Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

1. У лютому 2007 р. громадянка С. звернулася до суду з позовом, у якому просила скасувати рішення сільської ради від 21 грудня 2006 р. № 7 «Про дострокове припинення повноважень сільського голови», рішення № 8 «Про призначення виконуючого обов’язки сільського голови» та зобов’язати сільську раду усунути перешкоди у здійсненні нею повноважень сільського голови. Обґрунтовуючи позовні вимоги вона зазначила, що сесію сільської ради без її відома, як сільського голови, було скликано секретарем ради, а також було порушено порядок підготовки сесії визначений регламентом сільської ради (повідомлення про проведення пленарного засідання 21 грудня 2006 р. без жодних проектів рішень їй було вручено увечері 20 грудня 2006р).

Зробіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії секретаря сільської ради? Чи відповідає вимогам законодавства рішення сільської ради? Яке рішення має прийняти суд?

2. Обласна рада прийняла рішення, яким скасувала делегування обласній державній адміністрації повноважень щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст і утворила власні виконавчі органи – Управління комунальною власністю та Управління земельних ресурсів. Прокурор області, не погодившись з цим рішенням, вніс протест, в якому вказувалося, що делегування повноважень місцевим державним адміністраціям має здійснюватися відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Цей Закон не передбачає можливості утворення обласною радою виконавчих органів. Розглянувши протест прокурора, обласна рада залишила в силі раніше прийняте рішення, посилаючись на те, що згідно ч. 1 ст. 142 Конституції України об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, мають перебувати в управлінні обласних рад.

Чи відповідає вимогам законодавства прийняте обласною радою рішення? Як повинен діяти прокурор області?

3. Обласна рада на сесії розглянула питання «Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень» і прийняла рішення про висловлення голові обласної державної адміністрації недовіри.Голова облдержадміністрації звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати данне рішення, оскільки воно ухвалене з порушенням вимог ч. 9 ст. 46 і ст. 47 Закону від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення колективного й вільного обговорення його депутатами на сесії.

Проведіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії Харківської обласної ради? Яке рішення має ухвалити суд?

4. Громадяни України Григоренко і Михайлов у травні 2002 р. подали до міської ради заяви про оформлення права власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, якими вони користуються з 1980 р. Міський голова залишив без уваги подані заяви. У зв’язку з тим, що заяви не були своєчасно розглянуті Григоренко і Михайлов звернулися до суду, який своїм рішенням зобов’язав міського голову винести їх на розгляд сесії. Міський голова виніс ці питання на розгляд міської ради, однак рішенням сесії міської ради від 14 лютого 2003 р. земельні ділянки надано під забудову, а не для ведення особистого селянського господарства. Григоренко і Михайлов просили суд скасувати рішення міської ради від 14 лютого 2003 р. та передати у власність для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки Григоренку у розмірі 7 тис. 246 кв. метрів, Михайлову — 5 тис. 646 кв. метрів з оформленням та видачею правовстановлюючих документів. Районний суд рішенням від 24 березня 2004 р. позов задовольнив і зобов’язав міського голову оформити та видати позивачам свідоцтва про право власності на ці ділянки.Зробіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії міської ради? Чи відповідає вимогам законодавства рішення районного суду?

5. У травні 2008 р. гр. Волкова звернулася до суду з позовом до гр. Степанової, а також сільської ради про визнання заповіту на ім’я Степанової недійсним. Волкова зазначила, що тривалий час постійно доглядала за своєю матір’ю, Петровою, а коли була відсутня — наймала для цього людей. Після смерті матері Волковій стало відомо про те, що 22 січня 2008 р. депутатом сільської ради, який діяв на підставі розпорядження сільського голови, посвідчено заповіт від імені Петрової — на ім’я відповідачки Степанової і просила визнати його недійсним, пославшись на те, що його посвідчено з порушенням вимог чинного законодавства, в день його посвідчення її мати перебувала в такому стані, за якого не могла розуміти значення своїх дій та керувати ними, вона не могла ходити, говорити, вільно виражати свою волю й 23 січня того ж року померла.

Зробіть юридичний аналіз даної ситуації. Чи правомірні дії сільського голови та депутата сільської ради? Яке рішення має ухвалити суд?Список нормативних актів і літератури

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356

Любченко П.М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування. – Х.: Модель всесвіту, 2001.

Битяк Ю.П. Повноваження та організація діяльності місцевих державних адміністрацій, їх відносини з органами місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2002. – С. 3-14.

Серьогіна С.Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2001. – Вип. 1. – С. 106-118.

Борденюк В. Деякi проблеми законодавчого визначення компетенцiї органiв мiсцевого самоврядування в Українi // Вiсн. Укр. акад. держ. управлiння.- 1996. - № 3

Буряк Т.М. Питання місцевого значення як основний об’єкт місцевого самоврядування / Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 2 – С. 19-24.

Бялкина Т.М. Проблемы правового регулирования компетенции местного самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление . – 2006. – № 3 – С. 37-40

Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. – 2001. – № 10 – С. 20-24.

Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: Навч. посіб. – Одеса, 2001.

Уваров А.А. О разграничении и оптимизации компетенции муниципальных органов власти // Журнал российского права. – 2002. - №1. - С. 43-52

Пылин В.В. Проблемы наделения государственными полномочиями органов местного самоуправления // Государство и право. – 1999. - №9. - С.13-20

 

Тема 7. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю

 

План

 

1. Загальна характеристика права комунальної власності. Об’єкти комунальної власності. Підстави та порядок формування комунальної власності.

2. Форми реалізації територіальною громадою права комунальної власності. 3. Управління об’єктами комунальної власності на місцевому та регіональному рівні.

4. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами та організаціями.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.031 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты