Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПравове регулювання соціального розвитку села
Читайте также:
  1. Автоматичне регулювання напруги авіаційних генераторів
  2. Автоматичне регулювання парових котлів
  3. Автоматичне регулювання частоти СГ
  4. Аналіз усталених режимів оптимального варіанта розвитку електричної мережі
  5. Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
  6. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  7. Борне регулювання.
  8. ВАДИ РОЗВИТКУ ЗАДНЬОПРОХІДНОГО ОТВОРУ
  9. Вади розвитку та виродливості
  10. Валютне регулювання та валютне обмеження. Валютні ринки.

Міністерство внутрішніх справ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

Кафедра трудового та аграрного права

 

 

Лекція

 

з дисципліни «Аграрне право»

 

Тема № 9 Правове регулювання трудових та соціальних відносин в сільському господарстві

(2 години)

 

Для студентів 3 курсу денної форми навчання ННІ «Права та безпеки»

 

 

Дніпропетровськ – 2011


Лекцію підготував завідувач кафедри трудового та аграрного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н. Чабаненко М.М.

 

Рецензенти:

 

 

Уркевич В.Ю., доцент кафедри аграрного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», д.ю.н., доцент

Малий В.Ю., доцент кафедри цивільного права Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, к.ю.н.

 

 

Лекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри трудового та аграрного права

“____”_____________ 201__р., протокол № ____

 


ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Вступ

1. Правове регулювання соціального розвитку села

2. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах

3. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві

Висновки


РЕКОМЕНДОВАНА Література:

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.

2. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., / Додаток до N 50 /.

3. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» вiд 18.10.2005 № 2982-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 06.01.2006 - 2006 р., № 1, стор. 13, стаття 17.

4. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ // Відомості Верховної Ради України вiд 08.12.1992 - 1992 р., № 49, стаття 668.

5. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» вiд 17.10.1990 № 400-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 06.11.1990 - 1990 р., № 45, стаття 602.6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22.01.1996 № 116 // Уряд. кур’єр. – 1996. – 1 лют.

7. Мірошниченко Оксана Андріївна. Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 18с.

 


Вступ

В багатьох випадків діяльність в аграрній сфері пов’язана із використанням найманої праці. В силу об’єктивних причин, зокрема, особливостей аграрного виробництва, відносини, пов’язані із використанням найманої праці в сільському господарстві, потребують особливого правового регулювання. Тісно пов’язані із цією проблематикою питання правового регулювання соціального розвитку села.

Метою цієї лекції є розкриття основних положень правового регулювання трудових відносин в сільському господарстві; визначення основних рис регулювання соціального розвитку села; надання студентам базових, опорних знань з цієї теми, орієнтування їх на самостійну роботу з вивчення цієї теми, у тому числі в процесі підготовки до семінарських занять та контрольних заходів, передбачених програмою курсу.Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Правове регулювання трудових та соціальних відносин в сільському господарстві» пов’язана передусім із першою темою лекційного курсу, адже трудові відносини в сільському господарстві є елементом предмету аграрного права, а правове регулювання таких відносин відображає особливості методу агарного права.

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами:

1) із загальною теорією держави і права. Правове регулювання є однією із центральних категорій теорії держави і права, вчення про механізм правового регулювання;

2) із конституційним правом. Правове регулювання трудових та соціальних відносин базується на загальних конституційних принципах і положеннях. Нормами конституційного права також визначаються основні соціально-трудові права громадян;

4) із адміністративним правом, оскільки воно спрямоване на врегулювання відносин у сфері державного управління соціальним розвитком села;

5) із трудовим правом, оскільки норми останнього регулюють відносини у сфері найманої праці.


Правове регулювання соціального розвитку села


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты