Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди інформаційних документів, які готуються в закордонних представництвах України.
Читайте также:
  1. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  2. Андрусівське перемир'я 1667 р. "Вічний мир" та його наслідки для України.
  3. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  4. Види інформаційних документів, що готуються в посольствах, генконсульствах, представництвах
  5. Виникнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і права на території сучасної України.
  6. Виникнення та розвиток Слобідської України.
  7. Деякі властивості інформаційних документів
  8. Етапи розвитку інформаційних технологій
  9. Етапи розвитку насінництва України.

ПОПЕРЕДНЄ+

Дипломатичні документи внутрівідомчого характеру диппредставництва за кордоном надзвичайно різноманітні і відображають широку палітру його діяльності. Засадничим таким документом можна вважати Інформаційну до­відку про країну перебування, або як її ще називають «довідку по схемі». Довідка про країну перебування містить стислу характеристик її політики, економіки, культури, державного устрою, преси, партій, інформацію про її геополітичне становище, короткі відомості з історії і т. д.

У довідці подається інформація з проблем внутрішньо­політичної ситуації; визначаються гострі питання поточного моменту, як полі­тичного, так і економічного плану; місце держави в зов­нішньополітичній стратегії країни перебування тощо.

Другим за значенням інформаційним документом, є довідка щодо стану двосторонніх відносин, яка включає розділи про:

умови і цілі розвитку двосторонніх відносин;

хронологію контактів між керівниками держав (пре­зидентами, головами парламентів, прем'єр-міністра­ми, міністрами закордонних справ);

стан договірне-правової бази (документів існуючих і тих, що готуються до підписання);

стан торговельно-економічного і науково-технічно­го співробітництва, діяльність міжурядових комісій, змішаних консультативних та робочих груп і т. ін.;

стан співробітництва в гуманітарній сфері (наука, освіта, культура, охорона здоров'я), а також пробле­ми національних меншин, специфіку релігійного життя.

На основі бесід, проведених дипломатами, складаються документи, приймаються рішення про необхідні оперативні заходи як дипломатич­ним представництвом, так і зовнішньополітичним відомством акредитуючої держави. Такий документ, як запис бесіди, - важливий для інфор­мування власного уряду, а також для уточнення того чи іншого питання, яке порушувалось під час розмови. Запис бесіди дозволяє провести її аналіз, зокрема з метою врахування власних помилок. Для максимально точного відтворення бесіди рекомендується оформляти її запис одразу після її проведення, як виняток - наступного дня.

За результатами бесіди можуть укладатися різні документи: звіт у ви­гляді запису бесіди (щоденниковий запис); запис у журналі бесід (більш стислий, ніж звіт); проект телеграми на підпис до посла, якщо бесіда ма­ла важливий характер; стенографічний запис бесіди. Відомі записи бесід у вигляді п'єс, сценарію, які, наприклад, оформляються за результатами бесід під час зустрічей на вищому рівні.

 


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты