Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІснуюча система стимулів у підрозділі
Читайте также:
  1. ERP система
  2. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  5. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  6. IV. УМСТВЕННЫЙ ТРУД КАК СИСТЕМА
  7. SCADA-система
  8. VI. Половая система
  9. А. Общество как динамическая равновесная система четырех динамических равновесных систем
  10. Абсолютный идеотизм и философская система Гегеля.

· Встановлення методів задоволення вторинних потреб

· Діапазон впливу на підлеглих

Після встановлення потреб працівників студент-практикант повинен вивчити методи, які керівник підрозділу використовує для задоволення потреб вищого рівня та спонукання працівників до праці. У таблиці 4.2 представлені приклади таких методів, з яких студент може обрати ті, які дійсно використовує керівник та доповнити іншими, які не увійшли у цей перелік. Як що студент зробить дуже низьку оцінку керівнику з цієї діяльності, то необхідно запропонувати особисті обґрунтовані методи задоволення вторинних потреб для досягнення цілей організації або підрозділу.

 

Таблиця 4.2 Методи задоволення вторинних потреб

Рівень Методи (обрати потрібні)
1 . Соціальні 1. Керівник надає підлеглим таку роботу, яка дозволяла би їм спілкуватися. 2. Керівник створює на робочих місцях дух єдиної команди. 3. Керівник проводе з підлеглими періодичні наради. 4. Керівник не намагається розрушати неформалі групи, якщо вони не наносять організації реального збитку. 5. Керівник створює умови для соціальної активності членів організації поза її рамок.
2. У повазі 1. Керівник пропонує підлеглим більш змістову роботу. 2. Керівник забезпечує підлеглим позитивний зворотній зв'язок у разі досягнення результатів. 3. Керівник високо оцінює і заохочує досягненні підлеглими результати. 4. Керівник залучає підлеглих до формулювання цілей і виробленні рішень. 5. Керівник делегує підлеглим додаткові права і повноваження. 6. Керівник просуває підлеглих по службовим сходам.
3. У самовираженні 1. Керівник забезпечує підлеглим умови для навчання і розвитку, які дозволять повно використовувати їх потенціал. 2. Керівник надає підлеглим складну і важну роботу, яка потребує повної віддачі. 3. Керівник заохочує і розвіває у підлеглих творчі здібності

 

Діапазон впливу на підлеглих великий. Але можна виділити такі методи впливу: переконання, спонукання та примушення. Для менеджера є особливо актуальні проблеми мистецтва переконання не тільки у процесі розпорядчої діяльності, але і в тих випадках, коли він взаємодіє з іншими керівниками як з рівними за рангом, так і з вищими.

За період практики студент-практикант повинен встановити, які з методів переконання керівник підрозділу використовує у більшої мірі. Свої дослідження викласти у табличної формі (дивись табл. 4.3). Крім цього необхідно розкрити сутність 2-3 методів на основі прикладів із практичної діяльності керівника.

 

Таблиця 4.3 Методи переконання

№ п\п Метод переконання Ранжирування
1. Використання прикладів та зразків  
2. Введення доказів, які є суттєвими для слухача  
3. Прагнення до впорядкованості (коли докази розміщують у хронологічному порядку, від часткового до цілого, будують на порівняннях та ін.)  
4. При викладенні де кількох альтернатив альтернатива, що захищається, повинна обговорюватися або викладатися останньою  
5. Виділення 2-3 головних доказів, які обов’язково запам’ятаються, а іншими підкріплюються головні  
6. Прагнення до того, щоб викликати доброзичливе відношення, а якщо це не вдається, то виявити примірний настрій (наприклад, «Я не хочу, щоб Ви змінили свою позицію, але мені хотілось би у подробицях пояснити свою …» або «Я не збираюсь нав’язувати свою дімку, мені требо разом з Вами обговорити це питання…»)  
7. При обговоренні важливо вибрати момент для викладення суті справи, тобто слухач у ході бесіди повинен сам дійти цього висновку  
8. Роз’яснення і переконання менеджера включають вступну і прикінцеву частини  
9. Як що працівник згоден з доказом менеджера, одразу необхідно вказати йому напрямок дій  
10. Остерігатися посилення у ході бесіди взаємного непорозуміння  
11. Процедура переконання повинна носити суто індивідуальний характер  
12. У процесі переконання використовуються допоміжні прийоми доказів (порівняння, приклади, посилення на авторитет, статистичні дані, наочні посібники та ін.)  
13. Враховуються фактори, на які звертають увагу (зовнішній вигляд, манери, пози, мести, висота і тембр голосу, вимовляння та артикуляція)  

 Вивчаючи методи примушення, які застосовує керівник підрозділу, також необхідно викласти сутність деяких з них (2-3 методів) на підставі конкретних прикладів та зробити ранжирування за ступенем пріоритетності (дивись табл.. 4.4)

 

Таблиця 4.4 Методи примушення

№ п\п Метод примушення Ранжирування
1. Наказ  
2. Розпорядження  
3. Обґрунтування дій менеджера положенням, інструкцією, статутом  
4. Обґрунтування дій менеджера правилами внутрішнього трудового розпорядку  
5. Інструктивні листи  
6. Розробка та ознайомлення з вимогами до працівників  
7. Проведення оцінки працівників  
8. Встановлення завдань і критеріїв виконання  
9. Наділення повноваженнями і ресурсами  
10. Встановлення відповідальності  
11. Мотивація та інструктаж підлеглих  
12. Облік ходу робіт  
13. Координування діяльності у ході виконання  
14. Контроль виконання завдання  

 За тією ж схемою, як і аналіз використання керівником методів переконання і примушення, необхідно розглянути методи спонукання (дивись табл.. 4.5)

 

Таблиця 4.5 Методи спонукання

№ п\п Метод спонукання Ранжирування
1. Диференціація схем посадових окладів  
2. Розподіл премії за працю  
3. Преміювання за розробку та впровадження інновацій та нової техніки  
4. Заохочення раціоналізації та винахідництва  
5. Преміювання за ефективні результати в роботі  
6. Науково-пошукові стимули  
7. Естетичні стимули  
8. Стимули конкурентоспроможності  
9. Моральні стимули  
10. Критика та самокритика  
11. Стягнення  
12. Інформованість працівників  

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4:

1. Підібрати тест та провести тестування керівника або підлеглих по розкриттю рівня мотивації у підрозділі (цеху, відділу). Зробити особисті висновки


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 22; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты