Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання команд "Рівняйсь ", "Заправитись ", "Головні убори зняти (надіти) ".
Читайте также:
 1. A) Используется в комбинации с другими клавишами для формирования команд
 2. A) Сервис Параметры Вид Отображать Строка состояния команд меню
 3. III. "Генетические аспекты".
 4. Quot;Бедные и средний класс работают ради денег". "Богатые заставляют деньги работать на себя".
 5. Quot;Бостонская резня", "Бостонское чаепитие", акция "Паблиус" -роль данных исторических событий в истории PR.
 6. Quot;Новая школа науки управления".
 7. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
 8. Quot;СЛОВА".
 9. Quot;Талант - это способность человека оригинально решать банальные задачи; способность, которая проявляется, когда человек находится в диапазоне нормы".
 10. Quot;Тэтчеризм". Дж. Мэйджор и корректировка "курса тори".

v Дії за командою «Заправитись».

Ø Ознайомлення.

Довести, що перед командою «Заправитись», завжди подається команда «Вільно».

За командою «Заправитись» навчаємі:

§ не залишаючи свого місця в строю, поправляють зброю, обмундирування та спорядження;

§ у разі потреби вийти із строю звертаються за дозволом до безпосереднього командира;

§ курити і розмовляти можна тільки з дозволу старшого командира.

Показати правильні дії.

Ø Навчання і тренування.

Неодноразово подаючи команди "Ставай", "Вільно", "Заправитись" необхідно досягнути правильного і чіткого їх виконання. В подальшому навички у діях за цими командами удосконалюються на всіх заняттях.

v Дії за командою «Головні убори – ЗНЯТИ (НАДІТИ)».

Ø Ознайомлення.

Головні убори надівають і знімають у строю за командою: «Головні убори - ЗНЯТИ», «Головні убори - НАДІТИ».У разі потреби поодинокі військовослужбовці знімають і надівають головні убори без команди.

Без зброї або із зброєю в положенні "за спину" головний убір знімається і надівається правою рукою, а із зброєю в положенні "на ремінь", "на груди" і "до ноги" – лівою рукою.

Показати відповідно до Стройового статуту як виконується прийом в цілому, а потім у повільному темпі за розподілом з коротким поясненням його виконання.

Акцентувати увагу, що знятий головний убір слід тримати у лівій вільно опущеній руці кокардою вперед.  

 

 

Ø Розучування прийому по елементам.

Вивчення кожного елементу починати з показу і короткого пояснення.

За командою «Головні убори зняти, за розподілом: роби — РАЗ, роби - ДВА, роби - ТРИ» виконують елементи прийому:

§ на рахунок «раз» правою рукою беруть головний убір за праву сторону;

§ на рахунок «два» знімають головний убір і опускають його на рівень поясного ременя і трохи ліворуч, одночасно лівою рукою беруть головний убір і тримають його обома руками кокардою праворуч на рівні поясного ременя;

§ на рахунок «три» - ліву і праву руки опускають униз.

За командою «Головні убори надіти, за розподілом: роби РАЗ, роби - ДВА, роби - ТРИ» виконують елементи прийому:

§ на рахунок «раз» ліву руку з головним убором подають вперед до пояса і одночасно передають його в праву руку;§ на рахунок «два» опускають ліву руку і надівають головний убір на голову;

§ на рахунок «три» різко опускають праву руку вниз.

 

Ø Тренування.

Тренування в виконанні прийому в цілому проводити у складі взводу за командами: «Взвод, головні убори - ЗНЯТИ», «Взвод, головні убори - НАДІТИ».

v Дії за командою "РІВНЯЙСЬ".

За командою "Рівняйсь" усі, крім правофлангового, повертають голову праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) і вирівнюються так, щоб кожен бачив груди четвертої особи, вважаючи себе першим. За командою "Ліворуч - РІВНЯЙСЬ" усі, крім лівофлангового, повертають голову ліворуч (ліве вухо вище від правого, підборіддя трохи підняте).

Під час рівняння можна трохи пересуватись вперед, назад або в той чи інший бік.

Рівняння проводиться тільки в необхідних випадках: коли порушені інтервали або носки ніг не на одній лінії. Під час шикування підрозділу за командою "СТАВАЙ", якщо вона виконана усіма правильно, подавати команду "Рівняйсь" не обов’язково. 

Найбільш характерні помилки при виконанні команд і дій:

Назва прийому Характерні помилки
Команда "Заправитись" · недоліки у зовнішньому вигляді не усунені;
 • військовослужбовець без дозволу вийшов із строю;
 • розмовляє або курить в строю без дозволу.
  Зняття (надівання) головного убору · головний убір знятий (надітий) не тією рукою; · положення знятого головного убору в руці не відповідає Стройовому статуту; · головний убір надітий неправильно.

 

 

Повороти на місці.Ø Ознайомлення з прийомом.

Назвати стройовий прийом, вказати, що повороти на застосовуються одиночними військовослужбовцями на стройових заняттях при підході до начальника і відході від нього, при повернені в стрій, а також підрозділами як на заняттях, так і під час шикування чи пересування.

Повороти виконуються за командами: "Кру-ГОМ" - на півкола, "Ліво-РУЧ" - на чверть кола, "Півоберта ліво-РУЧ" - на одну восьму кола і проводяться в бік лівої руки на лівому підборі й на правому носку; "Право-РУЧ" і "Півоберта право-РУЧ" - у бік правої руки на правому підборі й на лівому носку.

Для чіткого і точного повороту на місці необхідно перенести вагу тіла на ту ногу, в бік якої буде виконуватись поворот, з одночасним ривком корпусу вбік повороту і сильним упором на носок протилежної ноги, зберігаючи стійке положення тіла

Показати виконання поворотів на місці в цілому в нормальному темпі.

Порядок навчання поворотам на місці наступний: спочатку необхідно відпрацювати повороти праворуч, віворуч (на ¼ кола) і кругом (на ½ кола), а потім повороти півоберта праворуч і півоберта ліворуч (на 1/8 кола). 

Ø Розучування прийому.

Показати виконання повороту праворуч за розподілом за командою «Право- РУЧ, за розподілом: роби - РАЗ, роби - ДВА»в повільному темпі з попутним поясненням.

За командою: · на рахунок «раз» різко повернутися в бік правої руки на правому підборі і на лівому носку, зберігаючи положення корпусу як при стройовому положенні, і не згинаючи ніг у колінах, перенести вагу тіла на ногу, що попереду; · на рахунок «два» приставити ногу найкоротшим шляхом не згинаючи в коліні.  

Подати команду на розмикання взводу (відділення) по периметру стройового майданчика на два (чотири) кроки.

Подавати команду на виконання, слідкувати за діями тих, хто навчається. При неправильному або нечіткому виконанні елемента, подавати команду «Відставити», вказувати на помилки і повторювати все заново.

Особливу увагу приділити тому, щоб поворот виконувався не тільки за допомогою ніг, а й за допомогою різкого руху корпусом в бік повороту з дотриманням усіх правил стройового положення.

Після засвоєння порядку виконання прийому за розподілом, приступити до навчання виконання прийому в цілому: подавати команду «Право-РУЧ» і супроводжувати її підрахунком вголос «РАЗ», «ДВА».

 

Ø Тренування

Тренування у виконанні прийому проводити під рахунок викладача або під , а потім під власний рахунок студентів чи під барабан.

Після 6-8 поворотів дати команду здійснювати підрахунок самим навчаємим, а самому перевіряти виконання ними прийому і виправляти допущені помилки.

Звернути увагу: підбор ноги, що стоїть позаду і носок ноги, що попереду повинні бути розвернуті так, щоб після закінчення повороту носки були розвернуті на ширину ступні. Положення рук таке, як і при стройовому положенні.

v Розучування і тренування поворотам «ліворуч» і «кругом» проводити в такій же послідовності, як повороту праворуч.

Ø Розучування прийомів.

За командою "Ліворуч, за розподілом, роби – РАЗ, роби - ДВА":

· на рахунок «раз» різко повернутися на лівому підборі і на правому носку, перенести вагу тіла на ліву ногу, зберігаючи правильне положення корпусу, не згинаючи ніг у колінах і не розмахуючи руками під час повороту;

· на рахунок «два» приставити праву ногу до лівої найкоротшим шляхом так, щоб підбори були разом, а носки розвернуті на ширину ступні.

За командою "Кругом за розподілом, роби – РАЗ, роби - ДВА":

· на рахунок «раз» різко повернутися на лівому підборі і на правому носку, не згинаючи ніг у колінах, перенести вагу тіла на підбор лівої ноги, подавши корпус трохи уперед і не розмахуючи руками під час повороту;

· на рахунок «два» приставити праву ногу до лівої найкоротшим шляхом так, щоб підбори були разом, а носки розвернуті на ширину ступні.

 

 

Під час навчання повороту кругом уважно стежити за тим, щоб студенти завчасно не зривали з місця ногу, що стоїть позаду, а при повороті не допускали хитання корпусом та розмахування руками.  

Ø Тренування прийомів.

Тренування у поворотах на місці проводити самостійно, попарно та у складі взводу (відділення) до повного засвоєння.

 

Найбільш характерні помилки при виконанні прийому:


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты