Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
 

Тема: Затримка дихання. Моделювання екстремальної ситуації в умовах нестачі кисню.

 

Мета і завдання: вивчити тривалість затримки дихання і проаналізувати механізми регуляції, що забезпечують адаптацію організму до екстремальних умов нестачі кисню.

Обладнання та матеріали: секундомір, тонометр, фонендоскоп.

Об’єкт дослідження: людина.

 

Хід роботи

 

Визначити тривалість затримки дихання при різних пробах:

1. Проба Штанге з максимальною затримкою дихання на вдиху. Після нормального вдиху і видиху зробити глибокий вдих і на висоті його затримати дихання, затуливши собі носа. Одночасно, під кінець проби підрахувати артеріальний тиск та пульс. Повторити 3-4 рази. Записати результати у таблицю, обчислити середні значення тривалості затримки, артеріального тиску та пульсу.

2. Проба Генча з максимальною затримкою дихання на видиху. Зробити видих і затримати дихання. Аналогічно до п.1 підрахувати тривалість затримки, артеріальний тиск та пульс.

3. Проба з затримкою дихання після глибокого вдиху, зробленого після гіпервентиляції.Після 20с посиленого дихання (дихати максимально глибоко і часто) зробити глибокий вдих і затримати дихання. Зробити підрахунки тривалості затримки, артеріального тиску та пульсу. Результати записати у таблицю.

4. Вплив тренування на тривалість затримки дихання. На основі даних, отриманих в п.п. 1 та 2 побудувати графіки, що показують залежність тривалості затримки дихання від номера вимірювання. На цих же графіках покажіть як змінювались показники артеріального тиску (вибрати один показник з найбільш вираженими змінами) та пульсу. Отримані графіки проаналізуйте.

№ п/п Проби Тривалість затримки Показники артеріального тиску Пульс
Систолічний тиск Діастолічний тиск Пульсовий тиск
1. Проба Штанге
1. 2. 3.
2. Проба Генча
1. 2. 3.
3. Проба з затримкою дихання після гіпервентиляції
                 

ЗАВДАННЯ:

1. Оформіть протокол досліду. Поясніть одержані результати, проаналізуйте механізми регуляції дихання в екстремальних умовах нестачі кисню.

2. Зробити висновки.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Гора Е.П. Экологическая физиология человека. В 2-х кн. Кн. 1. Общий курс экологической физиологии человека. — М.: Инфра-М, 1999. - 244 с.

2. Матюхин В.А., Разумов А.Н. Экологическая физиология человека и восстановительная медицина / Под ред. И.Н. Денисова. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. – 336 с.

3. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. – М.: Медицинская книга, 2001.

4. Меерсон Ф.З. Основные закономерности индивидуальной адаптации // Физиология адаптационных процессов. – М.: Наука, 1986. – С. 10-76.Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 77; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты