Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виникнення держави і права
Організація соціальної влади в первісному суспільстві Протягом тривалого часу люди жили не маючи держави і права.

Це була епоха первісного суспільства. Виживання людини в жорстких природних умовах було можливе лише за колективних форм життєдіяльності, а тому вже тоді люди об’єднувались у невеликі групи – первісне стадо чи орду, спільно виробляли примітивну зброю, полювали, добували їжу, виготовляли одяг зі шкур тварин.

Відомо, що держави з’являються на певному щаблі розвитку суспільства. Їхнє виникнення пов’язане із трьома великими суспільними поділами праці:

виділенням скотарства як відособленої сфери суспільної діяльності (коштами обміну стала худоба, що придбала функцію грошей)

відділенням ремесла від землеробства (винахід ткацького верстата, оволодіння навичками обробки металів)

появою групи людей (купців), зайнятих тільки обміном (зосередження багатства в їхніх руках завдяки посередницькій місії).

У кожному окремому суспільстві виникнення держави зумовлюється певною групою чинників, які залежали від географічних, кліматичних, етнічних умов, виробничих особливостей. Крім того, виявлення причин виникнення держави багато в чому залежить від того, який соціальний інститут тлумачать як державність, його сутність і призначення.

В історико-матеріалістичній теорії прийнято виділяти економічні, соціальні та політичні передумови виникнення держави і права.

До економічних передумов належать: три великі поділи праці виникнення виробничої економіки замість привласнюючої поява надлишкового продукту, приватної власності, майнової нерівності, бідних і багатих.

До соціальних передумов відносять виникнення патріархальної сім’ї: об’єднання родини навколо батька прізвище батька мають дружина і діти спадкування здійснюється за батьківською лінією тощо.

Політичні передумови полягали у неспроможності здійснювати публічну владу застарілими формами і методами в нових умовах господарювання утворенні класів як великих груп людей із протилежними інтересами виникненні міжкласових конфліктів неспроможності суспільної влади первісного ладу врегульовувати класові суперечності та конфлікти виникненні політичної і правової систем та державної влади.

Між правом і державою встановлюється досить складний зв’язок. Через право держава прагне впроваджувати в життя свою волю, яка за авторитарних режимів має класовий характер. А це означає, що первісні звичаї чи традиції пристосовуються до інтересів панівного класу, забезпечуються відповідними санкціями, реалізація їх підтримується апаратом державного примусу і є засобом підпорядкування населення волі економічно й політично панівного класу. Так виникає правовий звичай як найдавніша форма права. З появою писемності держава (її органи), а також посадові особи через правотворчу діяльність закріплювали свою волю в законах, указах та інших нормативних актах.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты