Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Навчально-методичний посібник
1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Зінченко І.О., Тютюгин В.І. Множиність злочинів: поняття, види, призначення покарання: Монографія // За заг.ред. проф.. Тютюгина В.І. – Харків: «Фінн», 2008. -336 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1184 с.

9. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

10. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

11. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

 

 

ПИТАННЯ

до заліку з навчальної дисципліни "Кримінальне право. Загальна частина."

1. Поняття та система кримінального права.

2. Завдання, функції кримінального права.

3. Принципи кримінального права.

4. Принцип винної відповідальності.

5. Кримінальне право та інші галузі права.

6. Наука кримінального права.

7. Поняття та підстави кримінальної відповідальності.

8. Поняття та структура закону про кримінальну відповідальність.

9. Поняття та види тлумачення закону про кримінальну відповідальність.

10. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

11. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

12. Правові наслідки засудження особи за межами України.

13. Поняття злочину та його ознаки.

14. Класифікація злочинів.

15. Поняття складу злочину, його ознаки та елементи.

16. Види складу злочину.

17. Формальний та матеріальний склад злочину.

18. Поняття та види об’єкта злочину.

19. Об’єкт та предмет злочину. Їх взаємозв’язок та відмінність.

20. Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину.

21. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

22. Поняття та види суспільно небезпечних наслідків.

23. Поняття причинного зв’язку та його значення в кримінальному праві.

24. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину.

25. Поняття та види суб’єктів злочину.

26. Поняття спеціального суб’єкту злочину.

27. Поняття загального суб’єкту злочину.

28. Поняття та критерії осудності.

29. Поняття неосудності та її критерії.

30. Поняття та критерії обмеженої осудності.

31. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину.

32. Поняття та форми вини.

33. Умисел та його види.

34. Необережність та її види.

35. Поняття змішаної форми вини.

36. Злочинна самовпевненість, її відмінність від непрямого умислу.

37. Мотив та мета злочину.

38. Поняття та види помилки в кримінальному праві.

39. Відмінність злочинної недбалості від казусу. Значення цього питання в кримінальному праві.

40. Поняття та види стадій злочину.

41. Поняття та види готування до злочину.

42. Поняття та види замаху на злочин.

43. Поняття та ознаки добровільної відмови від вчинення злочину.

44. Відмінність добровільної відмови від злочину від діяльного каяття.

45. Поняття та ознаки співучасті.

46. Види співучасників.

47. Форми співучасті.

48. Особливості відповідальності організатора та учасника злочинної організації. Ексцес виконавця та його види.

49. Особливості відповідальності співучасників у разі добровільної відмови від вчинення злочину.

50. Поняття та види причетності до злочину.

51. Види одиничних злочинів.

52. Поняття триваючого злочину.

53. Поняття продовжуваного злочину.

54. Поняття та види повторності злочинів.

55. Види сукупності злочинів.

56. Рецидив злочину.

Навчально-методичний посібник

для практичних занять та самостійної роботи


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты