Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаIV. Загальні організаційно-методичні вказівки
Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  5. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  6. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  7. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  8. А) Загальні положення
  9. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Методична розробка

для проведення практичного заняття

з дисципліни "Військова підготовка"

розділ "Загальна тактика"

 

 

Тема 5. "Основи наступу і оборони механізованих (танкових)

підрозділів".

Заняття 4. «Підготовка і ведення наступу механізованими (танковими) підрозділами»

Навчальний час – 2 години

Розробку склав: РОЗГЛЯНУТА І СХВАЛЕНА

старший викладач на засіданні кафедри тактики та ЗВП

Наконечний П.А. "___" _______________ 201_ р.

Протокол №

м. Київ

 

I. Мета заняття

 

Студентам доповісти:

1. Основи наступу – механізованих (танкових) підрозділів, їх бойові завдання і бойові порядки у наступі (відділення, взводу, роти, батальйону).

2. Порядок підготовки наступу, його ведення з ходу та із положення безпосереднього зіткнення з противником.

II. Навчальні питання

1. Підготовка і ведення наступу мвід, взводом, ротою.

2. Наступ мвід, взводу, роти в особливих умовах.

III. Матеріальне забезпечення

Викладача

1. План проведення заняття та методична розробка

2. Стенди електрифіковані за програмою

3. Схеми побудови бойового порядку в наступі мвід, мв, мр, мб

4. Топографічні карти М 1:25000-1:100000

5. Кодоскоп

6. Комплекти слайдів

7. Кривомір, компас

8. Канцелярські прилади (комплект)

9. Вказівка, ганчірка

10. Макет місцевості

Студента

1. Робочий зошит

2. Канцелярські прилади (кулькові ручки – чорний, синій, червоний, кольори, лінійка офіцерська, простий олівець, гумка, циркуль вимірювач)

 

IV. Методичне забезпечення та література

1. Бойовий статут Сухопутних військ, частина III (взвод, відділення, танк).

2. Бойовий статут Сухопутних військ, частина II (батальйон, рота).

3. Посібник « Загальна тактика ФВП НАУ – 2006 р.»

4. Навчальний посібник «Загальна тактика», частина II. «Основи загальновійськового бою. Взвод у бою»,Житомир-2003 р.

 

 

IV. Загальні організаційно-методичні вказівки

Заняття з теми «Основи оборони і наступу механізованих (танкових) підрозділів». Заняття 4 «Підготовка і ведення наступу механізованими (танковими) підрозділами» необхідно починати з ознайомлення студентів з актуальністю даної теми та її значення у системі підготовки офіцерів запасу, перерахувати навчальні посібники і приладдя, які студенти повинні мати на заняття. Ця коротка вступна частина повинна бути проведена викладачем з особливим умінням.Попутно з усним викладанням матеріалу, викладач робить записи на класній дошці, демонструє плакати, стенди, показує кадри на екрані за допомогою проекційної апаратури. Оформлення дошки повинно служити прикладом штабної культури для студентів.

Кожен малюнок, запис викладач зобов’язаний при підготовці до занять добре обміркувати, вони повинні бути наочні і розміщенні на дошці у відповідній послідовності, всі малюнки, записи необхідно виконувати без переробок і виправлень, записи вести чітко.

При кресленні на дошці не переривати пояснення і не креслити мовчки, не закривати собою дошку. В ході заняття вимагати від студентів робити записи у робочих зошитах (креслень, коротке викладання основних питань і розв’язання прикладів)

Визначаючи студентам завдання на виконання практичних робіт (графічних робіт) викладач повинен дати вказівку щодо порядку їх оформлення, особливу увагу необхідно звертати на грамотне, чітке і коротке оформлення студентами завдань, креслень.Оцінка кожної виконаної роботи проводиться з урахуванням якості її оформлення (за Положенням кредитно-модульної системи).

У вступі:

-прийняти рапорт чергового про готовність взводу до заняття

-перевірити наявність слухачів,матеріальне забезпечення заняття

-доповісти назву,номер теми і заняття та навчальні питання(записати на дошці мету) та актуальність теми

-методом діалогу провести контроль засвоєння студентами навчального матеріалу попередньої теми

Показати зв'язок данної теми з попередніми і наступними заняттями

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 38; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты