Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІІ. Обеспечение исходного уровня знаний-умений
Читайте также:
  1. I. Обеспечение национальной безопасности в экономической сфере.
  2. IV. Учебно-материальное обеспечение
  3. IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
  4. IV. Учебно-техническое обеспечение
  5. VI. Кадровое обеспечение общеобразовательного процесса
  6. А)Тестовый контроль исходного уровня знаний студентов
  7. адровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом
  8. Анализ и оценка уровня и динамики прибыли и рентабельности организации.
  9. Анализ технического уровня производства.
  10. Анализ товара и уровня цен

Модуль 2

Змістовний модуль1 Гемостаз. Переливання крові та кровозамінників. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих

Тема 1: Кровотеча, крововтрата.

І. Актуальність теми

Втрата крові являє безпосередню загрозу для життя потерпілого і від негайних дій лікаря залежить його доля. Небезпека крововтрати пов'язана з розвитком геморагічного шоку, тяжкість якого обумовлена інтенсивністю, тривалістю кровотечі і об'ємом втраченої крові. Швидка втрата 30% об'єму циркулюючої крові призводить до гострої анемії, гіпоксії головного мозку і може закінчитися смертю хворого. Медичний персонал повинен володіти способами тимчасової зупинки кровотечі, знати клінічні ознаки вторинної кровотечі і її небезпеку для життя хворого.

ІІ. Мета заняття:

1. Знати класифікацію кровотеч за етіологією, механізмом виникнення, термінам виникнення, анатомічним особливостям; патогенез кровотеч, компенсаторні і адаптаційні механізми при кровотечі (a-І).

2. Знати визначення понять, що стосуються кровотечі і порушень гемостазу (a-І).

3. Засвоїти місцеві і загальні клінічні ознаки кровотечі. Знати патогенез і клінічний перебіг геморагічного шоку (a-ІІ).

4. Уміти діагностувати кровотечу, відрізнити закриту і відкриту кровотечу (a-ІІІ).

5. Уміти правильно трактувати ознаки геморагічного шоку, оцінити стан пацієнта і передбачити наслідки (a-ІІІ).

6. Уміти надати першу допомогу – провести тимчасову зупинку кровотечі (a-ІІІ).

7. Уміти оцінити отримані результати обстеження хворого з кровотечею, встановити діагноз відповідно до класифікацій, визначити план лікування – остаточну зупинку кровотечі і компенсацію крововтрати (a-ІV).

ІІІ. Обеспечение исходного уровня знаний-умений

Література:

Основна література:

1. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.

2. Хірургія: підручник/Б.П.Лисенко, В.Д.Шейко, С.Д.Хіміч.-К.:ВСВ «Медицина»,2010.-712 с.

3. Загальна хірургія: навчальний посібник/ В.І.Пантьо, В.М. Шимон, О.О. Болдіжар.-Ужгород:ІВА, 2010-464 с.

4. С. Д. Хіміч. Довідник хірурга. – К.: Здоров’я, - 2011. – 208 с.

Додаткова:

1. В. П. Польовий, О. Й. Хомко, С. П. Польова, А. С. Паляниця, І. О. Вишньовський. Догляд за хворими хірургічного профілю. – Чернівці: Медуніверситет, – 2012. – 380 с.2. Загальна хірургія в питаннях в питаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник/ А.А.Симодейко, С.С.Філіп, О.О.Болдижар.- Ужгород: ІВА,2005.- 288 с.

3. Гуменюк Н.И., Киркилевский С.И. Инфузионная терапия. – К.: Книга плюс. – 2004 – 208с.

4 . Жичневский Я.Н. Основы инфузионной терапии. Минск. Высшая школа. 1994.

 

 

Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліна Знати Вміти
Попередні
Анатомія Анатомічні особливості судин. Визначити тип судини.
Гістологія Будову судин.  
Нормальна фізіологія Фізіологію і біохімію гемостазу. Оцінити стан системи гемостазу за коагулограмою.
Майбутні
Патологічна анатомія Патогістологічні ознаки кровотечі, порушення кровообігу, ДВЗ-синдрому.  
Патологічна фізіологія Патогенез шоку, порушень кровообігу, ДВЗ-синдрому.  
Хірургічні хвороби Класифікацію, патогенез і клінічні ознаки кровотеч. Діагностувати, надавати першу допомогу, призначати лікування
Внутрішньопредметні
Асептика і антисептика Правила асептики і антисептики. Накласти асептичну пов'язку.
Переливання крові Правила переливання крові. Провести переливання крові.
Транспортна іммобілізація Правила іммобілізації. Провести іммобілізацію.
Травма Принципи надання допомоги при травмі. Надати першу допомогу травмованому.
Рани Клінічну картину і першу допомогу при ранах. Ревізувати рану, надати першу допомогу.
Термінальні стани, реанімація Клінічні ознаки термінальних станів. Провести реанімаційні заходи.
Післяопераційний період Особливості догляду за хворими після операції. Доглядати за хворим піс­ля операції.

  

Тести і завдання для перевірки вихідного рівня знань

 

Вкажіть способи фізичної зупинки кровотечі:

а) застосування холоду (+);

б) тампонування рани;

в) гемостатична губка;

г) електрокоагуляція (+);

д) судинний шов.

 

Які загальні клінічні ознаки характерні для кровотечі?

а) слабкість (+);

б) нудота;

в) запаморочення (+);

г) біль в серці;

д) ціаноз.

 

 

Які способи тимчасової зупинки кровотечі можна застосовувати при пошкодженні крупних артеріальних судин?

а) піднесене положення кінцівки;

б) накладання джгута (+);

в) накладання кровоспинного затискача в рані (+);

г) застосування гемостатичної губки;

д) накладання тиснучої пов'язки.

 

Які препарати використовуються для місцевої зупинки кровотечі?

а) гемостатична губка (+);

б) поролонова губка;

в) тромбін (+);

г) гематоген;

д) відмиті еритроцити.

 

Причиною пізньої вторинної кровотечі є:

а) підвищення артеріальний тиск;б) гнійне розплавлення тромбу (+);

в) ліквідація спазму судин;

г) арозія стінки судини (+);

д) зісковзування лігатури.

 

Причиною ранніх вторинних кровотеч є все, окрім:

а) нагноєння рани (+);

б) поранення судини (+);

в) виштовхування тромбу;

г) зісковзування лігатури;

д) підвищений артеріальний тиск.

 

Назвіть хімічні речовини, які використовують для зупинки кровотечі.

а) ε-амінокапронова кислота (+);

б) реополіглюкін;

в) фізіологічний розчин;

г) гепарин;

д) вікасол (+).

 

Біологічними способами зупинки кровотечі є:

а) тампонада рани чепцем (+);

б) тампонада рани м’язом (+);

в) тампонада рани хрящом;

г) введення адреналіну;

д) внутрішньовенне введення ε-амінокапронової кислоти.

 

Тиснуча пов'язка як метод тимчасової зупинки кровотечі не показана при:

а) кровотечі з вен передпліччя;

б) пошкодженні сонної артерії (+);

в) кровотечі з м'яких тканин голови;

г) пораненні ділянки підколінної ямки (+);

д) кровотечі з м'яких тканин грудної клітки.

 

Для якої локалізації джерела кровотечі характерна мелена?

а) легеня;

б) шлунок (+);

в) селезінка;

г) дванадцятипала кишка (+);

д) сигмоподібна кишка.

 

За рахунок чого при гострій крововтраті відбувається природна компенсація зменшення об'єму циркулюючої крові і підтримується життєздатність організму?

а) вазоконстрикції (+);

б) підвищення центрального венозного тиску;

в) аутогемодилюції (+);

г) вазодилятації;

д) пиття води.

 

На які групи поділяються симптоми кровотечі?

а) явні;

б) приховані;

в) місцеві (+);

г) тимчасові;

д) загальні (+).

 

На які групи поділяються всі способи зупинки кровотеч?

а) долікарські;

б) остаточні (+);

в) тимчасові (+);

г) судинні;

д) механічні

 

Безперервний максимальний за тривалістю час накладання джгута на нижню кінцівку взимку складає:

а) 3 год;

б) 4 год;

в) 1 год (+);

г) 2 год;

д) 0,5 год.

 

Безперервний максимальний за тривалістю час накладання джгута на нижню кінцівку влітку складає:

а) 3 год;

б) 4 год;

в) 1,5 год;

г) 2 год (+);

д) 0,5 год.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты