Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання військового вітання на місці та під час руху.
Читайте также:
  1. V. Самостійне виконання учнями завдань під контролем вчителя та його допомогою.
  2. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  3. Аналіз ефективного виконання програми
  4. Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці юриста.
  5. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  6. Б) козацької старшини і знатного військового товариства, духовенства, козаків, міщан, селян та шляхти
  7. Б) старшини або знатного військового товариства
  8. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  9. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  10. Види загальновійськового бою і їх характеристика
Ø Ознайомлення з прийомом.

Назвати прийоми і вказати, що виконання військового вітання є одною з традицій нашої армії. Підлеглі та молодші за військовим званням вітають першими, а за умови рівного становища першим вітається той, хто вважає себе більш вихованим і ввічливим.

 

Військовослужбовці зобов'язані, крім того, вшановувати через виконання військового вітання:

§ могилу Невідомого солдата;

§ братські могили воїнів, які загинули в боях за волю і незалежність України;

§ Бойові Прапори військових частин;

§ похоронні процесії, які супроводжуються військами.

Виконується вітання поза строєм без команди:

§ чітко й бадьоро, § з точним додержанням правил стройового положення та руху.Для військового вітання на місці поза строєм без головного убору за п'ять-шість кроків до начальника, старшого за військовим званням§ повернутися в його бік, § прийняти стройове положення§ й дивитися йому в обличчя, повертаючи голову вслід за ним.Якщо головний убір надітий, то, крім того, прикласти праву руку до головного убору так, щоб пальці були разом, долоня пряма, середній палець торкався нижнього краю головного убору (біля козирка), а лікоть був на лінії й висоті плеча Під час повороту голови в бік начальника, старшого за військовим званням, положення руки залишається без зміни.Після того як начальник, старший за військовим званням, мине того, хто вітав, слід голову повернути прямо й опустити руку.Для військового вітання під час рухупоза строєм без головного убору за п'ять-шість кроків до начальника, старшого за військовим званням, одночасно з поставленням ноги припинити рух руками, повернути голову в його бік і, рухаючись далі, дивитися йому в обличчя. Пройшовши повз начальника, старшого за військовим званням, голову повернути прямо і продовжувати рух рукамиПри надітому головному уборі разом з поставленням ноги на землю повернути голову й прикласти праву руку до головного убору, ліву руку тримати нерухомо біля стегна; пройшовши повз начальника, старшого за військовим званням, одночасно з поставленням лівої ноги на землю голову повернути прямо, а праву руку опустити.Випереджаючи начальника, старшого за військовим званням, вітати його одночасно з першим кроком обгону, за другим кроком голову повернути прямо і праву руку опустити.Якщо у військовослужбовця в руках ноша, то військове вітання слід виконувати поворотом голови в бік начальника, старшого за військовим званням.Під час звертання начальника або старшого за військовим званням до окремих військовослужбовців вони, за винятком хворих, приймають стройове положення і називають свою посаду, військове звання та прізвище.
  v Виконання військового вітання на місці без головного убору. Ø Розучування прийому. Показати прийом на місці без головного убору в цілому і по розділам за командою: «Для виконання військового вітання на місці, начальник праворуч (ліворуч, позаду) за розподілом: роби-РАЗ, роби-ДВА» з поясненням. Подавати команду для виконання військового вітання начальнику, що наближається з різних напрямків і перевіряти виконання прийому та виправляти помилки. За командою: · на рахунок «РАЗ» повертають голову в бік начальника, приймають стройове положення і дивляться йому в обличчя. Якщо начальник проходить з права наліво (чи навпаки) навчаємі повинні теж повертати голову з права наліво (чи навпаки); · на рахунок «ДВА» повинні голову ставити прямо і приймати положення «вільно».
Рис 13. Виконання військового вітання на місці без головного убору:

Ø Тренування прийому.Тренування проводити з виділенням одного начаємого для проходження замість начальника перед фронтом, збоку чи позаду строю. Подавати команди: «Виконання військового вітання на місці, начальник праворуч (лівороуч)» та виправляти виявлені помилки. 

v Виконання військового вітання на місці при надітому головному уборі:

Ø Розучування прийому.

  . Показати зразково виконання військового вітання при надітому головному уборі на місці та «прикладання руки» за розподілом за командою: «Прикладання руки до головного убору та її опускання: роби РАЗ, роби-ДВА» з поясненням. Розімкнути взвод на два кроки. Подавати команду на виконання, після кожного рахунку витримувати паузу, перевіряти положення рук навчаемих і усувати допущені помилки: · на рахунок «РАЗ» - енергійно найкоротшим шляхом прикладають праву рук до головного убору; · на рахунок «ДВА» енергійно опускають праву руку вниз. Звернути увагу, що права рука повинна мати пряму долоню, пальці разом, середній палець щоб торкався нижнього краю головного убору /біля козирка/, а лікоть щоб був на лінії і висоті плеча.  
  Рис 14. Виконання вправи "прикладання руки до головного убору"

Ø Тренування прийому.

  а   б Тренування виконання військового вітання проводити спочатку за розподілом за командою «Для виконання військового вітання на місці, начальник праворуч (ліворуч) за розподілом: роби-РАЗ, роби-ДВА», а потім в цілому за командою: «Виконання військового вітання на місці, начальник праворуч (позаду, ліворуч). За командою прийом за розподілом виконують: · на рахунок «РАЗ», приймають стройове положення і, одночасно з поворотом голови в бік начальника, прикладають руку до головного убору; · на рахунок «ДВА» голову ставлять прямо і енергійно опускають руку вниз.  
Рис 15. Виконання військового вітання на місці: а) коли начальник підходить справа; б) коли начальник підходить зліва

v Виконання військового вітання під час руху без головного убору.Ø Розучування прийому.

Показати виконання прийому за розподілом за командою : «Виконання військового вітання під час руху, начальник праворуч (ліворуч) за розподілом: роби-РАЗ, роби-ДВА і т.д з поясненням.

Перешикувати в колону по одному з дистанцією 2-3 кроки.

Приступити до розучування вправи, подаючи команду на виконання і вказуючи на виявлені помилки. Витримувати темп руху 60 – 70 кроків на хвилину і продовжувати повторювати вправу через кожних 3 вільних кроки. Після 2-3 повторів вправи дати команду «Стій» і змінювати напрямок руху на 180° .

 

 

За командою:

  а   б · на рахунок «РАЗ» роблять крок лівою ногою, одночасно з постановкою ноги на землю припиняють рух руками і повертають голову в бік начальника; · на рахунки «два, три, чотири, п'ять, шість» рух продовжують з опущеними руками і повернутою головою. · на наступний рахунок «РАЗ» під ліву ногу, одночасно з постановкою лівої ноги на землю, голову ставлять прямо і продовжують рух руками Ø Тренування прийому. Тренування проводити під рахунок самих навчаємих з темпом 110-120 кроків на хвилину в такій же послідовності.  
Рис 16. Виконання військового вітання під час руху: а) без головного убору; б) при надітому головному уборі

Пропустити повз себе кожного з тих, хто навчається, усуваючи недоліки в виконанні прийому.

 

v Виконання військового вітання під час руху при надітому головному уборі.

Ø Розучування прийому.

Показати як виконується військове вітання під час руху при надітому головному уборі, в цілому за розподілом на 8 рахунків з поясненням.

Перешикувати в колону по одному з дистанцією 2-3 кроки.

Приступити до розучування вправи, подаючи команду на виконання «Виконання військового вітання під час руху, начальник праворуч( ліворуч) за розподілом: роби-РАЗ і т.д.», виправляти помилки начаємих.

Звернути особливу увагу:

· щоб з поворотом голови не повертався корпус;

· щоб поворот голови і прикладання руки виконувались одночасно;

· щоб навчаємі дивились в обличчя начальнику і повертали голову за ним вслід.

За командою:

· на рахунок «РАЗ» роблять крок лівою ногою і з постановкою ноги на землю голову повертають у бік начальника, одночасно прикладають руку до голоного убору; ліву руку опускають вниз до бедра;

· на рахунок «два, три, чотири, п'ять, шість» роблять кроки правою і лівою ногою; на рахунок сім» з постановкою лівої ноги на землю, повертають голову прямо, праву руку опускають від головного убору вниз;

· на рахунок «вісім» праву ногу приставляють до лівої, а праву руку опускають до бедра

Найбільш характерні помилки при виконанні прийому:

Назва прийому Характерні помилки
    Виконання військового вітання:   · вітання виконано менше ніж за 5-6 кроків; · рука до головного убору прикладена неправильно: пальці правої руки не разом, долоня зігнута, середній палець не торкається нижнього краю головного убору; · змінено положення руки під час повороту голови у бік начальника; · рука до головного убору прикладається не найкоротшим шляхом, а через бік; · військовослужбовець не повернув голови у бік начальника і не дивиться йому в обличчя.

Ø Тренування прийому

Приступити до тренування під рахунок самих навчаємих з темпом 110-120 кроків на хвилину. Під час тренування перевірити і оцінити виконання прийому кожним навчаємим.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты