Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема: Дослідження процесів втоми при циклічній роботі.
Читайте также:
  1. I. КУЛЬТУРА - ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  2. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  3. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  4. Бактеріологічне дослідження
  5. Банковская система: структура, цели и основные функции
  6. Внутрішнє (піхвове) акушерське дослідження.
  7. Вплив глобальних процесів на розвиток культури.
  8. Геоморфологічні дослідження
  9. Геофізичні дослідження та роботи у свердловинах
  10. Двухуровневая банковская система: Центральный и коммерческие банки.

Мета роботи: вивчити фізіологічні зсуви, що виникають в результаті втоми при циклічній роботі різної потужності.

Обладнання і матеріали: секундомір, сфігмоманометр з фонендоскопом, хронаксиметр, прилад для визначення латентного часу елементарних рухових реакцій, велоергометр.

Об’єкт дослідження: людина.

 

Аналіз функціональних змін переконує в тому, що циклічна відносно короткочасна робота викликає невеликі зсуви показників, які вивчаються. В ряді випадків можуть бути відмічені позитивні зсуви: скорочення латентного часу рухових реакцій, зменшення реакцій на стандартне навантаження.

Тривала робота супроводжується розвитком значного втомлення. Це виражається у подовженні латентного періоду рухової реакції. Реакції серцево-судинної системи на функціональне навантаження також змінюється: частота пульсу стає відносно більшою, систолічний тиск збільшується менше, діастолічний іноді дуже різко знижується, відновлення цих показників відбувається на протязі довготривалого часу, ніж при відносно короткотривалій роботі.

 

Хід роботи

 

1. У піддослідного після 10-15 хвилинного відпочинку в положенні сидячи визначте частоту серцебиття, артеріальний тиск і тривалість латентного періоду рухових реакцій.

2. Проведіть оцінку функціонального стану серцево-судинної системи шляхом вивчення реакції на стандартну роботу (підйом на сходинку висотою 40 см. при темпі 30 рухів за 1 хв. і тривалості 1 хв.). До і після стандартної роботи виміряйте артеріальний тиск і визначте частоту серцевих скорочень.

3. Після закінчення всіх цих дослідів піддослідний виконує два експериментальні навантаження з інтервалом між ними не менше 5-10 хвилин. Тривалість першого навантаження 3 хвилини, потужність при роботі на велоергометрі – 50 км/хв, темп кроків при виконанні бігу на місті – 50 кроків в 1 хв. Тривалість другого навантаження – 5-10 хв., потужність при роботі на велоергометрі встановлюють в залежності від готовності піддослідного, темп кроків при виконанні бігу на місці – 75 в 1 хв.

Під час експериментальних навантажень ведіт спостереження за темпом рухів і реєструйте момент, коли піддослідний починає відчувати труднощі в підтриманні темпу – коли темп зменшується в порівнянні з заданим.4. По закінченню експериментального навантаження відразу ж визначте частоту серцебиття, легеневу вентиляцію; не пізніше ніж через 4-5 хв. після експериментального навантаження виміряйте латентний час рухових реакцій.

Завдання:

1. Дослідити процеси втоми у одного зі студентів групи.

2. Виявити фізичні зсуви, які виникають при фізичних навантаженнях, порівнявши основні параметри серцево-судинної системи при нормі та стандартній роботі, а також при стандартній та циклічній роботі.

3. Результати досліджень внесіть у таблицю.

  Показники В стані спокою Реакція на станд. роботу Реакція на циклічну роботу
1-е навантаже-ння Час початку зниження темпу 2-е навантаже-ння Час початку зниження темпу
ЧСС            
АТ СТ            
ДТ            
ЛПРР            

4. Охарактеризуйте відмінності у параметрах серцево-судинної системи, часі настання втоми при стандартній та циклічній роботі.5. Проаналізуйте отримані дані та зробіть висновки про ступінь адаптованості серцево-судинної системи до різних типів фізичних навантажень. Відповідь обґрунтуйте.

6. Зробіть висновки.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Гора Е.П. Экологическая физиология человека. В 2-х кн. Кн. 1. Общий курс экологической физиологии человека. — М.: Инфра-М, 1999. - 244 с.

2. Матюхин В.А., Разумов А.Н. Экологическая физиология человека и восстановительная медицина / Под ред. И.Н. Денисова. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. – 336 с.

3. Физиология человека. В 3-х томах. Т. 3. Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – С. 711—722.

4. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. – М.: Медицинская книга, 2001.

5. Меерсон Ф.З. Основные закономерности индивидуальной адаптации // Физиология адаптационных процессов. – М.: Наука, 1986. – С. 10-76.

 

 

Лабораторна робота № 5

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты