Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкологічна фізіологія ЛЮДИНИ
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. Атрибути людини
  3. Біоетична концепція охорони життя людини.
  4. Відома теза екзистенціалізму «Екзистенція передує сутності». Охарактеризуйте співвідношення сутності та та існування людини в творах Ж.-П.Сатра і А. Камю
  5. Вірус імунодефіциту людини
  6. Вкажіть судини ділянки кровоносного русла людини, на які припадає максимум гідравлічного опору
  7. Вплив харчування на життєдіяльність людини.
  8. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров'я людини.
  9. Громадська екологічна експертиза
  10. Гувернерство в епоху Просвітительства. Природне виховання Ж.-Ж. Руссо. Філонтропізм (любов до людини) - система виховання Йоганна Базедова.

Методичні рекомендації

До лабораторних робіт


Волинський державний університет імені Лесі Українки

Кафедра фізіології людини і тварин

А. І. Поручинський, Т. Ф. Поручинська

Екологічна фізіологія ЛЮДИНИ

Методичні рекомендації

До лабораторних занять

Редакційно-видавничий відділ „Вежа”

Волинського державного університету

Імені Лесі Українки

Луцьк – 2007


ББК

П

УДК

Рекомендований до друку вченою радою

Волинського державного університету імені Лесі Українки

(протокол № від 2007 року)

Рецензенти:

Н.О. Бєлікова, кандидат біологічних наук, завідувач кафедри фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини „Україна” Міжнародного науково-технічного університету.

Я. А. Омельковець, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Волинського державного університету імені Лесі Українки.

 

Поручинський А. І., Поручинська Т. Ф.

П 59 Екологічна фізіологія людини: Методичні рекомендації до лабораторних занять. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – _____ с.

 

ISBN

Методичні рекомендації містять матеріали, що допоможуть студентам здобути практичний досвід та навички з курсу „Екологічна фізіологія людини”. Цей курс передбачений для студентів спеціальності „Біологія”. Введення його до навчальних планів зумовлено зростанням ролі середовища у житті людини, усе більш значимих змін, що виникають в організмі людини, внаслідок дії екологічних чинників.

Методичні рекомендації розроблені у вигляді робочого зошита студента і містять інструкційні матеріали до лабораторних занять, короткі теоретичні відомості до них, рекомендовану літературу, питання для обговорення. Крім того, рекомендації містять навчальну програму з курсу „Екологічна фізіологія людини” та рекомендовану літературу, для того, щоб студент міг зорієнтуватися у структурі курсу та належним чином підготуватись до іспиту.

Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу „Екологічна фізіологія людини” розраховані для студентів спеціальності „Біологія”, а також може бути корисним усім, хто цікавиться екологією, фізіологією людини. 

ББК

П

УДК

 

ISBN

 

© Поручинський А. І., 2007

Поручинська Т. Ф., 2007

© Волинський державний

університет імені Лесі Українки, 2007

 

ВСТУП

 

 

Екологічна фізіологія людини – розділ фізіології людини, що вивчає особливості життєдіяльності організму в залежності від клімато-географічних умов та конкретного середовища існування.

Основною причиною зростання інтересу до екологічної фізіології людини є її тісний зв’язок з найважливішими проблемами сучасного світу: загрозою виснаження природних ресурсів, забруднення та отруєння середовища промисловими відходами та руйнування природних угрупувань.

Сучасна класична наука не може дати обґрунтування та рекомендації стосовно „норм” здорової людини в складних умовах середовища, оцінити резервні можливості організму людини. Це пов’язано не лише з незвичними клімато-географічними умовами, в яких доводиться жити і працювати людині, але і у впровадженням в життя новітніх досягнень науково-технічного прогресу, які не завжди позитивно впливають на здоров’я людини (вібрації, шуми, прискорення, радіація). Несприятливо можуть діяти також змінені умови та режим життя людини, частими перельотами та переміщеннями, змінами тривалості світлового дня, змінами раціону харчування, значним збільшенням кількості та різноманітності сенсорної та психоемоційної інформації.Завдання екологічної фізіології людини – дослідження адаптацій, тобто сукупності фізіологічних функцій та їх взаємозв’язку, що істотно змінюють взаємовідносини окремих органів та систем та складних елементів поведінки.

Методичні рекомендації містять матеріали, що допоможуть студентам здобути практичний досвід та навички з курсу „Екологічна фізіологія людини”, який передбачений навчальною програмою спеціальності „Біологія”.

Методичні рекомендації розроблені у вигляді робочого зошита студента і містять інструкційні матеріали до лабораторних занять, короткі теоретичні відомості до них, рекомендовану літературу, питання для обговорення. Крім того, рекомендації містять навчальну програму з курсу „Екологічна фізіологія людини” та рекомендовану літературу, для того, щоб студент міг зорієнтуватися у структурі курсу та належним чином підготуватись до іспиту.

Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу „Екологічна фізіологія людини” розраховані для студентів спеціальності „Біологія”, а також може бути корисним усім, хто цікавиться екологією, фізіологією людини.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 46; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты