Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрганізація роботи менеджера з підлеглими
Читайте также:
 1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
 3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
 4. Актуальные требования к профессиональной культуре и компетенции менеджера
 5. Анализ организационной культуры менеджера
 6. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
 7. Апаратні засоби роботи з відео
 8. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
 9. Ассертивность менеджера.
 10. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
 • Проведення нарад та зборів
 • Прийом відвідувачів та працівників
 • Особистий контакт з підлеглими

 

Наради, засідання та збори являють собою різні форми участі персоналу організації у розгляді, обговоренні, вирішенні будь-яких питань. Розглядаючи цю діяльність керівника студент-практикант повинен встановити, яки види нарад та зборів він проводить зі своїми підлеглими – ділові наради, інструктивні, оперативні, наради за методом «мозкової атаки», збори працівників підрозділу або інші види. Також необхідно розкрити їх сутність, встановити тривалість і періодичність проведення, коло питань, які розглядаються.

Крім цього доцільно розглянути зміст підготовчого етапу проведення ділових нарад (як що такі використовуються) на конкретному прикладі, тобто:

ü питання планування наради;

ü встановлення мети наради та порядку денного;

ü місця проведення;

ü склад присутніх;

ü встановлення терміну доповіді, виступів, відповіді на запитання, викладення проекту рішення, обговорення і прийняття рішення;

ü з’ясувати способи оповіщення учасників наради;

ü питання підготовки проекту рішення, документів, які роздаються учасникам нам нараді;

ü питання підготовки приміщення для проведення нарад (обладнання демонстраційною дошкою, письмовими приладдям, мінеральною водою та іншими речами).

До менеджера завжди звертаються працівники за різними питаннями: від виробничих до особового, сімейного характеру. В усіх випадках він повинен уважно вислуховувати і приймати необхідні рішення. У вивченні цієї діяльності студенту-практиканту допоможуть наступні питання:

1. Чи встановлені визначені часи і дні робочого тижня для прийому відвідувачів та працівників?

2. Чи встановлений перелік службових питань і категорій працівників, яких він приймає безпосередньо і особисто?

3. Чи є чітко визначений час приймання за невідкладеними терміновими питаннями?

4. Чи встановлений порядок приймання підлеглих за поточними справами у попередньо визначені часи і дні робочого тижня? Як що так, то встановити, чи проводяться ці приймання у формі доповіді на наперед визначені питання?

5. Чи встановлений порядок приймання підлеглих за невідкладеними оперативними питаннями при участі зацікавлених осіб, щоб відразу вирішувати всі необхідні суміжні питання?

Щодо вивчення техніки прийому відвідувачів доцільно відповісти на таки питання:

1. При прийомі відвідувача чи займається керівник іншими справами (наприклад, розмовами по телефону, читанням документу)

2. Як що розмова по телефону була дуже необхідна, чи вибачається керівник перед відвідувачем?

3. Чи вислуховує керівник відвідувача до кінця або постійно його перериває?

4. Чи надає керівник відвідувачу зрозуміти, що він настроєний до нього позитивно?

5. Коли відвідувач викладає сутність свого прохання, чи припускає керівник такого негативного моменту, як здійснення якісь записів?6. Керівник починає свою відповідь з критики відвідувача (що є неприпустимим для менеджера) або з теми, яка найбільш цікавить співрозмовника?

7. Чи припускає керівник у співрозмовці говорити те, у чому він не впевнений?

8. Якщо виникає проблема, яка не входить в компетенцію керівника, чи намагається він підказати шляхи її рішення і направити до компетентного органу (працівнику)?

9. Чи дотримується керівник тактовної поведінки, коли потрібно відмовити у проханні, тому що це не відповідає цілям організації (підрозділу)?

10. У разі відмови від прохання, чи формулює керівник причину відмови? Наведіть приклади, які застосовує при цьому фрази?

11. Чи буває так, що керівник відмовляється від колись сказаних слів і виданих наказів, шукає винних або навпаки зізнається у своєї неправоті? Як це впливає на його авторитет?

12. Чи допускає керівник нетактовність або грубості співрозмовника щодо себе, своєї організації (підрозділу), колеги, предмету розмови? Які при цьому застосовує фрази і як це впливає на його авторитет?

Важливою формою контактів менеджера з підлеглими є зустріч з ними на робочих місцях, де вони одержують безпосередньо інформацію про хід і організацію трудових процесів та вирішують недоліки.

За період практики студент-практикант повинен встановити, як часто керівник застосовує цілеспрямовані контакти з підлеглими на робочих місцях; які ланки або працівників відвідував та з яких питань. Спостерігає за такими зустрічами студент-практикант повинен з’ясувати наступне:

1. Якщо підлеглі висловлюють свої неприємні думки в адресу апарату управління або окремих працівників, чи допускає керівник гарячності, грубості, образу працівників?

2. При особистих контактах керівник завжди намагається надати підлеглим нову інформацію про стан справ на підприємстві, у конкуруючих фірмах, про завдання і стратегії розвитку, умови праці та ін.

3. Чи дотримується керівник невідкладного реагування на поставлені запитання, вживання заходів, усунення недоліків?

Важливою формою зустрічі керівника з підлеглими є збори трудового колективу або його більшої части. Студент-практикант повинен встановити, чи проводить керівник такі збори. Як що так, то виступи керівника частіше є інформаційні, агітаційні чи інформаційно-агітаційні? Після відвідування таких зборів необхідноÞ якщо промова керівника була інформаційна – звернути увагу на нові ідеї або проблеми, розвиток подій, на опис фактів або стан справ, пояснення проблеми, на вказані недоліки або успіх фірми;

Þ якщо промова керівника була агітаційна – звернути увагу на фрази натхнення, переконання, виклик активної реакції, заклики до дій, визначення строків дій.

При цьому, відмітити манери, голос, які застосував менеджер під час виступу та реакцію аудиторії.

Аналіз цієї роботи керівника необхідно завершити особистими висновками та пропозиціями щодо вдосконалення роботи з підлеглими.

 

Рекомендований перелік додатків до пункту 3.3:

· Графік прийому відвідувачів;

· Оголошення наради, зборів підлеглих;

· Копії проектів рішення нарад;

· Копії документів, які роздавалися учасникам нарад та ін.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 3:

 1. Підібрати тест та провести тестування керівника з вміння слухати співрозмовника або підлеглих. Зробити особисті висновки

4. СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 32; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты