Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета і завдання Правознавства .
Предмет і методи правознавства

Так, предметом правознавства є:
1) право як соціально-політичне явище і сукупність загальнообов'язкових, формально певних правил поведінки, встановлених державою, виражають необхідне співвідношення суспільних і особистих інтересів, визначальних види можливого і належного поведінки суб'єктів правовідносин;
2) держава як організація політичної влади, що забезпечує за допомогою права і спеціально створеного державного апарату управління справами всього суспільства;
3) співвідношення і взаємозв'язок між державою та правом;
4) система правових термінів, які властиві всім юридичним наукам.
Під методом правового регулювання мається на увазі сукупність прийомів і способів, спомощью яких купуються нові поглиблені відомості про предмет пізнання.
У правознавстві можна виділити структурний метод, що дозволяє виявити і вивчити в соціальних об'єктах відносно стійкі внутрішні зв'язки. Показовим у цьому відношенні є використання вітчизняними правознавцями двох різних моделей логічної структури норми права: гіпотеза - диспозиція - санкція; гіпотеза - диспозиція.
Системний метод - це розгляд досліджуваного об'єкта як деякої цілісності, яка генетично і органічно пов'язана з навколишнім середовищем (застосовується для вивчення таких понять, як політична система суспільства, система права, система державних органів, правова система) .
Порівняльний метод зіставляє один соціальний об'єкт з іншими з метою виявлення їх схожості або відмінності. Порівняння може проводитися на різних рівнях. Так, наприклад, для правознавства важливо встановити взаємозв'язок таких понять, як держава і право.
Діалектичний метод пізнання явищ дійсності у їх розвитку дає можливість пояснити, зокрема, розвиток державних і правових явищ як результат їх внутрішніх протиріч. Використовуючи цей метод, можна, наприклад, пояснити зміну однієї форми правління держави іншої або зміна методів правового регулювання суспільних відносин.

Мета і завдання Правознавства .

Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 113; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты