Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаKryterium zasadniczego znaczenia dla turystów
Читайте также:
  1. Kryterium formy przestrzennej
  2. Przykłady urządzeń i usług turystycznych wyróżnionych według kryterium ich oddziaływania geograficznego

Z punktu widzenia znaczenia dla turystów wśród urządzeń turystycznych można wyróżnić:

- urządzenia turystyczne

- urządzenia paraturystyczne

Obiekty składające się na infrastrukturę turystyczną sensu stricte powstają z myślą o turystach, którzy są ich głównymi użytkownikami i właśnie potrzeby turystów mają decydujący wpływ na ich lokalizację

Niektóre z tych urządzeń służą również innym grupom użytkowników (tak jest np. z hotelami i innymi obiektami noclegowymi), ale stanowią oni z założenia wtórną kategorię użytkowników

Inaczej jest z urządzeniami paraturystycznymi. Ich zasadniczymi użytkownikami nie są turyści, ale inne grupy klientów – głównie mieszkańcy danego obszaru – dlatego ich lokalizacja nawiązuje najczęściej do rozmieszczenia ludności. Tym samym są one rozmieszczane tak samo jak wszystkie usługi zorientowane na zaspokojenie potrzeb ludności, gdyż de facto się z nimi pokrywają

W przypadku urządzeń paraturystycznych turyści są z założenia drugoplanową kategorią użytkowników, co nie oznacza, iż czasami (np. w niektórych porach roku) stają się główną grupą klientów (zjawisko to można zauważyć np. w odniesieniu do stacji benzynowych zlokalizowanych w miejscowościach i regionach chętnie odwiedzanych przez turystów)

Uwzględniając kryterium znaczenia urządzeń i usług turystycznych dla turystów, można je podzielić jeszcze inaczej, a mianowicie na:

- urządzenia podstawowe

- urządzenia uzupełniające

Za urządzenia podstawowe należy uważać te wszystkie elementy zagospodarowania turystycznego, które mają zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia potrzeb turystów. Mogą to być obiekty noclegowe, ale również wyznaczony szlak turystyczny, pole golfowe, przystań jachtowa itp. oznacza to, iż uznanie, co jest, a co nie jest urządzeniem podstawowym nie powinno być ustalane w sposób arbitralnyKryterium pełnionej funkcji (sposobu wykorzystania)

Na ogół przyjmuje się podział na cztery kategorie:

- urządzenia noclegowe

- urządzenia żywieniowe

- urządzenia transportowe

- urządzenia towarzyszące (nazywane również uzupełniającymi)

 

Podział urządzeń i usług składających się na zagospodarowanie turystyczne

Podział ogólny Podział szczegółowy Przykłady
Urządzenia i usługi turystyczne noclegowe hotele i usługi hotelarskie
żywieniowe restauracje itp., usługi cateringowe
transportowe przystanie jachtowe, parkingi, usługi autokarowe, oznaczone szlaki turystyczne, wyciągi narciarskie, wynajmowanie samochodów
rekreacyjno-sportowe kąpieliska, pola golfowe, parki rozrywki
rozrywkowo-kulturalne sale widowiskowe, dyskoteki, kasyna gry
kulturalno-edukacyjne sale wystawowe, amfiteatry
leczniczo-uzdrowiskowe urządzenia i usługi sanatoryjne
regeneracyjno-kosmetyczne ośrodki i usługi wellness, kluby fitness
handlowo-usługowe sklepy z pamiątkami, sklepy wolnocłowe
organizacyjno-informacyjne punkty informacji turystycznej, usługi przewodnickie
inne sale konferencyjne, ławki i zadaszenia w punktach widokowych
Urządzenia i usługi paraturystyczne infrastruktury technicznej urządzenia i usługi infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz związanej z pasażerskim transportem wodnym; telekomunikacja; infrastruktura energetyczna, wodociągowo-kanalizacyjna oraz ciepłownicza
infrastruktury społecznej urządzenia i usługi opieki zdrowotnej
publiczno-administracyjne poczty, placówki administracji rządowej i samorządowej zajmującej się turystyką i rekreacją
finansowo-ubezpieczeniowe placówki bankowe, bankomaty, placówki firm ubezpieczeniowych
bezpieczeństwa i porządku posterunki policji
inne pozostałe sklepy i obiekty usługowe, kościoły

 - pływalnie kryte

- parki wodne

- koleje linowe i wyciągi narciarskie

- pola golfowe

- ujeżdżalnie kryte

- stadiony i boiska sportowe

- korty tenisowe

 Do instytucji i urządzeń paraturystycznych A. Pawlikowska-Piechotka zalicza natomiast:

- muzea

- skanseny

- galerie

- teatry i kina

- sieć handlową i usługową

 

Kryterium położenia (lokalizacji)

Zgodnie z nim wszystkie elementy zagospodarowania można podzielić na zlokalizowane na:

-obszarach miejskich

-obszarach pozamiejskich:

* o dominującej funkcji turystycznej

* o drugorzędnej funkcji turystycznej

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты