняття, види, юридичні властивості актів суб’єктів місцевого самоврядування.

4. Особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування.

5. Статут територіальної громади, регламент місцевої ради: порядок підготовки, прийняття.

6. Контроль у сфері нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты