Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ. 1. На першій сесії обраної на позачергових виборах міської ради було прийнято рішення про ліквідацію районних у місті рад
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

1. На першій сесії обраної на позачергових виборах міської ради було прийнято рішення про ліквідацію районних у місті рад. Депутати однієї з районних у місті рад звернулися до міського голови з вимогою скликання позачергової сесії міської ради для обговорення питання про проведення міського референдуму щодо питання ліквідації районів у місті. Міський голова відмовився скликати сесію, обґрунтовуючи своє рішення тим, що рішення про проведення міського референдуму можуть прийматися лише на вимогу членів територіальної громади. Депутати райради звернулися до суду з вимогою визнання незаконним рішення міської ради про ліквідацію районних у місті рад і звільнення з посади міського голови.

Зробіть юридичний аналіз ситуації і прокоментуйте дії міської ради, міського голови і депутатів районної у місті ради. Яке рішення має прийняти суд?Який порядок утворення чи не утворення районних у місті рад передбачений законодавством? Який порядок створення, ліквідації та реорганізації районів у місті?

 

2. Голова обласної ради видав розпорядження про особливий режим управління на період опалювального сезону. Згідно з цим документом в якості виконавчих органів обласної ради були утворені управління житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, транспорту і зв’язку, підпорядковані голові і обласній раді. Обласний прокурор вніс протест на дії голови обласної ради, вимагаючи відмінити незаконне розпорядження. Голова обласної ради відмовився скасовувати прийнятий ним акт, зазначивши, що він діяв на підставі норм Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, які гарантують організаційну самостійність органів місцевого самоврядування.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Чи відповідають дії голови обласної ради вимогам законодавства?

 

3. За пропозицією голови обласної ради до складу президії ради був включений голова однієї з міських рад області, який потім розпорядженням голови облради був призначений його радником. Після цього міський голова ініціював у міській раді розгляд питання про присвоєння голові облради звання «Почесний громадянин міста» і таке рішення було прийняте більшістю голосів депутатів.Чи відповідають дії голови обласної ради та міського голови вимогам законодавства? Який порядок формування структури обласної ради?

4. На сесії сільської ради було прийнято рішення про не утворення виконавчих органів ради і передачу виконавчих функцій сільському голові. Своїм розпорядженням сільський голова призначив менеджера, якому доручив здійснювати управління комунальним господарством.

Прокоментуйте дії сільської ради і сільського голови. Зазначте різновиди моделей муніципального управління, поясніть специфіку їх використання в Україні.

5.Під час обговорення проекту статуту територіальної громади села на пленарному засіданні депутат сільської ради запропонував включити до цього документу норми щодо опису та порядку використання символіки територіальної громади; щодо кількісного складу ради; щодо функціональної спрямованості і порядку організації роботи постійних комісій ради; щодо чисельності працівників сільської ради. Пропозиція депутата була підтримана без обговорення більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії, після чого додаткові положення статуту були передані сільському голові для включення їх до кінцевого тексту статуту. Після закінчення пленарного засідання сільський голова передав підтримані депутатами доповнення до тексту статуту територіальної громади організаційному відділу ради для проведення редагування. Підписання рішення ради про затвердження статуту територіальної громади села було здійснено сільським головою через 3 місяці після прийняття зазначеного рішення ради. Після ознайомлення депутатів сільської ради з статутом територіальної громади була встановлена невідповідність його положень з нормами, що були підтримані під час пленарного засідання, а депутат сільської ради, що ініціював внесення доповнень до проекту статуту, звернувся до сільського голови з вимогою щодо зупинення дії рішення сільської ради про затвердження статуту територіальної громади.Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь. Чи відповідають дії сільської ради, сільського голови і депутата сільської ради вимогам законодавства?Які питання мають бути відображені в статуті територіальної громади і який порядок його обговорення й прийняття?

6.На засіданні виконавчого комітету міської ради більшістю голосів було прийнято рішення про затвердження регламенту виконавчого комітету. В регламенті вказувалося, що рішення виконавчого комітету можуть бути визнані незаконними лише в судовому порядку; міський голова в разі незгоди з рішенням виконавчого комітету має право звернутися зі скаргою до голови обласної державної адміністрації; а скасування рішень виконавчого комітету міської ради може здійснюватися лише президією обласної ради. Після оприлюднення тексту регламенту фракція депутатів міської ради звернулася до міського голови з вимогою скасування зазначеного акту з мотиву його невідповідності діючому законодавству. Однак, міський голова спрямував зазначене звернення до керуючого справами виконавчого комітету.Зробіть юридичний аналіз ситуації і прокоментуйте дії виконавчого комітету міської ради, міського голови та фракції депутатів міської ради. Надайте юридично обґрунтовану відповідь фракції депутатів міської ради.

 

Список нормативних актів і літератури

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7 – 8. – Ст.162; 2005. – № 18 – 19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. - № 48. – Ст. 483; 2005. - № 49. – Ст. 519; 2006. - № 2-3. – Ст.35; 2006. - № 12. – Ст. 104; 2006. - № 9, № 10-11. – Ст. 96; 2006. - № 16. – Ст. 133.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III // Там же. – 2001. - № 33. – Ст. 175; 2003. - № 46. – Ст. 367; 2004. - № 10. – Ст.104; 2005. - № 2. – Ст. 32; 2005. - № 4. – Ст. 90; 2005. - № 9. – Ст. 177; 2006. - № 1. – Ст.18; 2006. - № 14. – Ст.121.

Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від 03.07.91 р. // Там же. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

Рішення Конституційного Суду України від 16.10.2007 р. № 8-рп/2007 (справа про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування) // Офіц. вісн. України – 2007. – № 80. – Ст. 2979.

Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред.. Ю.М.Тодики – Х.: «Право», 2009.

Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи. – Х.: Крок, 2004.

Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. – М.: Издательская группа “ФОРУМ-ИНФРА-М”, 1998.

Григорьев В.А. Эволюция местного самоуправления. Отечественная и зарубежная практика: Монография. – К.: Истина, 2005. – 424 с.

Орзіх М. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування // Юрид. вестник. – 2002. – №2. – С. 101-107.

Батанов О.В. Питання розробки та прийняття статуту територіальної громади // Юридичний журнал. – 2004. - № 3 – С. 38-40

Злобін С., Гель А. Місце Статуту територіальної громади в системі нормативно правових актів України / Статут територіальної громади: проблеми розробки, прийняття та впровадження в практику місцевого самоврядування. Навчальний посібник. – К.: Книга-почтой, 1999. – С.71-74

 

 

Тема 5. Правове регулювання статусу муніципальних службовців і виборних осіб місцевого самоврядування

 

План

 

1. Муніципальна служба і її правове регулювання.

2. Особливості правового статусу муніципальних службовців і виборних осіб місцевого самоврядування.

3. Поняття, ознаки, види муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Державний контроль та нагляд за додержанням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты