Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРОЗДІЛ 1. Теоретичні засади глобальної конкуренції
Читайте также:
  1. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  2. Види маневру підрозділами
  3. Визначення обсягу виробництва продукції борошномельного підрозділу
  4. Визначення та умови формування ринку досконалої конкуренції
  5. Виконати перетворення координат земельної ділянки, отриманих в розділі 4, в іншу систему координат для якої відомі параметри трансформації
  6. Вимоги до обсягів та змістового наповнення кожного з розділів
  7. Висновки до 1 розділу
  8. Висновки до 2 розділу
  9. Висновки до другого розділу
  10. Висновки до другого розділу

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Київський національний економічних університет

імені Вадима Гетьмана»

Факультет міжнародної економіки та менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

 

 

Курсова робота на тему:

СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 

 

Студента 11 групи 3 курсу

денного відділення

Конончука Романа

Науковий керівник

професор

Швиданенко Олег Анатолійович

 

Київ 2015

Рецензія на курсову роботу

___________________________________________________________________

Виконана студентом: група:_____,______________________________________

(прізвище,ім’я,по батькові)

1.Актуальність теми курсової роботи,ступінь розкриття:

-високий (9-15 балів)____________________________________________________

-достатній(7-10 балів)___________________________________________________

-поверхневий(1-5 балів)_________________________________________________­_

-відсутні всі складові(0-3 балів)___________________________________________

2. Виклад теоретичного матеріалу:

– висока якість (23-25 балів)_____________________________________________

– висока якість без авторського узагальнення (20-22 балів)___________________

– недостатня якість (11-19 балів)_________________________________________

– поверхневий виклад (6-10 балів)________________________________________

– поверхневий виклад з грубими помилками (0-5 балів)______________________

3. Глибина аналізу та рівень інформаційного забезпечення:

– глибокий аналіз та високий рівень інформаційного забезпечення (28-30 балів) ____

– достатній аналіз та рівень інформаційного забезпечення (20-27 балів) ___________

– поверхневий аналіз та недостатній рівень інформаційного забезпечення (15-19 балів)___________________________________________________________________

– недостатній аналіз в описовій формі, без нових статистичних даних (6-14 балів) __

–недостатній аналіз в описовій формі з грубими помилками (0-5 балів )__________

4. Рівень самостійності та обґрунтованості висновків і пропозицій:

– обґрунтовані, суттєві, самостійні (23-25 балів )_________________________– достатньо обґрунтовані (18-22 балів)_________________________________

– не достатньо обґрунтовані (15-17 балів) ______________________________

– не випливають з дослідження (1-14 балів)_____________________________

– висновки відсутні (0 балів )_________________________________________

5.Якість ілюстративного матеріалу:

– згідно з вимогами (10 балів) _____________________________________

– є неточності (6-9 балів) _________________________________________

– грубі помилки (0-5 балів )_______________________________________

Інші зауваження: ____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7.Графік виконання роботи

– дотриманий ___________________________________________________

– не дотриманий_________________________________________________

Загальна кількість балів_______________________________________

Робота оцінена на оцінку_______________________________________Науковий керівник______________________________________________

СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………......5

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади глобальної конкуренції…………………………...7

1.1.Сутність міжнародної і глобальної конкуренції…………………….……………7

1.2. Характеристика методів глобальної конкуренції……………………………….18

РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку конкуренції в глобальних умовах………..............21

2.1. Масштаби і динаміка глобальної конкуренції………………………………..…21

2.2. Індекс глобальної конкурентоспроможності, як забезпечення сталого зростання та формування стійкості…………………………………………………..23

2.3. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр……………28

РОЗДІЛ 3. Напрямки розвитку конкурентних відносин в умовах глобалізації……………………………………………………………………………36

3.1. Проблеми регулювання конкурентних відносин на глобальному рівні………36

3.2. Головні тренди глобального ринку……………………………………………...40

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………..47

ВСТУП

Глобалізація як процес, який з ходом часу та розвитком суспільства у кожній з сфер його життя стає неминучим та своєчасним, народжується не з пустого місця та має свої передумови. Людство пройшло довгий шлях від розкиданих по світу малих поселень та племен до величезних держав та міждержавних об’єднань з широкою національною різноманітністю і особливою системою зв’язків, цілей, кооперацій. Навіть непомітні явища роблять величезний внесок у активізацію глобалізації. На даний момент світ стоїть на порозі великих змін, оскільки транспортна система та сфера комунікації, які мають вагомий вплив на процеси інтеграції та об’єднання, досягли небаченого рівня розвитку та дуже міцно стоять в повсякденному житті світового фінансового, політичного та соціально життя. Ті суб’єкти світової економіки та торгівлі, які вже знайшли своє місце в цій складній системі, яка лише зароджується, вже пожинають результати свого своєчасного внеску в розвиток цього процесу та за займають лідируючи позиції з якості життя, фінансової та торгової конкурентоспроможності, інтенсивності розвитку. Але є й ті, які на даний момент не можуть запропонувати нічого вагомого світовому ринку і це створює величезну прірву між цими регіонами та з кожним днем ця різниця є все більш помітною, так як і залежність цих країн від перших. Якщо десь з’являється, то десь має зникнути. Тобто процес глобалізації не є всеохоплюючим позитивним явищем: певним регіонам внаслідок їх природного багатства чи вірній політиці влади глобалізація дає можливість диктувати свої правила та з кожним кроком розвитку дає ще кращу можливість для ще вищого ступеня розвитку, а деяким, навпаки, дарує лише невпевненість, залежність та уповільнює розвиток, тобто цей процес прямо пропорційно впливає на один та на інший регіон планети. І в цих перегонах неабияку роль грають переваги та недоліки конкурентного стану кожного з суб’єктів, а за умов такої винагороди у майбутньому як контроль не тільки за частиною, а за всією певною сферою діяльності, важливою та корисною може бути навіть не помітна особливість, яку можна використати за значну перевагу.Об’єкт дослідження: сутність та методи конкуренції у глобальному середовищі.

Предмет дослідження: головні передумови та тренди на глобальному ринку.

Метою роботи є дослідження та оцінка теоретичних засад та практичної ситуації конкуренції на глобальному ринку, головних передумов її виникнення та трендів подальшого розвитку, а також виявлення як позитивних, так і негативних явищ, які супроводжують протікання цього процесу.

Завдання роботи:

1. вивчення теоретичних засад стосовно заданої теми;

2. висвітлення та оцінка сьогоднішньої ситуації на світовому ринку;
3. дослідити проблемні аспекти, що супроводжують процес глобальної конкуренції;

4. визначити напрямки розвитку глобальної конкуренції;

5. сформувати та висвітлити аналіз загального стану на глобальному ринку.

 

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади глобальної конкуренції

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 82; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты