:

Koncepcja przestrzeni turystycznej
:
  1. Koncepcja cyklu ewolucji miejscowości turystycznej
  2. Koncepcja regionu turystycznego

Koncepcja przestrzeni turystycznej nawiązuje do ogólnego modelu lokalizacji turystyki i wypoczynku. W swojej fundamentalnej pracy na ten temat S. Liszewski na podstawie charakteru działalności turystycznej oraz stopnia kształtowania przez nią przestrzeni geograficznej i społecznej wyróżnił 5 typów:

- przestrzeń eksploracji turystycznej

- przestrzeń penetracji turystycznej

- przestrzeń asymilacji turystycznej

- przestrzeń kolonizacji turystycznej

- przestrzeń urbanizacji turystycznej.

 

Związki między typem przestrzeni turystycznej a stopniem zagospodarowania turystycznego

Typ przestrzeni według S. Liszewskiego (1995) Stopień zagospodarowania turystycznego Przykładowe urządzenia i usługi turystyczne
Eksploracji brak brak
Penetracji niewielki oznakowanie szlaków pieszych tablice informacyjne wiaty ochronne parkingi
Asymilacji średni sezonowe punkty gastronomiczne gospodarstwa agroturystyczne strzeżone kąpieliska
Kolonizacji duży stałe punkty gastronomiczne pensjonaty drugie domy ośrodki jeździeckie
Urbanizacji bardzo duży skupiska hoteli skupiska urządzeń gastronomicznych liczne urządzenia rozrywkowo-kulturalne układ transportowy dostosowany do funkcji turystycznej wydzielone tereny urządzeń sportowo-rekreacyjnych

 

Koncepcja krajobrazu turystycznego

Krajobraz turystycznyjest bez wątpienia rodzajem krajobrazu kulturowego, który można najkrócej zdefiniować jako krajobraz naturalny (przyrodniczy), który został przekształcony w wyniku działalności człowieka związanej z turystyką i wypoczynkiem

Krajobraz turystycznyjest bliski określeniu urbanizacja turystyczna, gdyż dotyczy obszarów na tyle przekształconych pod wpływem turystyki, iż zaczynają one mieć swoją własną specyfikę, która różni je od innych typów krajobrazów. Oznacza to, że stopień przekształcania się krajobrazu nieturystycznego w krajobraz turystyczny postępuje wraz ze wzrostem stopnia zagospodarowania danego terenu urządzeniami turystycznymi i paraturystycznymi. 

Koncepcja terytorialnych systemów rekreacyjnych

Zdaniem jej autorów na przestrzenną organizację turystyki i wypoczynku składają się następujące podsystemy:

- uczestnicy wypoczynku

- walory przyrodnicze i antropologiczne

- infrastruktura techniczna

- zatrudnieni w obsłudze ruchu turystycznego

- instytucja zarządzająca danym systemem

 


: 2015-01-29; : 98;lektsii.com - . - 2014-2022 . (0.008 .)