Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Юридический институт
Відповідно до навчального плану спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Державне управління ” у вигляді реферату на одну із запропонованих тем у межах відповідного варіанту. Номер варіанту визначається за першою літерою прізвища студента.

При написанні контрольної роботи слід дотримуватися наступних вимог:

1. Контрольна робота з дисципліни „Державне управління” є науковим дослідженням однієї з актуальних проблем державної служби в Україні, виконання якої досягається шляхом об’єктивного аналізу наукових джерел та фахової літератури, вдумливим, творчим викладом теоретичного та фактологічного матеріалу, його узагальненням.

2. Текстовий редактор – Microsoft Word. Формат аркуша А-4, шрифт – 14 пт, Times New Roman, через 1,5 інтервали. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим - 30 мм, правим - 15 мм, верхнім-20 мм, нижнім - 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15 – 20 мм. Обсяг контрольної роботи включає 15-20 сторінок.

Титульну сторінку включають у загальну нумерацію роботи, однак на титульній сторінці номер не проставляється. Всі інші сторінки нумеруються арабськими цифрами в правій нижній частині сторінки після закінчення тексту. Нумерація сторінок в роботі повинна бути наскрізна.

3. Контрольна робота повинна містити:

Ø Титульну сторінку (містить назву роботи, прізвище та ім’я студента, вказується факультет, курс, група);

Ø Зміст (містить перелік всіх пунктів роботи та найменування розділів, яких має бути не менше ніж 2 і не більше ніж 5);

Ø Вступ (розкриває актуальність обраної теми, визначає предмет наукового пошуку та його завдання);

Ø Основну частину (складається з розділів, кожний розділ починають з нової сторінки);

Ø Висновки (у них подають основні результати проведеної реферативної роботи);

Ø Список використаної літератури (має містити не менше ніж 10 джерел).

 

Юридический институт

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

 

ТЕСТЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ» (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 146; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты