Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТеоретичні положення
Читайте также:
  1. Держави та її положення на світовій арені
  2. Для методики нав­чання іноземних мов важливі такі положення.
  3. Загальні положення
  4. Загальні положення
  5. Загальні положення
  6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  7. Загальні положення
  8. Загальні положення
  9. Загальні положення
  10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Адаптація є одним з фундаментальних якостей живої матерії. Вона властива усім відомим формам життя.

Існує безліч визначень адаптації. Це пов'язано з тим, що даний феномен є предметом дослідження різних наукових напрямків. Відповідно до цього, існують і різноманітні класифікації адаптації, у залежності від того, які критерії покладені в їхню основу. Різні автори виділяють такі типи адаптації, як біологічна, фізіологічна, біохімічна, психологічна, соціальна і т.п.

Для екології людини найбільший інтерес викликає фізіологічна адаптація, під якою розуміють стійкий рівень активності фізіологічних систем, органів і тканин, а також механізмів управління, що забезпечує можливість тривалої активної життєдіяльності організму людини і тварини в змінених умовах існування (природних і соціальних) і здатність до відтворення потомства.

Варто враховувати, що фізіологічна адаптація – це широке поняття. Воно включає вивчення:

1) індивідуальних адаптацій;

2) видових (спадково закріплених);

3) популяційних адаптацій.

Дослідження останніх років трохи доповнили класичну модель загального адаптаційного синдрому Г. Сельє. В даний час вона виглядає так:

І. Стадія тривоги, або стадія напруги супроводжується наступними процесами:

а) відбувається посилений викид адреналіну в кров, що забезпечує мобілізацію вуглеводних і жирових ресурсів для енергетичних цілей і активація діяльності ß-клітин інсулярного апарату з наступним підвищенням вмісту інсуліну в крові;

б) спостерігається підвищене виділення в кров секреторних продуктів кортикальними клітинами, що приводить до виснаження в них запасів аскорбінової кислоти, жирів і холестерину;

в) відмічається зниження діяльності щитовидної і статевої залоз; зменшення тиміко-лімфатичного апарату;

г) виявлене посилення каталітичних процесів у тканинах, що приводить до зниження ваги тіла; збільшення кількості лейкоцитів;

д) пригнічення анаболічних процесів, головним чином, зниження утворення РНК і білкових речовин.

II. Стадія резистентностіхарактеризується наступними змінами в організмі:

а) нагромадження в корковому шарі наднирників попередників стероїдних гормонів (ліпоїдів, холестерину, аскорбінової кислоти) і посилене виділення гормональних продуктів у кров'яне русло; зниження інсуліну в крові, що забезпечує посилення метаболічних ефектів кортикостероїдів.б) подальше зменшення тиміко-лімфатичного апарату;

в) активація синтетичних процесів у тканинах з наступним відновленням нормальної ваги тіла й окремих його органів;

III. Стадія виснаження – у цій стадії переважають, головним чином, явища ушкодження та розпаду.

Під час стадії тривоги неспецифічна опірність організму підвищується, при цьому він стає більш стійким до різних впливів. З переходом у стадію резистентності неспецифічна опірність зменшується, але зростає стійкість організму до того фактора, яким був викликаний стрес.

Абіотичні фактори середовища – це фактори неорганічної природи, які впливають на організм.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты