Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТехнологічна карта процесу опрацювання ілюстрацій
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  5. Аналіз опрацювання помилок
  6. Антропология Декарта.
  7. В.Н. Карташов
  8. В.Н. Карташов
  9. Внесок українських суспільно-громадських та культурних зв’язків в розробку проблеми культурно-історичного процесу
  10. Восточные славяне в II-VIII вв. Этническая карта Европы в эпоху Великого переселения народов. Миграционные движения славян. Расселение восточнославянских племен.

Для детального опису кожної технологічної операції, вибору устаткування, його режимів та засобів контролю необхідно скласти технологічну карту, яка представляє собою своєрідну інструкцію для виконання [3].

Очевидно, що обробка ілюстрацій здійснюється на робочій станції обробки графіки, яку було обрано відповідно до сучасних рекомендованих системотехнічних вимог. Для сканування використовується сканер, обраний методом візуальною оцінки площі, тобто складеною раніше пелюстковою діаграмою.

Контроль для операцій обробки графіки в основному здійснюється за допомогою інструментів графічних редакторів.

Деякі технологічні розрахунки зручно виносити за межі технологічної карти для детального опису параметрів, а у відповідну колонку заносити тільки результати.

Для введення ілюстративної інформації необхідно розраховувати роздільну здатність сканування. Оскільки низька роздільна здатність може спричинити втрату важливих деталей ілюстрацій та ускладнити подальший процес їх обробки. Розрахунок проводиться наступним чином:

Рск.я·Км·L, де Кя – коефіцієнт якості, Км – коефіцієнт масштабування, L – лініатура зображення. Коефіцієнт якості обирається згідно візуальної оцінки оригіналу [19]. За відсутності недоліків оригіналу приймається Кя =1. Проте для рисунків, створених олівцем від руки доцільніше обрати Кя =1,5. Розміри зображення при обробці будуть ідентичними лінійним розмірам оригіналу, тому Км =1. За відсутності приладів для вимірювання лініатури зображення даний параметр також визначається наближено, враховуючи якість оригіналу. Шляхом оцінки обираємо L=80лін/см. Розраховуємо роздільну здатність сканування:

Рск.=1,5·1·80=120 лін/см або Рск.=120·2,54=305 dpi.

Існують встановлені норми на сканування в залежності від колірного режиму. Площа оригінальної ілюстрації формату А5 становить 310,8 см2. Норма часу для сканування ілюстрації площею 100 см2 для режиму Bitmap становить 1,9 хв. Отже, зі співвідношення площі оригіналу розраховується необхідний час для сканування. Для переведення часу у нормо-години на процес отримане значення ділиться на 60.

T=310,8 / 100·1,9=5,9 хв=0,1 нормо-годин.

Після процесу сканування зображень потрібно встановити контраст контурів. Засобом контролю контрастності слугує гістограма розподілу тонів [20]. Для зручності наведемо гістограму на рисунку 1 за межами технологічної карти.Рисунок 1 – Гістограма розподілу тонів

 

Після автоматичного трасування контурів необхідно також ручне редагування для встановлення типів ліній та створення замкнутих контурів для можливості заливки. Визначених норм для даних операцій не існує, тому час розраховується шляхом експериментальної оцінки часу опрацювання графічної одиниці. Видалення контрольних точок, редагування направляючих та вибір типу лінії для одного окремого контуру потребує приблизного часу t1=1,2 хв. Середня кількість кривих на одному оригіналі становить n=250. Як показує практика, більшість контурів не потребують опрацювання. Тому приймаємо відсоток кривих, що підлягають опрацюванню 15%. За нескладними розрахунками отримуємо час для операції опрацювання контурів зображення:

T=t1·n·0,35=1,2·250·0,15=45хв. Проте час на виконання операцій за стандартами розраховується в нормо-годинах. Отже, маємо, T=45/60=0,75 год.

Час, необхідний на обробку текстур, визначається згідно встановлених норм на ретушування зображень. Режим опрацювання «RGB Color» визначається як четверта група складності. Нормою на ретушування зображення площею 100см2 є 9,7хв. При розробці концепції інтерактивного видання вирішено обрати розміри сторінки для читання на повному екрані, тобто з роздільною здатністю 388х282. Оригінальні завантажені ілюстрації мають відповідати цим вимогам. Тому їх лінійні розміри в міліметрах становитимуть 136,88х99,48. Отже, площа зображення становить S=136,17 см2. Для визначення часу, необхідного для опрацювання текстур, потрібно знайти відношення площі зображення на одиницю обліку та помножити його на норму на процес. Записувати результат потрібно у нормо-годинах, тому отримане значення потрібно поділити на 60. Отримуємо:T=136,17 / 100·9,7=13,2 хв=0,22 нормо-годин.

Час, необхідний для макетування, визначається із досвіду створення макетів ілюстрацій. Кількість нормо-годин залежить від складності макетів, оперативного прийняття рішень щодо оформлення. Результат наведено у таблиці.

Також розраховується обсяг графічного файлу. Він залежить від площі ілюстрації, роздільної здатності сканування у лініях на сантиметр та глибини кольору зображення. Для колірного режиму RGB Color глибина кольору визначається із розрахунку 3/10242 для кожного пікселя. Тому приймаємо значення Гк.=8. Розраховуємо об’єм графічного файлу за формулою:

Рф.=(а·b)·Рск.2·Гк.·1байт / 10242 =310,8·14400·8·1 / 10242=34,15 Мб.

Технологічну карту детального процесу показано у таблиці 4.2.

 


Таблиця 4.2 – Технологічна карта детального процесу обробки ілюстративної інформації

Назва операції Устаткування Технологічні режими. Програмне забезпечення Засоби і методи контролю Допустимі межі параметрів Технологічні розрахунки
1. Підготовка робочого місця та визначення концепції ілюстративної інформації. Комп’ютер на базі процесора Intel Core i5-4570 (3.2 ГГц) ОЗП 8 Гб, HDD 1Тб; Монітор Acer G267 HL Gbid; Маршрутизатор TP-LINK TD-W8961ND Умови робочого місця: t=22 оС, Wпов.=60%, v=0,1м/с. Швидкість підключення до мережі 60 Мбіт/с. ОС Windows 7 Браузер Google Chrome, Vue Scan Pro 9.4.34 (x86/x64). Термометр та психрометр для перевірки стану приміщення. Сайт для перевірки підключення до мережі, AIDA64 для перевірки внутрішньої температури робочої станції. Відхилення температури на ±4 оС, відносної вологості на ±20%. Швидкість підключення не нижче 30 Мбіт/с. Внутрішні температури не вище 60 оС. Швидкість підключення до мережі 48 Мбіт/с.
2. Введення графічної інформації. 2.1. Аналіз оригіналів та визначення налаштувань. 2.2. Сканування оригіналів. Комп’ютер на базі процесора Intel Core i5-4570 (3.2 ГГц) ОЗП 8 Гб, HDD 1Тб; Монітор Acer G267 HL Gbid; Сканер Epson Perfection 2400 Photo. Глибина кольору 48 біт, роздільна здатність сканування 300 dpi, коефіцієнт масштабування 1, режим сканування Bitmap, динамічний діапазон сканера 3.3. Vue Scan Pro 9.4.34 (x86/x64), Adobe Photoshop CC 2014. Контроль властивостей документу після сканування, діалогове вікно «Розмір зображення». Збереження деталей оригінального зображення. Роздільна здатність сканування: 305 dpi. Час, необхідний на процес сканування: T=0,1 нормо-година.
3. Обробка відсканованих зображень. 3.1. Ретушування зображень. 3.2. Встановлення контрасту між контуром і тлом. Комп’ютер на базі процесора Intel Core i5-4570 (3.2 ГГц) ОЗП 8 Гб, HDD 1Тб; Монітор Acer G267 HL Gbid. Частота дискретизації дисплея 100 Гц. Завантаженість центрального процесора 20%. Колірний режим «Градації сірого»; Adobe Photoshop CC 2014. Гістограма контрастного зображення: рівномірний розподіл пікселів у темних, середніх та світлих тонах. Недоліки, що усуваються шляхом редагування кривих у редакторі векторної графіки. Гістограма розподілу тонів.
Продовження таблиці 4.2
Назва операції Устаткування Технологічні режими. Програмне забезпечення Засоби і методи контролю Допустимі межі параметрів Технологічні розрахунки
4. Обробка контурів зображень. 4.1. Визначення налаштувань трасування. 4.2. Автоматичне трасування контурів. 4.3. Ручне редагування контурів. Комп’ютер на базі процесора Intel Core i5-4570 (3.2 ГГц) ОЗП 8 Гб, HDD 1Тб; Монітор Acer G267 HL Gbid. Частота дискретизації дисплея 100 Гц. Завантаженість центрального процесора 12%. Колірний режим RGB. Параметри трасування: режим: чорно-біле, ізогелія: 70-130, стиль: користувацький. Adobe Illustrator CC 2014. Чіткість контурів зображень, замкненість контурів. Інструмент для контролю: виділення, пряме виділення. Стиль: штрихове зображення; ізогелія: відхилення на ±15 одиниць. Самостійні контури або криві, зображення яких не потребують заливки, можуть бути незамкненими. Час, необхідний для редагування контурів T=0,75 нормо-годин.
5. Колірне оформлення. 5.1. Задання кольорів контурів та заливки. 5.2. Створення ефектів об’ємних зображень. Комп’ютер на базі процесора Intel Core i5-4570 (3.2 ГГц) ОЗП 8 Гб, HDD 1Тб; Монітор Acer G267 HL Gbid. Частота дискретизації дисплея 100 Гц. Завантаженість центрального процесора 17%. Колірний режим RGB. Adobe Illustrator CC 2014. Контроль кольорів за допомогою інструменту «Піпетка». Колір має знаходитися в межах колірного охоплення заданого профілю. Час, необхідний для колірного оформлення зображення T=0,5 нормо-годин.
6. Обробка фонових текстур. 6.1. Завантаження з мережі текстур та фонових зображень. 6.2. Тонова, колірна та частотна корекція зображень. 6.3. Створення єдиного графічного стилю. Комп’ютер на базі процесора Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) ОЗУ 16 Гб, HDD 1Тб; Монітор Acer G267 HL Gbid. Швидкість підключення до мережі 60 Мбіт/с. Колірний режим RGB. Браузер Google Chrome. Контроль кольорів за допомогою інструменту «Піпетка», коригуючі шари «Криві», «Рівні». Колір має знаходитися в межах колірного охоплення заданого профілю. Візуальна оцінка якості фонових зображень. Час, необхідний для колірного оформлення зображення T=0,22 нормо-годин.
Кінець таблиці 4.2
Назва операції Устаткування Технологічні режими. Програмне забезпечення Засоби і методи контролю Допустимі межі параметрів Технологічні розрахунки
7. Макетування. 7.1. Узгодження форматів графічних файлів. 7.2. Створення макетів ілюстрацій видання. 7.3. Експортування файлів графічного оформлення. Комп’ютер на базі процесора Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) ОЗУ 16 Гб, HDD 1Тб; Монітор Acer G267 HL Gbid; Програмне забезпечення Adobe Photoshop CC 2014. Частота дискретизації дисплея 100 Гц. Завантаженість центрального процесора 23%. Колірний режим RGB. Інструменти «Лінійки», «Направляючі», панель «Трансформування». Контроль властивостей файлів: форматів, розширення, колірний профіль.   Роздільна здатність у межах 300-400 dpi. Один колірний профіль, розміри для всіх макетів. Час, необхідний для створення макету однієї ілюстрації: T=1,2 год. Об’єм графічного файлу: Рф.=34,15 Мб.


Висновки до розділу 4

 

У четвертому розділі складено алгоритм детального технологічного процесу обробки ілюстративної інформації. Операції здійснюються послідовно, на кожному ключовому етапі проводиться контроль якості за допомогою інструментів у програмному забезпеченні.

Опис операції «Узгодження форматів графічних файлів» наведено у таблиці 4.1, яка описує властивості документів до та після обробки.

Також складено технологічну карту детального технологічного процесу, яка містить відомості про обладнання, програмне забезпечення, методи контролю та технологічні розрахунки часу на виконання кожної операції.


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 109; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты