Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ. 1. Громадянин Василенко у зверненні до селищного голови вимагав відшкодовувати збитки, завдані йому невиконанням органами місцевого самоврядування повноважень
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

 

1. Громадянин Василенко у зверненні до селищного голови вимагав відшкодовувати збитки, завдані йому невиконанням органами місцевого самоврядування повноважень передбачених ст. 21 Закону України "Про відходи". Селищний голова відмовив у задоволенні вимог громадянина Василенка, при цьому зазначив, що повноваження передбачені ст. 21 Закону України "Про відходи" не можуть реалізовані із-за відсутності необхідних фінансових ресурсів. Рішення селищного голови гр. Василенко оскаржив до районної ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії селищного голови? Яке рішення повинна прийняти районна рада? Чи повинні органи місцевого самоврядування відшкодовувати шкоду, завдану невиконанням покладених на них повноважень?

 

2. У вересні 2007 р. місцева благодійна організація звернулася з позовом до Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради - Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (другий відповідач), про зобов’язання укласти з ним угоду про поновлення на три роки договору оренди земельної ділянки від 20 вересня 2004 р. № 82, а також зобов’язання другого відповідача провести реєстрацію цієї угоди. На обґрунтування своїх вимог благодійна організація послалася на договір оренди, відповідно до умов якого, після закінчення строку, на який було укладено цю угоду, благодійна організація, за умови належного виконання покладених на неї обов’язків, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору. Оскільки Київської міської ради ухилялася від розгляду цього питання, благодійна організація, пославшись на ст. 188 ГК, просила суд про задоволення своїх вимог.

Проведіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії Київської міської ради? Яке рішення має прийняти суд?

 

3. У березні 2002 р. громадянин В. звернувся з позовом до виконавчого комітету міської ради про відшкодування шкоди, посилаючись на те, що 31 грудня 2001 р. о 14-й годині на його автомобіль, у якому він під’їхав до свого гаража, впала відламана частина дерева та пошкодила його, в результаті чого завдано матеріальну шкоду на суму 3 тис. 480 грн., яку він й просить відшкодувати, а також стягнути 80 грн. на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю.Проведіть юридичний аналіз ситуації. Яке рішення має прийняти суд?

Список нормативних актів і літератури

Бюджетний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 37-38. – Ст. 189.

Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб.- К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999.- 487с.

Зельдина Е. Обеспечение публичных и частных интересов специальным режимом хозяйствования // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 2. - С. 37-40

Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 279 с.

Данкерс Д.С.М. Муниципальная бюджетная система в Нидерландах // Государство и право. – 1993. - №1. – С.92-100

Граверт Р. Финансовая автономия органов местного самоуправления в ФРГ // Государство и право. – 1992. - №10. - С. 96-107

Вінник О.М. Приватні та публічні інтереси, їх роль і відображення в господарському праві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 4. - С. 6-9

Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. – 240 с

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВПідготовка до практичних занять сприяє поглибленому вивченню основних тем курсу «Муніципальне право» і має за мету формування вмінь самостійно працювати з Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України та зарубіжних країн у сфері місцевого самоврядування, спеціальною літературою. У процесі занять студентам надається методична допомога, а також здійснюється контроль за їх самостійною роботою.

Формами самостійної роботи студентів є:

1) виконання домашніх завдань при підготовці до практичних занять;

2) доопрацювання матеріалів лекцій;

3) робота в інформаційних мережах;

4) складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення.

 

6. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ

 

7.ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты