Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонтроль виконання рішень
Читайте также:
  1. II. Контроль прибутковості.
  2. III. Тестовый контроль знаний
  3. IV-1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1.
  4. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  5. Административно-общественный контроль в системе управления охраной труда
  6. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  7. Аналитическая, контрольная и арбитражная пробы.
  8. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  9. Аудиторський фінансовий контроль
  10. База ГДЗС по ремонту и проверке СИЗОД, контрольный пост ГДЗС

· Контроль за станом документаційного забезпечення управління

· Картковий контроль

· Комп’ютерний контроль

· Заслуховування звітів

Після того, як почалось виконання рішення, менеджер здійснює контроль за ходом його виконання. Перш за все, необхідно встановити, який тип контролю використовує керівник підрозділу (відділу або цеху) – ручний, картковий або комп’ютерний.

З метою підвищення оперативності роботи та відповідності працівників за доручену справу керівник постійно здійснює контроль за станом документообігу. Студент-практикант повинен встановити та охарактеризувати методи такого контролю, серед яких можуть бути: перевірка оформлення документів; перевірка картотек, журналів з погляду наявності і додержання строків виконання; виявлення причин, що затримують проходження та виконання документів; перевірка правильності ведення справ; перевірка і забезпечення засобів зберігання документів та наявність відповідальних за це осіб та ін.

Крім цього необхідно з’ясувати, хто несе відповідальність за організацію здійснення контролю, хто і де це відображається (на документі, у наказі, розпорядженні та ін.) несе відповідальність за своєчасне і якісне виконання документа, які строки виконання документів. У таблиці 5.1 надається основний перелік документів, по яким необхідно встановити строки виконання.

 

Таблиця 5.1 Строки виконання документів

№ п\п Назва документу (обрати ті, які використовуються на підприємстві або підрозділі, відділі, цеху) Строки виконання
1. Запит народного депутату України  
2. Звернення народного депутату України  
3. Критичні зауваження і пропозиції, які висловлені у пресі  
4. Скарга на неправильні дії або розпорядження фінансових органів  
5. Звернення (пропозиції, заяви, клопотання і скарги) громадян  
6. Листи-доручення і листи-запити вищих державних органів  
7. Протокол розбіжностей  
8. Заявка покупця  
9. Листи підприємств, установ і організацій  
10. Договір на поставку товарів  
11. Наряд на поставку продукції  
12. Платіжне доручення  
13. Акт прийняття  
14. Звіт бухгалтерській і баланс річний  
15. Стандарт  
16. Додаткова угода  
17. Телеграми  
18. Інші документи  

 Якщо використовується картковий контроль виконання документів, то потрібно розглянути примірники реєстраційно-контрольних карток; встановити, як ведеться облік невиконаних в строк документів; коли документ вважається виконаним; як знімається документ з контролю; яку відповідальність несуть посадові особи за невчасне або неякісне виконання документів.

Найбільш ефективним вважається комп’ютерний контроль. Як що застосовується такий вид контролю, студент-практикант повинен встановити, як доводиться документ до виконавця та контролюючої особи, хто періодично перевіряє хід виконання рішення, як ведеться облік невиконаних документів.

Важливим засобом контролю виконання прийнятих рішень є систематичне заслуховування звітів. У разі використання такої форми контролю студенту-практиканту доцільно буде встановити, які переваги вона має перед контролем картковим або комп’ютерним; кого запрошують на нараду; чи проходить вона у формі бесіди; чи формує менеджер прийняте рішення на нараді у вигляді приказу або розпорядження.Рекомендований перелік додатків до пункту 5.1:

· Копії документів з резолюцією;

· Копіє реєстраційно-контрольних карток

· Копії наказів, розпоряджень та інших документів о виконанні


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты