Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаKlasyfikacja ośrodków turystycznych
Читайте также:
  1. Koncepcje kształtowania zagospodarowania sieci urządzeń i usług turystycznych
  2. Przykłady urządzeń i usług turystycznych wyróżnionych według kryterium ich oddziaływania geograficznego
  3. Związki między podstawowymi rodzajami kształtowania zagospodarowania turystycznego a rozmieszczeniem walorów turystycznych i cechami ruchu turystycznego
Typy funkcjo-nalne ośrodków turystycz-nych Typy ośrodków turystycznych wyróżnione z uwzględnieniem kryterium zajmowanej powierzchni miejscowości turystyczne
ośrodki wyróżnione tylko z uwzględnieniem kryterium zajmowanej powierzchni
  małopowierzchniowy średniopo-wierzchniowy wielkopo-wierzchniowy  
Jedno-funkcyjny kort tenisowy (z przebieralnią) stadnina koni (stajnie i wybieg) stok narciarski (z wyciągiem narciarskim i wyznaczonymi trasami) przykład 1 – ośrodki turystyki sportowej narciarskiej: Wierchoml Hochgurgl (Austria) przykład 2 – ośrodki turystyki wypoczynkowej nadmorskiej: Dąbki Hurghada (Egipt)  
Wielo-funkcyjny ośrodek turystyczno-konferencyjny na terenach wiejskich z salami konferencyjnymi, krytym basenem, pomieszczeniami klubowymi, salą odnowy biologicznej, restauracją, pokojami noclegowymi, kortem tenisowym, placem zabaw dla dzieci, ogrodem, parkingiem itp. ośrodek turystyczno-rekreacyjny w pobliżu dużego miasta z otwartym basenem, kortami tenisowymi, boiskami (do piłki nożnej i piłki siatkowej), placem zabaw dla dzieci, pomieszczeniami klubowymi, salą odnowy biologicznej, restauracją, pokojami noclegowymi, parkingiem itp. ośrodek turystyczny nad morzem z własną plażą, wydzielonym kąpieliskiem, otwartymi i krytymi basenami, pokojami noclegowymi, restauracją, barami dziennymi i barem nocnym, salą widowiskową, polem golfowym, kortami tenisowymi, boiskami (do piłki nożnej i piłki siatkowej), strzelnicą, ośrodkiem jeździeckim, placem zabaw dla dzieci, pomieszczeniami klubowymi, salą odnowy biologicznej, parkingami otwartymi i krytymi, lądowiskiem przykłady: Kraków Paryż (Francja)  

 

W literaturze przedmiotu występuje również – odnosząca się tylko do miejscowości turystycznych – jeszcze inna klasyfikacja ośrodków turystycznych. Zgodnie z nią miejscowości turystyczne można podzielić na:-miejscowości etapowe (tranzytowe), w których turyści zatrzymują się (np. na nocleg, w celu spożycia posiłku, z myślą o zwiedzeniu zabytkowego obiektu) podczas przejazdu do miejsca, które jest właściwym celem wyjazdu turystycznego

-miejscowości rozrządowe, które znajdują się w pobliżu miejsca docelowego i w których turyści mogą znaleźć urządzenia i usługi związane z tzw. potrzebami wyższego rzędu (np. w zakresie opieki lekarskiej); na ogół miejscowości rozrządowe pełnią swoją funkcję dla nieco większego obszaru turystycznego

-miejscowości docelowe, które są właściwym celem wyjazdów turystycznych i których rozmieszczenie ściśle nawiązuje do występowania walorów turystycznych

 

 

Nawiązując do podanego wcześniej podziału miejscowości turystycznych według A. Pawlikowskiej-Piechotki, ze względu na swoje specyficzne zagospodarowanie na szczególną uwagę zasługują miejscowości:- miejscowości nadmorskie

- miejscowości gуrskie i podgуrskie

- miejscowości pojezierne

- miejscowości uzdrowiskowe

- miejscowości – centra kultu religijnego

- miejscowości letniskowe

- obszary (elementy powierzchniowe)

 

Obszary (elementy powierzchniowe)W kontekście zagospodarowania turystycznego przez pojęcie „obszar turystyczny” należy rozmieć powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, ośrodki i szlaki turystyczne oraz związane z nimi usługi o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, występujące na określonym terenie i tworzące jeden system społeczno-przestrzenny, który różni się od swojego otoczenia specyficznymi walorami turystycznymi (przyrodniczymi i kulturowymi)

 

Powołując się na ustalenia w tym zakresie Unii Europejskiej A. Pawlikowska-Piechotka wyróżnia następujące rodzaje obszarów recepcji turystycznej:

- obszary silnie zurbanizowane

- ośrodki uzdrowiskowe

- ośrodki turystyczne

- obszary niezurbanizowane nadwodne

- obszary niezurbanizowane gуrskie

- obszary niezurbanizowane wiejskie

- akweny, na których są realizowane rejsy turystyczne

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты