Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ. 1. Районна рада прийняла рішення про продаж комунальних підприємств «Фармація» та «Районний аптечний центр»
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

 

1. Районна рада прийняла рішення про продаж комунальних підприємств «Фармація» та «Районний аптечний центр». Міська рада звернулася до господарського суду з позовом про визнання вказаного рішення незаконним. Свої вимоги вона мотивувала тим, що вказані у рішенні районної ради підприємства є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст, розпорядження якими вимагає згоди усіх співвласників, проте вона такої згоди не надавала. Заперечуючи проти позову, районна рада вказала, що комунальні підприємства «Фармація» та «Районний аптечний центр» були передані у 1993 році до комунальної власності району, а тому з набранням чинності Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону управління ними здійснює районна рада.

Прокоментуйте доводи районної та міської рад. Чи вправі міська рада звернутися з таким позовом до суду? Яке рішення має прийняти суд?

 

2. Комунальне підприємство виступило одним із засновників благодійної організації. На загальних зборах засновників було затверджено статут, сформовано правління та наглядову раду благодійної організації. У якості внеску комунальне підприємство надало благодійній організації право безоплатного використання нежитлового приміщення.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії посадових осіб комунального підприємства? Який порядок участі органів місцевого самоврядування у створенні юридичних осіб?

 

3. Районна рада прийняла рішення, яким уповноважила голову районної ради у період між сесіями вирішувати питання про передачу в безкоштовне користування об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради. Районний прокурор вніс протест на рішення районної ради. Районна рада відхилила протест прокурора, при цьому вказавши, що виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, а рішення про передачу в безкоштовне користування може приймати одноособово голова районної ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають вимогам чинного законодавства рішення районної ради? 

4. У лютому 2004 р. комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» Київської міської ради звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві та Оболонської районної ради в м. Києві, прохаючи зобов’язати відповідачів передати йому нерухоме майно. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач безпідставно відмовив у переданні 102 кв. м. загальної площі нежилого приміщення будинку на проспекті Героїв Сталінграда у м. Києві, яке на підставі розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 22 лютого 2002 р. № 347, від 8 травня 2003 р. № 782 та від 10 вересня 2003 р. № 1692 закріплено за комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» на праві повного господарського відання.

Відповідачі проти позову заперечували, посилаючись на те, що власником спірної частини нежитлового приміщення є територіальна громада Оболонського району, а балансоутримувачем — комунальне підприємство управління житлово-комунального господарства Оболонського району

Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» також вказувало, що рішення про передачу спірного приміщення Оболонському району (раніше Мінський район м. Києва) приймалося виконкомом Київської міської ради народних депутатів (рішення від 13 січня 1992 р. № 26), воно суперечить чинному законодавству, оскільки питання про розмежування майна між комунальною власністю м. Києва та комунальною власністю районів міста могло вирішуватися виключно на пленарних засіданнях Київської міської ради і тому зазначене рішення не могло бути підставою набуття у комунальну власність територіальної громади Оболонського району м. Києва спірного майна 

Проведіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії Київської міської державної адміністрації? Яке рішення має прийняти суд?

 

Список нормативних актів і літератури

 

Господарський кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.

Лялюк О.Ю Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 288с.

Любченко П.М. Проблеми правового регулювання взаємовідносин суб’єктів підприємництва й органів місцевого самоврядування // Проб. законності: Респ. мiжвiдом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид .акад. України, 2007. – Вип. 89. – С. 39-49.

Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): Навч. посіб. – К.: Арарат-Центр, 2001. – 176 с.

Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи. — К.: Стилос, 1997. – 223 с

Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: Питер, 2003. – 301 с.

Пітцик М., Кравченко В., Моньйо Е.С., Фонтен Б., Черніков В. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. – К.: ПП “Клевер”, 2000. – 136 с.

 

 

Тема 8. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування в бюджетно – фінансовій сфері

 

План

1. Місцеві фінанси: поняття, структура, порядок формування та використання.

2. Доходи й видатки місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування.

3. Місцеві податки і збори.

4. Участь держави у бюджетному забезпеченні місцевого самоврядування.

5. Фінансовий контроль у сфері місцевого самоврядування.

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты